Sunteți pe pagina 1din 16

Grile Management

Capitolul 1

1. Conceptele de manager si management au la origine termenul :


a) latinesc ,,manus’’
b) englezesc ,,man’’
c) franțuzesc ,,manege’’

2. Etapele evolutiei conceptului de management sunt :


a) Etapa organizării, etapa empirică, etapa științifica și a managementului clasic
b) Etapa conducerii științifice, etapa organizării, etapa conducerii bazate pe obiective, etapa teoriei
generale a dezvoltării
c) Etapa conducerii științifice, a teoriei generale a dezvoltării, etapa empirică

3. P.Drucker este reprezentantul școlii :


a) Clasice
b) Cantitative
c) Sistemice
d) Behavioriste

4. F. Taylor si H.Fayol au reprezentat școala:


a) Clasică
b) Comportamentală
c) Sistemică
d) Cantitativă

5. Care sunt școlile manageriale ce au contribuit preponderent la evoluția conceptului de


management?
a) școala clasică, comportamentală, cantitativă
b) școala empirică, clasică, sistemică, cantitativă
c) școala sistemelor sociale, empirică
d) școala clasică, behavioristă, cantitativă, sistemică

6. În concepția scolii clasice care era scopul principal al managementului?


a) Cunoașterea științei conducerii
b) aplicarea științei conducerii
c) maximizarea producției
d) asigurarea maximului de profit si prosperitate a organizației
7. Cine stă in centrul preocupărilor școlii behavioriste?
a) omul creator de valori materiale si spirituale
b) individul
c) grupul de persoane ca nucleu al organizației
d) factorul uman în general

8. Cum este definită școala sistemică?


a) un sistem integrat în care se manifestă funcțiile managementului
b) organizația ca sistem deschis
c) o sinteză a ideilor celorlalte școli
d) o sinteză de concepte științifice

9. Ce ignoră in ideologia elaborată reprezentanții școlii cantitative?


a) latura cantitativă
b) latura calitativă
c) latura tehnică
d) latura functională

Capitolul 2
1. Managementul în viziune științifica este:
a) activitatea umană prin care se realizează conducerea unei intreprinderi
b) sistem de metode și tehnici de conducere
c) studiul proceselor și relațiilor de conducere
d) stabilirea de reguli și principii ce pot îndruma cadrele de conducere

2. Care dintre următoarele caracteristici sunt proprii abordării sistemice a managementului?


a) organizația este ansamblul de elemente intercorelate
b) echilibrul dinamic, limitele, suma elementelor, ierarhia subsistemelor
c) maximizarea profitului
d) sistemul ca întreg unitar, schimbul informațional, echilibrul dinamic, limitele,
autoreglarea, ierarhia, eficiența

3. Procesele de muncă desfașurate din punct de vedere al managementului sunt:


a) procesele de execuție
b) procesele de productie
c) procesele de execuție și de conducere
d) procesele manageriale

4. Componentele proceselor manageriale sunt:


a) procesele de muncă
b) procesele de execuție
c) procesele manageriale
d) atributele conducerii
5. Conținutul procesului managerial este:
a) funcțional, metodologic, economic
b) metodologic, economic, funcțional, organizațional, informațional
c) informațional, economic si organizațional

6. Procesul managerial din punct de vedere al conținutului funcțional este grupat în trei
faze:
a) Previzională, operatională, finală
b) operativă, de coordonare, de control
c) previzională, organizatorică, de control-evaluare

7. Faza previzională a ciclului managerial cuprinde:


a) previziunea, organizarea, antrenarea
b) previziunea, coordonarea, controlul
c) organizarea, coordonarea, antrenarea

8. Relațiile manageriale sunt:


a) relațiile interumane la nivelul organizației
b) relațiile de conducere
c) relațiile stabilite între componentele unui sistem și între acestea și componentele altor
sisteme în procesele de manifestare a atributelor conducerii

9. Principiile generale ale managementului sunt:


a) principiul flexibilitătii, al managementul participativ, al motivării și principiul
eficienței
b) principiul funcționalității, competitivității si flexibilității
c) principiul participării la adoptarea deciziilor, al eficienței, al concordanței între
parametrii sistemului

10. Care sunt funcțiile managementului separate in 1916 de Henry Fayol?


a) previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea, control-evaluarea
b) previziunea, organizarea, coordonarea, comanda, controlul
c) planificarea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul

11. La ce intrebare răspunde funcția de previziune?


a) ce resurse utilizeaza firma pentru a-și atinge scopul?
b) ce trebuie și ce se poate realiza în cadrul firmei?
c) cine și în ce masură contribuie la realizarea obiectivelor firmei?
d) cine realizează legaturile dintre subsistemele firmei?

