Sunteți pe pagina 1din 2

ORARUL APROB

de studiu pentru medicii rezidenti Anul 3 Rector USMF " N. Testemitanu"


specializarea "MEDICINA DE FAMILIE Academician ASRM, profesor universitar
/ CUROCICHIN GH. /"
pentru anul de invatamint 2019 - 2020 ______________________ Ion Ababii

Nr. Denumirea stagiului Med.de Fam./Curoci/ 303 Med.de Fam./Curoci/ 304


Ord. Curocichin Ghenadie Curocichin Ghenadie
1 (Betiu Mircea ) Dermatovenerologie/M.Betiu/ 19.03.2020 [5] - 01.04.2020 (10) 13.02.2020 [2] - 26.02.2020 (10)
2 (Bodrug Nicolae) Geriatrie / Bodrug N.- Negara A./ 05.03.2020 [4] - 18.03.2020 (10) 02.04.2020 [6] - 21.04.2020 (10)
3 (Curocichin Ghenadie) Medic.de Famil.+ St.Pr.Rai./Curocichin/ 22.04.2020 [7] - 16.07.2020 (60) 22.04.2020 [7] - 16.07.2020 (60)
4 (Curocichin Ghenadie) Medic.de fam.+Ex.de Lic./Curocichin Gh/ 17.07.2020 [8] - 25.09.2020 (30) 17.07.2020 [8] - 25.09.2020 (30)
5 (Curocichin Ghenadie) Medicina de Familie /Curocichin/ 01.10.2019 [1] - 12.02.2020 (90) 01.10.2019 [1] - 12.02.2020 (90)
6 (Groppa Stanislav) Neurologie /Groppa S./ 13.02.2020 [2] - 26.02.2020 (10) 12.03.2020 [4] - 25.03.2020 (10)
7 (Nacu Anatol) Sanatate mintala/Nacu/ 02.04.2020 [6] - 21.04.2020 (10) 27.02.2020 [3] - 11.03.2020 (10)
8 (Revenco Ninel) Neurologie pediatr. /S.Hadjiu/ 27.02.2020 [3] - 04.03.2020 (5) 26.03.2020 [5] - 01.04.2020 (5)
NOTA. 3.L. 1/ Responsabilul de rezidenti la catedra previne la timp catedra respectiva unde rezidentii vor efectua stagiul urmator. 2/ Fiecare stagiu se finiseaza cu
colocviu, cu nota indicata in matricola rezidentului. 3/ Lista rezidentilor care au sustinut colocviul la sfirsitul stagiului conex se prezinta imediat la catedra de baza si
la decanat. 4/ Atestarea preventiva pentru admiterea la sesiunea examenelor de licenta catedra o va efectua in luna iunie. Rezultatele atestarii se prezinta imediat la
decanat. 5/ Matricolele rezidentilor avind toate semnaturile, inclusiv stagiul practic raional, se prezinta la vicedecanul respectiv pentru a fi semnata admiterea la
examenele de licenta. 6/ Stagiul practic raional si examenele de licenta se planifica din contul stagiului de baza, concordind datele cu vicedecanul respectiv. 7/
Concediul va fi acordat in luna august.

DECAN
Facultatea de Rezidentiat ,
dr.hab. st.med., profesor universitar

________________ Liviu Grib

USMF "N.T." PanDid --- 20/9/2019 --- 09:16:53 Executor __________