Sunteți pe pagina 1din 8

Plan de activitate didactică I

 Unitatea de învăţământ:Liceul Y
 Profesor: Libu Cristiana
 Disciplina:Biologie
 Clasa: a XI-a D
 Data :15.05.2019
 Unitatea de învăţare :Structura si functiile fundamentale ale organismului uman.Functiile de nutritie.Circulatia.
 Subiectul lecţiei: Grupe sanguine.Determinarea grupelor sanguine în sistemul AB0 şi Rh
 Resurse de timp :50 minute
 Tipul lecţiei:lectie mixta
 Scopul lecţiei:cunoasterea de catre elevi a particularitatilor structurale ale sistemului digestiv la mamifere.
 Competenţe specifice:
1.2. Organizarea de date despre lumea vie, selectate din diverse surse de documentare, pentru rezolvarea unor sarcini de lucru variate;
2.1. Utilizarea experimentului şi a investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi a funcţiilor organismului
3.1. Reprezentarea funcţiilor organelor şi sistemelor de organe la om, pe baza modelelor;
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare;
4.1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare;
4.2. Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare;
5.1. Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor organismului;
5.2. Aplicarea unor reguli de menţinere a sănătăţii omului;
 Obiective operationale/Competente derivate:
La sfârşitul lectiei elevii trebuie să fie capabili :
O1-sa defineasca aglutinogenul si aglutinina grupelor de sange
O2-sa stabileasca aglutinogenul si aglutinina corespunzatoare fiecarei grupe de sange
O3-sa justifice care sunt consecintele unei transfuzii necorespunzatoare
O4.-sa stabileasca importanta cunoasterii sistemului Rh;
O5-sa utilizeze algoritmi de rezolvare a problemelor.

 Resurse procedurale:conversatia euristica,explicatia ,observatia.


 Resurse materiale: mulaj tors uman,,manual, CD,calculator,videoproiector,fise de activitate,fise de evaluare,flip-chart.
 Tipul de organizare a activităţii:frontal,individuala.
 Anticiparea dificultăţilor:- intreruperea curentului→utilizarea planselor,mulajelor
-intrebari ale elevilor ce depasesc programa→asigurarea unui fond de documentare;
16
 Bibliografie
- Ionel Rosu,Calin Istrate,Aurel Ardelean, Biologie. Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008
-Ciurchea Maria,Ciolac –Russu Anca,Iordache Ion-Metodica predarii stiintelor biologice,EDP,1982-Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie, CNC
-Prof. Dr. Viorel Lazar, Prof. Mariana Nicolae: „Lectia- forma de baza a organizarii procesului de predare invatare la disciplina Biologie”, Ed. ARVES, 2007.
-Viorel Lazar,Daniela Caprarin:”Metode didactice utilizate in predarea biologiei”,Ed.Arves,2008
- Ion Iordache si Ulpia Maria-Leu, Metodica predării biologiei, editura Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi, 2001
- Programa de biologie pentru liceu,Clsa a XI-a

DESFASURAREA LECŢIEI

Nr. Etapele lecţiei ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ Resurse Resurse Resurse Metode


crt Obiective Activitatea Activitatea elevilor procedurale materiale temporale de ev.
operationale profesorului
1. Organizarea -pregateste materialul -isi pregatesc cartile si 5’
clasei didactic; caietele;
-noteaza in catalog
elevii absenti si verifica
daca sunt conditii
optime pentru
desfasurarea orei;
2. - prin chestionare orala -ascultă, răspund. Conversatia 10’ oral
2.Reactualizarea Euristica
cunoştinţelor
anterioare

3. Captarea -solicita elevilor sa-si - se gandesc la solicitarea Conversatia Videoproiector 3’


atentiei aminteasca care sunt profesorului si raspund. euristica
componentele mediului
intern;prezinta elevilor
imaginea unei picaturi
de sange si solicita sa
17
deduca ce lectie vor
studia.

4. Anuntarea temei - anunţa titlul lecţiei -ascultă ,noteaza Conversatia 2’


si obiectivelor “Grupele Euristica
sanguine.Determinarea
grupelor sanguine în
sistemul AB0 siRh” il
scrie pe tabla ;
- comunica obiectivele
operaţionale ale lecţiei.

