Sunteți pe pagina 1din 4

Poezie interbelicăă Simbolismul

Spleen, de D. Iacobescu (1893-1913)


Amintiri, în amurg, de D. Iacobescu
Sunt obosit, deși nu vin din luptă,
Și-s trist, o, trist, deși fără motiv, Apusul cască roze mari de sânge;
Culoarea idealei zări e suptă, Prin parc ţâşnesc izvoare de parfum...
Iar soarele mai greu și mai masiv. Ascult cum plâng fântânele şi cum
Pe nervii mei arcuşul serii plânge.
Cu vinuri pătimașe în pahar,
Cu opiu și cu flori de lupanar, E-o muzică pierzându-se-n trecut,
Cerc să-mi îmbăt urâtul în zadar. Un vis fugind pe-o strună de vioară,
Trezind ecoul stins odinioară
Nici tu, nici tu, frumoasa mea signoră, Și-amantele ce dorm în gropi de lut.
Frumoasa mea – ceasornic rococo
Ce triste sunt!... cu ochii mari şi reci,
Al cărui mecanism din oră-n oră
Se-adună gânditoare pe poteci,
Îmi cântă-același vechi do, mi, sol, do...
În mâini purtându-şi inimile goale.
Nici tu, nici tu, frumoasa mea signoră!
Apoi, cu gesturi mute şi domoale,
Nimica sfânt. Nimica bun. Nici o cadență. Plutesc sfios spre mine, rând pe rând,
Doar lenevii solare, și atât, Şi îmi sărută sufletul, plângând.
Plus o grozav de lungă decadență
Și-un ștreang – cu care nu te strângi de gât.

Nocturna ultimei nopți, de D. Iacobescu Dimineață, de D. Iacobescu


Fotolii largi, penumbră gri, frig umed, și Din răsărit lumina se destramă
puțin Pe cerul de-un albastru-nduioşat;
Parfum de roze albe în declin... M-am deşteptat, -- la ce m-am deşteptat
Cînd nici un glas al vieţii nu mă cheamă?
Iar noi tăcem:
În jurul nostru liniștea suspină Prin simfonia muncii ce începe
Mai senzitivă ca o violină, Voi rătăci şi astăzi inutil
Și fiecare vorbă ce am spune Și voi purta , prin vraja lui april,
Ar rupe armonia unei strune. Tristeţile-mi pustii ca nişte stepe.

În gesturile tale mă cufund, Prin năvile ce-n valuri de aromă


În gesturile tale ce ascund Transportă bogăţii din port în port,
Ceva convalescent sau muribund. Oh! sufletu-mi steril ca un avort
Iar va târî corabia-i fantomă.
Penumbră gri, frig umed – și târziu Spre nici un orizont, spre nici un astru,
Au leșinat molatec trandafirii, Ca ieri, şi azi şi mâine va porni,
Iar în oglinzile destăinuirii Mai negru, mai tăcut din zi în zi,
S-a reflectat imensul tău pustiu. În aşteptarea largului dezastru.
Și totuși,
Ce dulce-i să privești cum liniștit
Plutește-ntre pustiu și infinit
O lună roasă, tristă, demodată
În care doarme stinsul altădată!

1
Poezie interbelicăă Simbolismul

Elegia unui tânăr modern, de D. Spre groapa unde doarme-o soră,


Iacobescu Și-n suflet plânsul îl înec;

Fumez ca și un coș, citesc romane, În aiurări


Mă plimb pe uliți leneș și blazat, De spaimă inima mea moare...
Spun doamnelor cuvinte dulci și vane Acoperite de ninsoare,
Și toată ziua casc neîncetat. Pierdute sunt orice cărări...

Dar cîteodată, seara, cînd se stinge Și mă învinge


Lumina-nduioșată spre apus, Un gând amar, știind c-odată
Un tainic neastîmpăr mă învinge Și peste groapa mea uitată
Cu ultimele raze ce s-au dus. Vor trece corbii și va ninge.

