Sunteți pe pagina 1din 2

Numele elevului………………………….

Data……………………………………………
Test de evaluare semestrială
Educaţie civică- clasa a III-a

1. Întregeşte enunţurile folosind cuvintele din paranteză.

Şi eu, ca şi tine am:__________________, ____________________,_____________________,


şi loc de __________________________, ______________________________,
_______________________, ____________________ .
Ca elev mă pot legitima cu _________________________________ .
Actele de_________________ trebuie păstrate cu mare _______________ .

( nume, naştere, prenume, identitate,carnet de elev,dată de naştere,cetăţenie, religie, naştere,


naţionalitate, grijă )
2. Scrie ordinea în care o persoană şi-a dobândit actele de identitate.

carte de identitate ;

certificat de naştere;

carnet de elev;

3. Scrie trăsătura morală corespunzătoare fiecărui enunţ:


a) I-am spus doamnei învăţătoare ce s-a întâmplat şi m-a iertat. _______________________

b) Salut toţi cunoscuţii. _______________________

c) Ioana l-a salvat pe Mircea de la înec. _______________________

d) Am câştigat concursul dar nu mă laud în faţa colegilor care au pierdut. _________________ _____

e) Când am văzut ursul am fugit de-mi sfârâiau călcâiele. ____________________ __

f) Maria nu recunoaşte niciodată greşelile pe care le face. _______________________

4.Grupează, ȋn tabelul de mai jos, trăsăturile morale: sinceritatea, punctualitatea, respectul, frica,
lipsa de respect, răutatea, laşitatea, minciuna, prefăcătoria, neȋncrederea, ȋncrederea ȋn sine, cinstea,
corectitudinea, politeţea, bunătatea, curajul, invidia, egoismul.
TRĂSĂTURI POZITIVE TRĂSĂTURI NEGATIVE
5.. Scrie trăsăturile morale opuse celor date:
bunătate - ………………………. sinceritate - ………………………….
frică - ……………………………… neȋncredere - …………………………
minciună - ………………………… respect - ……………………………….

6. Ce părere ai?
Dacă toţii oamenii sunt persoane, înseamnă că sunt identici unii cu ceilalţi?
Argumentează răspunsul!
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Dacă ai terminat, colorează !

S-ar putea să vă placă și