5. Dirijarea Facand apel la


invatarii cunostintele obtinute
din anii anteriori, -asculta, noteaza,raspund
solicita elevilor sa-si la intrebari
reaminteasca
denumirile 20’
componentelor sangelui
si rolul acestora. Conversatie
Solicita elevilor sa Observatie
indice care este
importanta cunoasterii
grupelor de sange.
O1 Defineste notiunea de
aglutinogen si
aglutinina.
Stabileste tipurile de
O2 aglutinogen si
aglutinina
corespunzatoare
fiecarei grupe cu
18
ajutorul imaginilor
proiectate

Realizeaza schema -noteaza schema


O3 transfuziei si stabileste transfuziei;
consecintele
incompatibilitatii;
completeaza schema
lectiei la tabla.
O4 Prezinta importanta
cunoasterii sistemului
Rh .
Prezinta elevilor o -rezolva problema
O5 problema si o rezolva propusa de profesor Explicatia Fisa de lucru
impreuna.(Anexa 2)

5’
Inventariaza principalele
Obtinerea informatii si solicita -raspund la intrebari
6. performantei elevilor sa dea raspunsuri
clare pentru a verifica
masura in care au fost
atinse obiectivele

5’
Prin chestionare orala pe Fisa de scris
tot parcursul lectiei si pe -completeaza fisa de evaluare
Asigurarea baza fisei de evaluare.
7. feed– back-ului evaluare(Anexa 3)

19
Anexa 1
Schema tablei
CIRCULATIA
Grupele sangvine.Determinarea grupelor sangvine in sistemul AB0

Grupele sangvine
20
-aglutinogene-substante de natura proteica situate pe suprafata hematiilor.Se noteaza cu literele A sau B.Au rol antigen
-aglutininele-substante de natura situate in plasma sangelui ,cu rol de anticorpi.Se noteaza cu literela α si β
Sistemul AB0 cuprinde 4 grupe de sange:

Grupa sangvina Aglutinogene Aglutinine


(pe hematii) (in plasma)
OI __________ α,β

A II A β

B III B α

AB IV A, B ________

Inlantuirea aglutinogenului cu aglutinina corespunzatoare (A cu α si B cu β) este incompatibila deoarece produce reactia antigen-anticorp se determina:
-hemoliza-distrugerea hematiilor;
-aglutinare hematii-adunarea hematiilor la un loc.
Transfuzia:
-cu cantitati mari in cadrul aceleiasi grupe(Sange izogrup)
-cu cantitati mici de sange(sub 500 ml), se realizeaza conform schemei transfuziei.

Sistemul Rh
-Rh+ -daca au pe membranele hematiilor antigenul D(mostenit de la tata)
Rh - -daca nu au antigenul D pe membrane hematiilor
Importanta Rh-ului:
21
-prin transfuzii repetate de sange Rh + la Rh - , se produc anticorpi anti D,care vor produce hemoliza;
-daca mama are Rh-, tata Rh +,copilul mosteneste Rh-ul tatalui.Prima sarcina decurge normal,dar la sarcinile urmatoare se pot produce accidente de
incompatibilitate.(distrugerea hematiilor fatului-icter hemolytic,avort precoce).

Anexa 2
FISA DE LUCRU

Materiale necesare:fisa de lucru, manual

Cerinta:Rezolvati urmatoarea problema

O persoana este supusa unei intervenţii chirurgicale , avand in plasma sangelui aglutinina βsi Rh-. Aceasta are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de
sânge.La spital sunt 4 posibili donatori cu grupele de sange:O Rh -, B Rh + si AB Rh- .Stabiliţi următoarele:
a) grupa de sânge a persoanei supusa interventiei chirurgicale;
b) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctual de vedere al sistemului ABO;
c) grupa de sânge a unui potenţial donator.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care ati propus-o.

22
Anexa 3

FISA DE EVALUARE
Rezolvati urmatoarea problema

1.Unul dintre cei doi membri ai unei familii este supus unei intervenţii chirurgicale. Acesta are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Pe suprafaţa hematiilor
persoanei care are nevoie de transfuzie se află doar aglutinogenul/antigenul B. Ştiind că, pe suprafaţa hematiilor celuilalt membru de familie se află doar
aglutinogenul/antigenul A, stabiliţi următoarele:
a) grupele de sânge ale celor doi membri de familie;
b) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctual de vedere al sistemului ABO;
c) un exemplu de grupă de sânge a unui potenţial donator.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Timp de lucru :10 ‘

23