O nesfîrșită sete spre departe Gând de toamnă, de Traian Demetrescu


Îmi tulbură blazarea mea de azi,
Chiar prin aleea veacurilor moarte Din tot ce e mai trist în toamnă,
Mă cheamă iar strămoșii mei nomazi. Pe când natura-i mai pustie,
Trezind în sufletele noastre
Veniți, fantome triste-n umbra serii, O notă de melancolie,
Turnați în viața mea fără parfum
Sublima voluptate a durerii Gândesc la florile acelea,
Și sfântul greu al veșnicului drum. Cununi de-aducere-aminte,
Cari-au trăit în cimitire
O, ca un nou Ahasverus, m-aș duce Și mor uitate pe morminte...
Să port prin lume tragicul amar,
De-ar fi mai grea durerea ca o cruce Imn, de Dimitrie Anghel (1872-1914)
Și drumul mai pietros ca un calvar.
Împărecheri ciudate de slove...o, cuvinte!
Corbii, de Traian Demetrescu (1866- Ce farmec se deșteaptă când vă rostește gura...
1896) De n-ați fi fost voi oare, atunci cu ce veșminte
S-ar fi-mbrăcat pe lume și dragostea și ura?
Pe plopii ninși
Ce-ar fi făcut un suflet cu tot ce-adună-ntr-însul,
Coboară corbii-n pâlc de doliu,
Și oare brațul volnic, și buza ce sărută,
Cernesc al iernei alb lințoliu, Și ochii, luminoșii, ce au cu dânșii plânsul,
Și, triști, de foame par învinși... Ar fi putut să spuie ce tace-o gură mută?

Cugetători, Cuvinte, juvaere...voi singurele-amante


Privesc pe cer, privesc departe; Ce mi-ați păstrat credință, din ce adînci nevoi
Pe când un glas de vânt împarte Ați răsărit, ca-n urmă, ca niște diamante,
Un cântec care dă fiori... Din val în val s-ajungeți curate pân’ la noi?

Subt bolta cărei peșteri ați răsunat voi oare,


Ca după vremuri strânse, vers după vers, cu greu,
În cimitir, În ganga unei strofe pe veci nemuritoare,
Pribegi, s-au adunat la sfadă; Să răsunați prin gura și harfa lui Orfeu?
Iar sub uitare și zăpadă
S-ascund mormintele în șir... Cuvinte, juvaere, ecouri depărtate
Al-altor suferințe și bucurii, cuvinte,
Și pe când trec, Cu voi trăiesc trecutul și clipa care bate,
În a crepusculului oră, Și viața care-ncepe dincolo de morminte.

2
Poezie interbelicăă Simbolismul

săptămână
Nu răsună pe trotuare
Decât paşii celor care merg ţinându-se de
mână,
Spleen, de Al. T. Stamatiad (1885-1956) Numărând
În gând
Aceleași veșnici primăveri, Cadenţa picăturilor de ploaie,
Aceleași toamne îndoliate ; Ce coboară din umbrele,
Aceleași flori mirositoare Din burlane
Și frunze pale, ruginite ; Şi din cer
Aceleași zile monotone Cu puterea unui ser
Și melodii obositoare — Dătător de viaţă lentă,
Ați veștejit în noi iubirea Monotonă,
Și fantezia creatoare! Inutilă
Şi absentă...
Priviri viclene și geloase,
În oraşu-n care plouă de trei ori pe
Zâmbiri umile, prefăcute;
săptămână
Cuvinte seci,
Un bătrân şi o bătrână -
Clevetitoare
Două jucării stricate -
Și repetate-n veci de veci —
Merg ţinându-se de mână...
Ne-ați smuls din suflet poezia
Mai albă chiar decât o floare!
Provincie I, de Barbu Fundoianu (1898-
Banale strade prăfuite, 1944)
Biserici vechi, părăginite;
Aceleași case uniforme Din nou tăcerea umedă în munți –
Și-aceleași poduri învechite; și-i vară totuși, după calendare;
Aceiași arbori fără viață capre bărboase au trecut, murdare,
Și-aceleași zări apăsătoare — și plouă, plouă…
Ați sugrumat în noi fiorul Gâștele sub punți
De tot ce este viu sub soare! au leșinat în toamna albă, lângă
sufletul care ar voi sa plângă.

