Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG

LA DATA: 30-NOV-18

Cod Fiscal IP : 4327030 Denumire IP : COMUNA MARGINEA


Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)
Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere
Functionala
Venit A - Integral de la buget 031800 Impozitul pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din patrimoniul
Venit A - Integral de la buget 040100 Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
Venit A - Integral de la buget 040400 Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
Venit A - Integral de la buget 070101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice
Venit A - Integral de la buget 070102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane
juridice
Venit A - Integral de la buget 070201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice
Venit A - Integral de la buget 070202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
Venit A - Integral de la buget 070203 Impozit pe terenul din extravilan
Venit A - Integral de la buget 070300 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Venit A - Integral de la buget 110200 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
Venit A - Integral de la buget 110600 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
Venit A - Integral de la buget 160201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de
persoane fizice
Venit A - Integral de la buget 160202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de
persoane juridice
Venit A - Integral de la buget 160300 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
autorizatii de functionare
Venit A - Integral de la buget 165000 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de
Venit A - Integral de la buget 300530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de
catre institutiile publice
Venit A - Integral de la buget 305000 Alte venituri din proprietate
Venit A - Integral de la buget 330800 Venituri din prestari de servicii
Venit A - Integral de la buget 340200 Taxe extrajudiciare de timbru
Venit A - Integral de la buget 350102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
de catre alte institutii de specialitate
Venit A - Integral de la buget 365000 Alte venituri
Venit A - Integral de la buget 370300 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui
Venit A - Integral de la buget 370400 Varsaminte din sectiunea de functionare
Venit A - Integral de la buget 390700 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
domeniului privat al statului sau al unitatilor
Venit A - Integral de la buget 401400 Sume din excedentul bugetului local utilizate
pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de
Venit A - Integral de la buget 423400 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
Venit A - Integral de la buget 426500 Finantarea Programului National de
Dezvoltare Locala
Venit A - Integral de la buget 433100 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru
sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Venit A - Integral de la buget 480401 Sume primite in contul platilor efectuate in
anul curent
TOTAL
VENITURI
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 510103 Autoritati executive
Cheltuiala A - Integral de la buget 550000 Tranzactii privind datoria publica si
imprumuturi
Cheltuiala A - Integral de la buget 610500 Protectie civila si protectie contra incendiilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 610500 Protectie civila si protectie contra incendiilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 655000 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
Cheltuiala A - Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale
Cheltuiala A - Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale
Cheltuiala A - Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale
Cheltuiala A - Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale
Cheltuiala A - Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale
Cheltuiala A - Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale
Cheltuiala A - Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale
Cheltuiala A - Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale
Cheltuiala A - Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale
Cheltuiala A - Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale
Cheltuiala A - Integral de la buget 670302 Biblioteci publice comunale, orasenesti,
municipale
Cheltuiala A - Integral de la buget 670503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,
baze sportive si de agrement
Cheltuiala A - Integral de la buget 670503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,
baze sportive si de agrement
Cheltuiala A - Integral de la buget 670503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,
baze sportive si de agrement
Cheltuiala A - Integral de la buget 670503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,
baze sportive si de agrement
Cheltuiala A - Integral de la buget 670600 Servicii religioase
Cheltuiala A - Integral de la buget 675000 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
Cheltuiala A - Integral de la buget 680400 Asistenta acordata persoanelor in varsta
Cheltuiala A - Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate
Cheltuiala A - Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate
Cheltuiala A - Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate
Cheltuiala A - Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate
Cheltuiala A - Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate
Cheltuiala A - Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate
Cheltuiala A - Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate
Cheltuiala A - Integral de la buget 680502 Asistenta sociala in caz de invaliditate
Cheltuiala A - Integral de la buget 681501 Ajutor social
Cheltuiala A - Integral de la buget 685050 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
Cheltuiala A - Integral de la buget 700501 Alimentare cu apa
Cheltuiala A - Integral de la buget 700600 Iluminat public si electrificari
Cheltuiala A - Integral de la buget 700600 Iluminat public si electrificari
Cheltuiala A - Integral de la buget 700700 Alimantare cu gaze naturale in localitati
Cheltuiala A - Integral de la buget 740502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 740502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 740502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 740502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 740502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 740502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 740502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 740502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 740502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 740502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 740502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 740502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
Cheltuiala A - Integral de la buget 840301 Drumuri si poduri
Cheltuiala A - Integral de la buget 840301 Drumuri si poduri
Cheltuiala A - Integral de la buget 840301 Drumuri si poduri
Cheltuiala A - Integral de la buget 840301 Drumuri si poduri
TOTAL
CHELTUIELI