12. Antrenarea se realizează prin:


a) atingerea scopului final al organizației
b) stimularea peronalului
c) sancționarea personalului
d) motivarea personalului (negativă sau pozitivă)
13. În ce zonă a ierarhiei procesului managerial se manifestă pregnant relațiile manageriale?
a) în zona managementului inferior
b) în zona managementului mediu si superior
c) în zona managementului superior
d) în toate zonele ierarhiei procesului managerial

Capitolul 3
1. Managementul strategic poate fi definit ca:
a) setul de decizii si actiuni concretizat in fundamentarea si implementarea unor planuri si
programe proiectate pentru a realiza ansamblul obiectivelor firmei
b) procesul prin care se stabilesc directia de evolutie pe termen lung a organizatiei, se stabilesc
obiectivele si variantele strategice
c) procesul prin care se stabilesc misiunea si obiectivele

2. Avantajele practicarii managementului strategic sunt:


a) aduce profit si beneficii organizatiei
b) asigurarea profitabilitatii, stabilirea directiei de actiune a firmei, asigurarea flexibilitatii
organizationale
c) asigurarea consecventei managerilor, realizarea obiectivelor, asigurarea flexibilitatii
organizationale

3. Strategia managerială a firmelor vizează:


a) sfera de producţie şi de pieţe, avantajul competitiv
b) inovarea tehnologică
c) cresterea productivităţii muncii

4. Strategia managerială inovaţională se caracterizează prin:


a) promovarea progresului tehnico-ştiinţific, potenţial ridicat de cercetare-dezvoltare
b) o situaţie economică solidă
c) utilizarea managementului

5. Constituie o caracteristică tipică a strategiei manageriale:


a) largirea gamei de produse şi servicii
b) pătrunderea pe noi pieţe şi consolidarea poziţiei pe pieţele existente
c) perfecţionarea organizării interne

6. Optiunile strategice ale firmei sunt:


a) specializarea, cooperarea, diversificarea, informatizarea, retehnologizarea, reproiectarea
sistemului de management
b) cooperarea, inovarea, dezvoltarea, retehnologizarea
7. Sunt caracteristici principale ale strategiei de specializare:
a) restrangerea gamei de produse fabricate şi servicii prestate
b) largirea gamei de bunuri şi servicii oferite
c) existenta unor produse competitive

8. Caracteristicile de baza ale strategiei manageriale de diversificare:


a) largirea gamei de produse fabricate şi servicii prestate
b) potential organizatoric ridicat, salariati pregatiti multilateral
c) potential ridicat de inovare

9. In ultima perioada o dezvoltare deosebita a cunoscut strategia:


a) firmelor mari
b) intreprinderi mici şi mijlocii
c) companiilor transnationale

10. Intre politica managerială şi strategia managerială exista urmatoarea relaţie:


a) ca de la parte la intreg
b) ca de la intreg la parte
c) au acelasi continut

11. Premisele procesului strategic sunt:


a) externe, interne, de piata, de productie, calitative şi cantitative
b) controlabile, necontrolabile, cantitative, calitative
c) interne, externe, cantitative, calitative, semicontrolabile, necontrolabile

Capitolul 4
1. Previziunea este:
a) o funcţie a managementului
b) funcţia managementului prin care se stabilesc scopurile şi obiectivele ce trebuiesc atinse de
firmă pentru a desfasura o activitate
c) gasirea soluţiei optime de rezolvare a problemelor

2. Strategia şi politica firmei reprezinta concretizarea:


a) previziunii
b) organizarii
c) coordonarii
d) antrenarii
e) evaluarii şi controlului

3. Componentele unei strategii sunt:


a) planurile şi prognozele
b) obiectivele, mijloacele, resursele, termenele
c) politicile manageriale
4. Etapele procesului strategic managerial sunt:
a) obiectivele, mijloacele, resursele, termenele
b) locul ocupat de firmă în domeniul respectiv, formularea obiectivelor strategice, desemnarea
optiunilor strategice, determinarea resurselor, stabilirea termenelor
c) locul ocupat de firmă, obiecivele strategice generale

