Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de invatare : ANIMALS

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT REUSR EVALUARE


ATI DE SE
INVATA
RE
 Animalesal 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la o A cere Textbo Observareasist
batice întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă şi a ok ematica a
 Animaledo rostită clar şi foarte rar, adresată cu oferi Audio elevilor
mestic atenţie de către interlocutor inform CD -Orala
 Culori 1.2. Recunoaşterea localizării aţii; a Flashc - proiecte de
elementare (stânga, dreapta, aici, acolo) expri ards grupsauindivi
a unor obiecte din universul imediat, în ma Poster duale
mesaje articulate clar şi rar preferi Realia
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de nţe;
sesizarea semnificaţiei globale a unor a
filme şi a unor cântece pentru copii în descri
limba modernă respectivă e
2.1.Reproducereaunorcântece/poeziiscur simplu
teşi simple ;
2.2. Formularea unor mesaje scurte de a
prezentare personală (hobby-uri, partici
adresa), cu sprijin din partea pa la
interlocutorului schim
2.3.Participarea la jocuri de buri
comunicareîn care reproducesaucreează verbal
rime/ mesajescurte e
3.1.Manifestareacuriozităţiipentrudecod
simple
areaunormesajescrise simple
;A
şiscurtedinuniversulimediat localiza
4.1.Participarea la proiecte de grup/ la ; a cere
nivelulclaseiîn care un
elaboreazăcusprijinscurtemesajescrise obeict
di
univers
al
imediat
;a
aduce
un
obiect
din
univers
al
imediat
;
miscar
ea
sponta
na in
ritmul
unui
cantec
simplu;

Unitatea de invatare : BODY PARTS

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT REUSRS EVALUARE


ATI DE E
INVATA
RE
 Partilecor 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la o A cere Textbo Observareasist
pului întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă şi a ok ematica a
 Haine rostită clar şi foarte rar, adresată cu oferi Audio elevilor
 Actiuni atenţie de către interlocutor inform CD -Orala
1.2. Recunoaşterea localizării elementare aţii; a Flashc - proiecte de
(stânga, dreapta, aici, acolo) a unor exprim ards grupsauindivid
obiecte din universul imediat, în mesaje a Poster uale
articulate clar şi rar preferi Realia
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de nţe;
sesizarea semnificaţiei globale a unor a
filme şi a unor cântece pentru copii în descrie
limba modernă respectivă simplu
2.2. Formularea unor mesaje scurte de ;
prezentare personală (hobby-uri, adresa), a
cu sprijin din partea interlocutorului partici
2.3.Participarea la jocuri de pa la
comunicareîn care reproducesaucreează schimb
rime/ mesajescurte uri
3.1.Manifestareacuriozităţiipentrudecoda verbal
reaunormesajescrise simple e
şiscurtedinuniversulimediat simple
;A
localiza
; a cere
un
obeict
di
univers
al
imediat
;a
aduce
un
obiect
din
univers
al
imediat
;
miscare
a
sponta
na in
ritmul
unui
cantec
simplu;

Unitateade invatare : FEELINGS

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITA REUSRS EVALUARE


TI DE E
INVATAR
E
 Adject 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la o Exercitii Textbo Observareasist
ive întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă de ok ematica a
rostită clar şi foarte rar, adresată cu pantomi Audio elevilor
atenţie de către interlocutor me, CD -Orala
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de concurs Flashc - proiecte de
sesizarea semnificaţiei globale a unor de mima ards grupsauindivid
filme şi a unor cântece pentru copii în in timpce Poster uale
limba modernă respectivă este Realia
2.2. Formularea unor mesaje scurte de adcultat
prezentare personală (hobby-uri, adresa), un
cu sprijin din partea interlocutorului cantecsi
2.3.Participarea la jocuri de comunicareîn mplu;
care reproducesaucreează rime/ raspuns
mesajescurte non-
verbal
3.1.Manifestareacuriozităţiipentrudecodar
sau
eaunormesajescrise simple
verbal
şiscurtedinuniversulimediat
scurt la
intrebari
de
verificare;
repetarea
unor
rime ;
realizarea
de
dialoguri
simple.
Unitateade invatare : SPORTS

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITAT REUSRS EVALUARE


I DE E
INVATARE
 Sport 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la o concurs Textbo Observareasiste
uri întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă de mima ok matica a
rostită clar şi foarte rar, adresată cu atenţie in timpce Audio elevilor
de către interlocutor este CD -Orala
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de adcultat Flashca - proiecte de
sesizarea semnificaţiei globale a unor filme un rds grupsauindivid
şi a unor cântece pentru copii în limba cantecsim Poster uale
modernă respectivă plu; Realia
2.2. Formularea unor mesaje scurte de raspuns
prezentare personală (hobby-uri, adresa), cu non-
sprijin din partea interlocutorului verbal sau
2.3.Participarea la jocuri de comunicareîn verbal
care reproducesaucreează rime/ scurt la
mesajescurte intrebari
3.1.Manifestareacuriozităţiipentrudecodare de
aunormesajescrise simple verificare;
şiscurtedinuniversulimediat repetarea
unor
rime ;
realizarea
de
dialoguri
simple ;A
cere şi a
oferi
informaţ
ii; a
exprima
preferinţ
e;
a descrie
simplu;
a
participa
la
schimbu
ri
verbale
simple
Unitateade invatare : HOBBIES

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVIT REUSRS EVALUARE


ATI DE E
INVATA
RE
 Hobbi 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la o A cere Textbo Observareasiste
es întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă şi a ok matica a
rostită clar şi foarte rar, adresată cu atenţie oferi Audio elevilor
de către interlocutor inform CD -Orala
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de aţii; a Flashca - proiecte de
sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi exprim rds grupsauindividu
a unor cântece pentru copii în limba a Poster ale
modernă respectivă
preferi Realia
2.1.Reproducereaunorcântece/poeziiscurteşi
nţe;
simple
a
2.2. Formularea unor mesaje scurte de
descrie
prezentare personală (hobby-uri, adresa), cu
sprijin din partea interlocutorului simplu;
2.3.Participarea la jocuride comunicareîn a
care reproducesaucreează rime/ partici
mesajescurte pa la
3.1.Manifestareacuriozităţiipentrudecodarea schimb
unormesajescrise simple uri
şiscurtedinuniversulimediat verbale
4.1.Participarea la proiecte de grup/ la simple;
nivelulclaseiîn care elaboreazăcusprijinscurte A
localiza;
a cere
un
obeict
di
univers
al
imediat;
a aduce
un
obiect
din
univers
al
imediat;
miscare
a
spontan
a in
ritmul
unui
cantec
simplu;