Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Completati spatiul punctat cu unul din termenii de mai jos:


�legatura informationala cea mai simpla a omului cu realitatea se realizeaza prin
intermediul ....�.
a � comunicarii
b � vazului
c � senzatiilor
d � g�ndirii
2. C�te tipuri de senzatii ofera informatii despre caracteristicile concrete ale
obiectelor si
fenomenelor lumii externe ?
a � 3
b � 4
c � 5
3. Undele sonore constituie excitantul care determina aparitia senzatiilor ........
a � vizuale
b � auditive
c � olfactive
4. Gasiti raspunsul corect:
Depasirea valorii pragului maxim are ca efect:
a � disparitia stimulului
b � aparitia durerii
c � disparita oricarei senzatii
5. Este adevarata urmatoarea afirmatie ?
�Pragul maxim absolut este cantitatea cea mai mare dintr-un stimul care mai
determina o
senzatie specifica analizatorului�
a � da
b � nu
6. Cum se numeste fenomenul psihic care explica de ce un stimul negru este mai
vizibil pe un fond
alb dec�t pe un fond � de exemplu � verde sau albastru ?
a � contrast senzorial succesiv
b � contrast senzorial simultan
7. Alegeti varianta corecta:
Cea mai puternica adaptare senzoriala are loc la nivelul analizatorului:
a � vizualc � tactil
b � auditiv d � olfactiv
8. Cele doua tipuri de contrast senzorial sunt:
a � cromatic si acromatic
b � simultan si succesiv
c � vizual si auditiv
9. Alegeti raspunsul cel mai adecvat:
C�nd poate fi mai repede si mai bine detectat un stimul mai slab dec�t unul cu o
intensitate
superioara ?
a � c�nd se afla �ntr-un context adecvat
b � c�nd este similar fondului
c � c�nd este mai semnificativ pentru subiect