10. Organizarea este:


a) Un sistem de conducere
b) O funcţiune a firmei
c) O funcţie a firmei

11. Componentele organizarii procesuale sunt:


a) funcţiunea, activitatea, atributia, sarcina
b) funcţia, activitatea, sarcina, atributia
c) funcţia, postul, compartimentul

12. Sunt funcţiuni ale firmei:


a) antrenarea, coordonarea, cercetarea-dezvoltarea
b) comercială, de personal, financiar-contabilă, controlul, producţia
c) cercetarea –dezvoltarea, comercială, financiar-contabilă, producţia, de personal

13. Rezultatul organizarii structurale a firmei îl constituie:


a. serviciile, birourile, compartimentele
b. secţiile, posturile, departamentele, structura organizatorică
c. structura organizatorică

14. Documentele de formalizare ale structurii organizatorice sunt:


a. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Organigrama, Fişa Postului
b. Organigrama parţială şi globala
c. Documentele de inregistrare la Registrul Comertului, Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare

15.Constituie managementul resurselor umane:


a) funcţiile de previziune şi coordonare
b) funcţiile de organizare, coordonare şi antrenare
c) funcţiile de coordonare, control-evaluare şi previziune

16.Selectarea managerilor reprezintă procesul prin care:


a) se aleg dintre mai multi candidati atat din interiorul cat şi din exteriorul firmei, o persoana
corespunzatoare pentru anumite posturi
b) alegerea managerilor în funcţie de calitatile personale ale acestora
c) angajarea de manageri

17.Tipul de manager este conturat de:


a) caracteristicile personale manifestate în procesul de conducere
b) caracteristicile personale
c) caracteristicile generale
18.Stilul de management reprezintă:
a) o modalitate de conducere
b) un mod propriu de a gândi şi acţiona al managerului
c) o componenţa esentială a procesului de management

19.Motivatiile economice şi profesionale care prefigureaza omul economic se bazeaza pe:


a) Remunerare,modalitatea de salarizare,asigurarea unor conditii bune de lucru;
b) Motivare,stimulente,sanctiuni;
c) Complexitatea sistemului motivational,personalitate şi perceptiile salariaţiilor;

20. Baza psihologica a antrenarii o reprezinta:


a) comunicarea
b) motivarea
c) nevoile

21. Controlul managerial presupune:


a) verificarea continua a rezultatelor;
b) evaluarea influentei diferitilor factori asupra firmei
c) verificarea periodica a rezultatelor
d) adoptarea masurilor de corectie si urmarirea efectelor

22. Din punct de vedere tipologic, controlul prezinta o mare diversitate. în funcţie de momentul
efectuarii actiunii de control distingem:
a) Control preliminar,efectuat inaintea realizarii actiunii
b) Control concomitent,efectuat în timpul desfasurarii actiunii
c) Control indirect, realizat de manager dupa analiza rezultatelor
d) Control posterior, efectuat dupa incheierea actiunii

Capitolul 5
1.Finalitatea reprezintă o caracteristică importantă a sistemelor economice:
a) Da
b) Nu
c) Nu intotdeauna

2.Sistemele economice sunt supuse acţiunii permanente a factorilor endogeni şi exogeni care tind
sa perturbe indeplinirea obiectivelor prestabilite :
a) Da
b) Nu
c) Depinde de sistemul economic analizat
3.Permanenta reglare şi autoreglare a activităţii agentilor economici în contextul mediului
ambiant schimbator este asigurată în primul rand prin activitatea :
a) Managerilor
b) Salariaţilor
c) Managerilor sau salariaţilor

4.Adaptarea functionarii agentului economic la condiţiile de mediu se face prin intermediul:


a) Deciziei
b) Obiectivelor prestabilite
c) Variantelor decizionale

5.Care din raspunsurile urmatoare circumscrie cel mai complet calitatea de decident intr-o
societate comercială ?
a) Managerul
b) Salariaţii
c) Managerul şi salariaţii
d) Managerul sau salariaţii
e) Managerii pe diferitele niveluri ierarhice

6.Se pot utiliza drept criterii decizionale în managementul agentului economic:


a) Profitul şi calitatea produselor
b) Pretul şi cifra de afaceri
c) Termenul de recuperare al investiţiilor
d) Nivelul managerului din punct de vedere al pregătirii profesionale
e) Complexitatea activităţii