FXB-EXB-900
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

UTIE BUGETARA COFOG 3


TA: 30-NOV-18

Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat


Economica
16.50
1,179,549.35
548,020.00
291,720.00
149,817.00
240,599.00
24,713.00
66,336.00
25,930.00
1,757,183.89
2,656,000.00
421,687.00
221,237.00
87,385.00
4,061.00
219,935.38
481,124.64
584,083.50
17,474.47
312,552.00
9,250.00
-2,543,146.91
2,543,146.91
60,502.00
3,100,000.00
4,364.00
1,455,470.25
851,248.70
2,015,225.17
16,785,484.85
100101 Salarii de baza 1,565,357.00
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 104,130.00
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 19,008.00
100302 Contributii de asigurari de somaj 592.00
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 6,155.00
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 181.00
si boli profesionale
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 35,066.00
200101 Furnituri de birou 9,108.26
200102 Materiale pentru curatenie 18,659.01
200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 60,095.00
200105 Carburanti si lubrifianti 16,372.18
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 24,106.92
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 25,559.91
functional
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 50,646.92
functionare
200530 Alte obiecte de inventar 2,879.52
201300 Pregatire profesionala 3,670.00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 141,984.92
550142 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de 8,000.00
dezvoltare intercomunitara
591100 Asociatii si fundatii 22,000.00
710101 Constructii 1,488,390.25
710130 Alte active fixe 46,579.00
300205 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 62,356.14
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 11,168.55
functionare
200530 Alte obiecte de inventar 9,254.63
570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 6,000.00
100101 Salarii de baza 36,852.00
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 453.00
100302 Contributii de asigurari de somaj 14.00
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 149.00
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 4.00
si boli profesionale
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 24.00
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 676.00
200102 Materiale pentru curatenie 2,452.00
200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 714.00
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 872.00
functionare
203004 Chirii 20,480.80
200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 18,692.52
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 4,675.20
functionare
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25,604.48
710101 Constructii 193,322.67
591200 Sustinerea cultelor 60,000.00
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 40,000.00
550118 Alte transferuri curente interne 16,032.00
100101 Salarii de baza 935,121.00
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 11,022.00
100302 Contributii de asigurari de somaj 346.00
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 3,602.00
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 105.00
si boli profesionale
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 65.00
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 19,440.00
570201 Ajutoare sociale in numerar 185,085.00
570201 Ajutoare sociale in numerar 12,194.00
570201 Ajutoare sociale in numerar 20,255.00
550142 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de 15,091.00
dezvoltare intercomunitara
200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 229,511.65
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 79,774.42
functionare
810105 Rambursari de credite aferente datoriei publice 107,890.29
externe locale
100101 Salarii de baza 357,072.00
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 4,354.00
100302 Contributii de asigurari de somaj 138.00
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,433.00
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 41.00
si boli profesionale
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 234.00
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 7,368.00
200105 Carburanti si lubrifianti 64,404.84
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 36,842.70
functionare
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 250,793.41
550142 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de 3,913.00
dezvoltare intercomunitara
710101 Constructii 7,413.00
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 552,466.87
functionare
580402 Finantarea externa nerambursabila 4,610,456.71
580403 Cheltuieli neeligibile 55,200.00
710101 Constructii 2,177,408.24
13,907,379.01