Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMUL

acțiunilor și manifestărilor cultural-artistice


dedicate sărbătorii „Hramul orașului Chișinău”

Nr. Data Orele Denumirea manifestării Locul desfășurării Instituțiile responsabile


d/o desfășurării desfășurării
1 14 08.00 Depunere de flori Monumentul Primăria municipiului Chișinău,
octombrie Domnitorului subdiviziunile Primăriei municipiului
Ștefan cel Mare și Chișinău, CMC și preturile de sector
Sfânt
08.30 Liturghia de Hram Catedrala Primăria municipiului Chișinău,
Mitropolitană subdiviziunile Primăriei municipiului
„Nașterea Chișinău, CMC, preturile de sector
Domnului”

10.00 – 17.00 Expoziții de: artizanat, floristică, carte, Aleile Scuarului Direcția generală comerț, alimentație
pictură, grafică etc. Catedralei publică și prestări servicii a CMC,
Mitropolitane Uniunea Meșterilor Populari din
„Nașterea Domnului” Moldova

10:15 Te-Deum Laudamus Scuarului Catedralei Sobor de preoți al Catedralei


Mitropolitane „Nașterea Domnului”
10.30 – 11.30 Inaugurarea oficială a sărbătorii Scuarului Catedralei Direcția cultură a CMC, subdiviziunile
„Hramul orașului Chișinău” Mitropolitane Primăriei municipiului Chișinău
„Nașterea Domnului”
11.30 – 18.00 Programe de agrement organizate de Platourile de pe bd. Preturile de sector,
către secțiile cultură, tineret și sport ale Ștefan cel Mare și Secțiile cultură, tineret și sport ale
preturilor de sector. Sfânt, repartizate preturilor de sector
preturilor sectoarelor
mun. Chișinău
12.00 – 13.00 Ceremonia de înmânare a Premiului Sala cu Orgă Primăria municipiului Chișinău,
municipal de merit pentru anul 2019 Direcția generală educație, tineret și
sport, Direcția cultură a CMC
12.00 – 15.00 „Chișinău - primăvara copilăriei”– Piața Marii Adunări Direcția cultură a CMC,
spectacol muzical - coregrafic prezentat Naționale Asociația Dansului Modern din
de formațiile artistice ale instituțiilor de Moldova
învățământ preuniversitar din mun.
Chișinău
14:00 – 15:00 Concertul corului Sala cu Orgă Direcția cultură a CMC
„Kalevi Kammerkoor” (Estonia)
15.30 -16:15 Concertul orchestrei de cameră a școlii Piața Marii Adunări Direcția cultură a CMC
de muzică din orașul Iavne (Israel) Naționale
16.00 – 18.00 Activități de divertisment pentru Grădina Publică Direcția parcurilor de cultură și odihnă
persoanele de vârsta a III-a cu „Ștefan cel Mare și a municipiului Chișinău
participarea fanfarei Direcției parcurilor Sfânt”
de cultură și odihnă a municipiului
Chișinău
16:40 – 17:30 „ODĂ CHIȘINĂULUI…” program de Piața Marii Adunări Direcția cultură a CMC
divertisment susținut de formația Naționale
„AVANTE”. Soliști: Lidia Botezatu și
Radu Dolgan, Victoria Lungu, Roxana,
Serj Kuzenkoff, Vladimir Fotescu,
Rodica Aculova.
18:00 Inaugurarea zonei pietonale în Muzeul Național de Primăria municipiului Chișinău
perimetrul a 4 străzi din nucleul istoric Etnografie și Istorie
al capitalei Naturală (str. M.
Kogălniceanu, 82)
18:00 – 19:45. „CHIȘINĂU, ORAȘUL MEU…” Piața Marii Adunări Direcția cultură a CMC
Spectacol tematic cu participarea Naționale
interpreților: Iurie Sadovnic, Ana
Cernicova, Silvia Grigore, Geta
Burlacu, „BRIO SONORES”, Cornelia
Ștefăneț, Corina Țepeș & Costi Burlacu,
Marin Gheraș, acompaniați de
Philarmonic Proactiv orchestra, dirijor –
Mihai Agafița.
20:00 – 23:00 „HORA CHIȘINĂULUI” - cu Piața Marii Adunări Direcția cultură a CMC
orchestra municipală de muzică Naționale
populară condusă de frații Vasile și
Vitalie Advahov, alături de care vor
evolua interpreții: Zinaida Julea, Mihai
Ciobanu, Nicolae Glib, Maria Iliuț,
Adriana Ochișanu, Vali Boghean, Doina
Sulac, Igor Cuciuc, Cristina Ceauș,
Lucia Bejenari, Tatiana Martin, Olesea
Olteanu, Olivia Cheptea, Iualian
Corochi, Cristi Tractor, Ansamblul
etnofolcloric „PLĂIEȘII” și invitați
speciali: ANDRA, FUEGO și fanfara
„CIOCĂRLIA”
23.00 „TE SALUT, CHIȘINĂU!” - Spectacol Piața Marii Adunări Primăria municipiului Chișinău
pirotehnic Naționale Direcția cultură a CMC

S-ar putea să vă placă și