7.Exercita o influenta favorabila în fundamentarea deciziilor agentului economic:


a) Nivelul superior al pregătirii de specialitate
b) Nivelul superior al pregătirii în domeniul managerial
c) Nivelul scazut al pregătirii de specialitate
d) Complexitatea ridicată a activităţii
e) Complexitatea scazută a activităţii

8.Constituie cerinte de rationalitate pe care trebuie sa le indeplineasca decizia:


a) Fundamentarea stiintifica a deciziei
b) Claritatea şi concizia
c) Oportunitatea şi eficienta
d) Complexitatea deciziei
e) Lipsa caracterului contradictoriu

9.Calitatea procesului decizional influenteaza functionarea agentului economic:


a) Intotdeauna
b) Uneori
c) Niciodata
10.In funcţie de nivelul de elaborare deciziile pot fi :
a) Strategice
b) In condiţii de risc
c) Tactice
d) Colective
e) Operationale

11.In raport cu gradul de cunoastere a mediului ambiant de catre decident, deciziile pot fi:
a) In condiţii de certitudine
b) Individuale
c) In condiţii de incertitudine
d) In condiţii de risc
e) Organizationale

12.Constituie masuri pentru prevenirea apariţiei consecintelor negative în urma adoptării unor
decizii în condiţii de risc:
a) Crearea de fonduri speciale de acoperire a riscului
b) Asigurari
c) Utilizarea prognozei economice

13.In funcţie de continutul funcţional deciziile manageriale pot fi:


a) De planificare şi organizaţionale
b) In condiţii de certitudine
c) De coordonare, de stimulare şi control

14.Dupa numarul de persoane care fundamenteaza decizia deosebim:


a) Decizii individuale
b) Decizii tactice
c) Decizii colective
d) Decizii strategice

15.Elementele constitutive de baza ale procesului decizional în cadrul managementului societăţii


comerciale sunt:
a) Tipologia deciziilor
b) Factorul decizional
c) Mediul ambiant în cadrul caruia este adoptata decizia

16.Succesiunea logica a procesului de informare-analiza finalizat prin adoptarea unei decizii


este urmatoarea:
a) Identificarea şi stabilirea problemei şi stabilirea variantelor decizionale posibile
b) Aplicarea variantei optime şi evaluarea rezultatelor
c) Alegerea variantei decizionale optime în functie de obiectivele şi criteriile decizionale
17.Constituie laturi psihologice principale ale actului de decizie manageriala :
a) Responsabilitatea şi riscul
b) Act de vointa
c) Angajarea personalitatii decidentului

18.Din punct de vedere psihologic exista interdependenta intre decizia manageriala şi sistemul de
autoritate.
a) Da
b) Nu
c) Indiferent

19.Stabilirea în comun a obiectivelor de catre executant şi decident conduce la rezultate mai


bune decat daca obiectivele ar fi stabilite numai de catre decident:
a) Da
b) Nu
c) Indiferent

20.Strategia optima de decizie în situatiile decizionale caracterizate prin nivel redus de


incertitudine şi multe informatii disponibile se bazeaza pe :
a) Aplicarea “metodei utilitatii globale” şi “metoda ELECTRE”
b) Apelul la un specialist
c) Aplicarea “metodei arborelui decizional”

21.Strategia optima de decizie în situatiile decizionale caracterizate prin nivel inalt de


incertitudine şi multe informatii disponibile se bazeaza pe :
a) Aplicarea metodelor statistice
b) Aplicarea metodelor de fundamentare a deciziilor în condiţii de incertitudine
c) Apelul la un specialist

22.Strategia optima de decizie în situatiile decizionale caracterizate de un anumit nivel al


risculuisi cunoasterea variantelor decizionale posibile se bazeaza pe :
a) Aplicarea metodelor statistice
b) Aplicarea metodelor matematice
c) Aplicarea metodelor de fundamentare a deciziilor în condiţii de risc
d) Aplicarea “metodei sperantei matematice” şi “metodei arborilor decizionali ”

23.Marea majoritate a problemelor decizionale economice sunt de natura:


a) Multicriteriala
b) Unicriteriala
c) Noncriteriala

24.Cea mai dificila situatie decizionala pentru un manager este cea caracterizata prin:
a) Multe informatii şi nivel redus de incertitudine
b) Multe informatii şi nivel ridicat de incertitudine
c) Putine informatii şi nivel redus de incertitudine
d) Putine informatii şi nivel ridicat de incertitudine
25.Varianta decizionala optima se obtine în urma unui proces de eliminare succesiva a
variantelor decizionale respectand urmatoarele condiţii, în ipostaza existentei a doua variante
decizionale:
a) Alegerea unei variante implica alegerea celeilalte variante
b) Respingere unei variante implica respingerea celeilalte variante
c) Alegerea unei variante implica respingerea celeilalte variante.