Acuarelă, de Ion Minulescu (1881- Castanii simpli, peste bănci de parc,


1944) lipesc cu palma mărci de-alamă late;
tăcerea, udă, s-a culcat pe spate,
În oraşu-n care plouă de trei ori pe și-un Cupidon, ciupit de timp, c-un arc,
săptămână aruncă ofticos și paralitic
Orăşenii, pe trotuare, apa ascunsă-n mădularul mitic.
Merg ţinându-se de mână,
Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori pe Au fost și-aicea lebede-n bazin?
săptămână, (Poate și-au dus lumina printr-o poartă.)
De sub vechile umbrele, ce suspină Bazinu-i galbăn ca o frunză moartă,
Şi se-ndoaie, și vara a plecat așa de lin,
Umede de-atâta ploaie, cu ochii limpezi și cu țâțe pline,
Orăşenii pe trotuare c-o simt și-acuma, goală, lângă mine.
Par păpuşi automate, date jos din galantare.
În cea din urma toamna eram doi.
În oraşu-n care plouă de trei ori pe (Fântână, curgi aducerea-aminte !)
Priveam cum pleacă berzele, cuminte,

3
Poezie interbelicăă Simbolismul

spre alte țărmuri și spre alte ploi,


și tot ca și acum stăteam pe gânduri – E-o noapte udă, grea, te-neci afară.
și cineva cioplea ceva din scânduri. Prin ceaţă - obosite, roşii, fără zare - –
Ard, afumate, triste felinare
G. Bacovia (1881-1957) Ca într-o crâşmă umedă, murdară.

Negru Prin măhălăli mai neagră noaptea pare…


Şivoaie-n case triste inundară -
Carbonizate flori, noian de negru... Ş-auzi tuşind o tusă-n sec, amară - –
Sicrie negre, arse, de metal, Prin ziduri vechi ce stau în dărâmare.
Vestminte funerare de mangal,
Negru profund, noian de negru... Ca Edgar Poe mă reîntorc spre casă,
Ori ca Verlaine, topit de băutură - –
Vibrau scântei de vis... noian de negru; Şi-n noaptea asta de nimic nu-mi pasă.
Carbonizat, amorul fumega –
Parfum de pene arse, și ploua... Apoi, cu paşi de-o nostimă măsură,
Negru, numai noian de negru… Prin întuneric bâjbâiesc prin casă,
Şi cad, recad, şi nu mai tac din gură.
Pulvis

Imensitate, veşnicie, Finis


Tu, haos, care toate-aduni……
În golul tău e nebunie, - Cadavrul impozant pe catafalcul falnic,
Şi tu ne faci pe toţi nebuni. Sub gaza de argint visa în vasta sală...
Iar sânul ei pierdut în mortuara gală -
În faţa ta sunt cel mai laş. Pe veci oprit, înmărmurise falnic.
Imensitate, veşnicie, -
Iubesc o fată din oraş…… Pustiu...
Învaţă-mă filosofie.
Departe, în cetate viaţa tropota...
O, simţurile-mi toate se enervau fantastic...
Imensitate, veşnicie, Dar în lugubrul sălii pufneau în râs sarcastic
Pe când eu tremur în delir, Şi Poe, şi Baudelaire, şi Rollinat.
Cu ce supremă ironie
Arăţi în fund un cimitir.
Cu voi…
Altfel Mai bine singuratic și uitat,
Omul începuse să vorbească singur... Pierdut să te retragi nepăsător,
Și totul se mișca în umbre trecătoare – În țara asta plină de humor,
Un cer de plumb de-a pururea domnea,
Mai bine singuratic și uitat.
Iar creierul ardea ca flacăra de soare.

Nimic. Pustiul tot mai larg părea... O, genii întristate care mor
Și-n noaptea lui amară tăcuse orice cânt, – În cerc barbar și fără sentiment, -
Și-nvinețit de gânduri, cu fruntea în pământ, Prin asta ești celebră-n Orient,
Omul începuse să vorbească singur... O, țară tristă, plină de humor...

Sonet

S-ar putea să vă placă și