Sunteți pe pagina 1din 1

Cr

iul
eni
,6oct
ombr
ie201
9

DI
PLOMĂDEGRATI
TUDI
NE

___
_________
_____
________
__________

PENTRU APORTULESENȚIALÎ
N DEZVOLTAREA
ARTELORȘIPROMOVAREAVALORI LOR
NAȚIONALEÎN CADRULFESTI
VALULUI
NTERNAȚIONAL„ MI
NUNILEARTEI”
.

Natali
aDimitr
așco Dumitr
uSimon
Di
rect
orȘcoaladeArteCri
uleni Pr
imar
ulor.
Cri
uleni