Capitolul 6
1.Reprezinta componente ale sistemului de management al firmei :
a) Sistemul organizatoric si functional
b) Sistemul informational
c) Sistemul de metode si tehnici de conducere

2.Intre sistemul informational si sistemul informatic al managementului firmei exista urmatoarea


relatie:
a) Sistemul informational este integrat sistemului informatic
b) Sistemul informatic este integrat sistemului informational
c) Au continut identic

3.Influenteaza continutul si functionalitatea sistemului informational al managementului firmei:


a) Obiectivele firmei si structura sa organizatorica
b) Nevoile reale de informare a managerului
c) Dinamismul sisemului managerial

4.Constituie componenta primara a sistemului informational:


a) Data
b) Informatia
c) Fluxul si circuitul informational

5.Constituie elementul fundamental al sistemului informational


a) Data
b) Fluxul si circuitul informational
c) Informatia

6.Fluxul informational reprezinta:


a) Un ansamblu de informatii transmise intre emitent si receptor
b) Drumul parcurs de informatii
c) Ansamblul de informatii transmise si drumul parcurs de acesta
7.Circuitul informational reprezinta:
a) Un ansamblu de informatii transmise intre emitent si receptor
b) Ansamblul mijloacelor de colectare, prelucrare si transmitere a informatiei
c) Drumul parcurs de informatie

8.Se stabilesc cu ajutorul procedurilor informationale:


a) Suportii de informatie utilizati
b) Continutul informatiei
c) Mijloacele de culegere, inregistrare, prelucrare si transmitere a informatiei
d) Succesiunea tratarii informatiilor, metodele si formulele de calcul utilizate
e) Lungimea drumului parcurs de informatie

9.A trata o informatie reprezinta:


a) A culege si inregistra informatia
b) A prelucra informatia
c) A stoca informatia
d) A transmite informatia

10.In procesul perfectionarii sistemului informational managerial, rolul hotarator revine:


a) Managerului
b) Salariatilor
c) Managerului sau salariatilor
d) Managerului si salariatilor

11.Rationalizarea sistemului informational managerial conduce intotdeauna la :


a) Cresterea eficientei intregii activitati a firmei
b) Reducerea costurilor de functionare a sistemului informational
c) Cresterea costurilor de functionare a sistemului informational

Capitolul 7
1. Sistemul de management reprezintă:
a) Ansamblul tehnicilor manageriale
b) Ansamblul metodelor manageriale
c) Ansamblul procedurilor specifice, metodelor şi tehnicilor integrate
d) A+b+c

2. Sistemele, metodele şi tehnicile de management reprezinta, în sens strict, modalitatile


funcţionarii firmei:
a) Folosite de salariaţi
b) Folosite numai de conducatori
c) Folosite de conducatori şi executanţi
3. Sistemele, metodele şi tehnicile de management care vizează totalitatea funcţiior
manageriale sau mai multe funcţii ale acestuia sunt:
a) Specifice
b) Generale
c) Individuale

4. Sistemele, metodele şi tehnicile de management ce vizează cu prioritate o anume funcţie


a managementului sunt:
a) Specifice
b) Generale
c) Individuale

5. SMBO vizează ansamblul procesului managerial şi a fost generat de:


a) Importanţa ridicată acordată factorului uman în raport cu ceilalţi factori de producţie
b) Necesitatea realizarii unei diviziuni mai bune a muncii
c) Necesitatea ordonarii acţiunilor

6. Reprezintă avantaje ale MBO


a) Realismul obiectivelor şi dezvoltarea creativitaţii
b) Cresterea operativitaţii deciziei
c) Cresterea nivelului motivarii personalului
d) Dinamica relatiilor de colaborare din firma
e) Cresterea eficientei utilizării conducatorilor şi responsabilitătile pentru realizarea
obiectivelor

7. SMBP este specific firmelor


a) Ce incorporeaza în activitatea lor ample procese inovationale
b) In care producţia de serie este predominantă
c) Care beneficiază de o gama largă de cumparători

