Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratie pe propria raspundere

Subsemnatul/a ……………………………………. CNP ……………………………………….,


declar pe propria raspundere ca valoarea produselor din coletul cu AWB- ul
………………………………….., este de …………………….. , am citit si luat la cunostinta
prevederile art. 326 din Codul Penal al Romaniei cu privire la falsul in inscrisuri
sub semnatura privata .

In colet sunt ………………………………………., iar pe acestea le voi folosi la


…………………………. si nu le voi comercializa sau le voi folosi in scopul de a obtine
venituri suplimentare .

Imi iau angajamentul de a plati eventualele diferenţe, în cazul în care la


verificări ulterioare ale autoritatilor vamale, se constată că acestea se datorează .

Data, Semnatura .