Sunteți pe pagina 1din 1

Către MINISTERUL JUSTITIEI ROMANIEI

În atenţia Autoritatii Naţionale pentru Cetăţenie


D-nei Preşedinte – CĂMĂRĂSCU MONICA

CERERE
DE COMUNICARE A STADIULUI SOLUŢIONARII DOSARULUI PENTU REDOBÂNDIREA
CETĂŢENIE ROMÂNE

Eu subsemnatul, Binzari Natalia fiica lui Afanasii şi Liudmila, născut la 18 / 10 / 1987 în


MDA Cahul, cetăţean moldovean, de origine română, cu reşedinţa actuală în
Republica Moldova, oraşul Cahul , str.M.Frunze 61am depus dosarul pentru redobândirea
cetăţeniei române în anul 2012.
Prin prezenta cerere, rog a mi se comunica numarul dosarului si stadiul soluţionării
dosarului meu pentru redobândirea cetăţeniei române la adresa : orasul Cahul ,
str.M.Frunze61, Republica Moldova.

Vă mulţumesc anticipat.
Binzari Natalia
Semnătura _______________
Tel.:079237335

18.09.2013