8. Responsabilitatea privind derularea proiectului în cadrul SMBP poate fi:


a) Individuală
b) De stat major
c) A+b

9. Conducatorul SMBP desfăşoară o activitate:


a) Comparabilă cu a unui cadru de conducere superior
b) Comparabilă cu a unui cadru de conducere de nivel mediu
c) Ce implică atât calitaţi de conducator cat şi de specialist

10. Derularea SMBP implică urmatoarele riscuri pentru şeful de proiect:


a) Riscul îndepartării acestuia de vechea profesie
b) Riscul nerealizării obiectivelor proiectului
c) Nu prezintă riscuri
11. Reprezintă etape înaplicarea SMBP:
a) Definirea proiectului şi organizarea managerială
b) Realizarea proiectului şi menţinerea echilibrului şi omogenitatii echipei
c) Lichidarea proiectului şi dizolvarea echipei

12. Utilizarea SMBPr este impusă de:


a) Scurtarea duratei de viaţă a produselor
b) Cresterea duratei de viaţă a produselor
c) Intensificarea concurenţei pe piaţă

13. Reprezintă avantaje ale aplicării SMBPr:


a) Fundamentarea riguroasă a deciziilor strategice ale firmei
b) Accentuarea dimensiunii previzionale a managementului
c) Comercializarea produselor conduce la rezultate economice superioare

14. Pot deveni limite înaplicarea SMBPr:


a) Dificultati înautonomia sistemului prin produs faţă de sistemul de management al
firmei
b) Cresterea accentuată a dimensiunii previzionale a conducerii
c) Imperfecţiunile corelarii sistemului prin produs cu sistemul de management al firmei

15. Evidentierea rezultatelor în cadrul SMBB se face sub forma:


a) Monetară
b) In unitaţi fizice
c) In unitaţi convenţionale

16. Prin specificul său SMBB este o activitate:


a) Rutinieră
b) Preponderent creatoare
c) A+b

17. Elaborarea sistemului de bugete în cadrul SMBB presupune:


a) Corelarea cu obiectivele firmei
b) Independenţa faţă de obiectivele firmei
c) Corelarea opţională cu obiectivele firmei

18. Reprezintă caracteristici ale SMBE:


a) Managerul primeşte numai informaţiile cu caracter de exceptie, privind activitatea
economică
b) Abaterile se raportează atunci când apar
c) Există o legatura stransă între nivelul abaterilor şi autoritatea decizională
19. Reprezintă dezavantaje ale SMBE:
a) Slaba utilizare a timpului conducatorilor
b) Frecvenţa mare a deciziilor
c) Neglijarea domeniilor semnificative ale firmei
d) Netransmiterea abaterilor la timp poate crea riscuri
e) Comportamentul uman este reliefat insuficient şi dificil de masurat

20. Utilizarea delegarii de autoritate are drept scop :


a) Reducerea timpului de rezolvare a unor probleme
b) Creşterea autorităţii manageriale
c) Creşterea autonomiei manageriale
d) Valorificarea iniţiativelor şi dorintei de afirmare

21. Eficienţa aplicarii delegarii de autoritate este ridicată atunci cand;


a) Se verifică rezultatul obţinut şi nu modul de realizare a acestuia
b) Se exclude posibilitatea aparitiei greşelilor
c) Criteriile utilizate la obtinerea rezultatelor există şi sunt riguros precizate

22. Sedinţa reprezintă o tehnica de management?


a) Da
b) Nu
c) Depinde de problemele cuprinse pe ordinea de zi a şedinţei

23. Se recomandă ca durata unei şedinţe sa fie:


a) De minim o ora
b) De maxim 1-1,5 ore
c) Determinată de problemele supuse dezbaterii

24. Tabloul de bord este o tehnică de conducere ce poate fi utilizată:


a) De conducere superioară a firmei
b) De firmele private
c) De firmele mixte
d) De toate tipurile de firme
e) De manageri situati pe orice nivel ierarhic

25. In aplicarea sa tabloul de bord influentează:


a) Eficienţa muncii managerilor
b) Structura organizatorică a firmei
c) Subsistemul informaţional al firmei

26. Diagnosticarea ca metoda de management prezintă urmatoarele caracteristici:


a) Utilizează analiza de tip cauză-efect
b) Are caracter participativ, ca urmare a complexităţii activităţii intr-o firmă
c) Se finalizează cu adoptarea de decizii

S-ar putea să vă placă și