Sunteți pe pagina 1din 12

Data: 23.11.

2015
Clasa: a III-A
Școala:
Prof.înv.primar:
Aria curriculară: Arte șiTehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Subiectul: Tablou de toamnă(lucrare colectivă)
Tipul lecției: formare de priceperi şi deprinderi
Forma de realizare: activitate integrată
Scopul: Formarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza o lucrare colectivă,
folosind tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile;
Discipline integrate:
Comunicare în limba română
Muzică și mișcare
Matematică și explorarea mediului
Educație civică
Competențe specifice:
Arte vizuale și abilități practice
1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat
printr-o varietate de forme artistice;
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple,
exprimate vizual;
2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul
cunoscut;
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici
accesibile;
2.5. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin
efort propriu;

Matematică și explorarea mediului


3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural;
4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple;

Comunicare în limba română


1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu
claritate;
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare;

Muzică și mișcare
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm;

Educație civică
2.2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de
viață din mediul cunoscut;

Obiective operaționale:
O1 - să enumere materialele folosite pentru realizarea lucrării;
O2 - să descrie anotimpul toamna;
O3 - să descrie acţiunile desfăşurate în cadrul fiecărei etape a realizării produsului;
O4 - să aplice tehnici de lucru adecvate ( decupare, lipire, asamblare);
O5 - să folosească un limbaj adecvat ;
O6 - să analizeze critic şi autocritic lucrările;
O7 - să lucreze curat, ordonat;
O8 - să manifeste interes pentru activitate.
Strategia didactică:
 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia , demonstraţia,
observația, brainstorming,exerciţiul;
 Resurse materiale: hârtie colorată, lipici, foarfece, polistiren, carton;
 Forme de organizare: - activitate frontală, individuală, pe grupe;
Evaluare: continuă şi formativă

RESURSE:
 UMANE:20 elevi
 TEMPORALE: 45 minute
 SPAŢIALE: sala de clasă

 BIBLIOGRAFICE:
o Programa şcolară pentru clasa a III-a –Arte vizuale şi abilităţi practice,
Bucureşti, 2014;
o Curs PIPP, ,,Abilităţi practice. Elemnte de didactică’’, Conf. Dr. Eugenia-
Maria Paşca;
o Cristina Rizea, Daniela Stoicescu,Ioana Stoicescu, Arte vizuale şi
abilităţi practice , Clasa a III-A, Ed. Litera, Bucureşti, 2015;
o www.didactic.ro

Etapele lecţiei Conţinuturi Strategie Evaluare


1. Moment - organizarea colectivul de elevi;
organizatoric - pregătirea materialelor necesare conversația observarea
desfasurarii lectiei; sistematică
- asigurarea unui climat favorabil
învăţării.

2. Captarea Disciplină integrată: Comunicare în


atenției limba română conversația evaluare
Captarea atenției se realizează cu brainstorming orală
ajutorul unor ghicitori a căror răspunsuri continuă
vor fi simboluri ale anotimpului toamna,
indicând astfel subiectul lecției. (Anexa 1)
Disciplină integrată: Muzică și
mișcare
Elevii o să interpreteze un cântec de
toamnă cunoscut:”A,a,a acum e toamnă,da”
Se va face scurtă caracterizare a
anotimpului toamna.
Disciplina integrată: Matematică și
explorarea mediului.
Pentru realizarea unui colaj de toamnă
,eleviii Școlii Gimnaziale”Voievod
Brîncoveanu”au adunat în prima zi 3456 de
frunze ,a doua zi cu 496 mai
puține.Frunzele adunate se colecteaza într-
un vagon în care încap 8350 frunze.
Câte frunze mai sunt necesare pentru a
umple vagonul?

3. Anunțarea Se anunță tema lecției: „Tablou de


temei și a toamnă” (lucrare colectiva). conversația
obiectivelor Obiectivele se comunică într-o manieră explicația
accesibilă elevilor.
4. Explicarea, Se prezintă elevilor materialele de lucru.
demonstrarea Le vor recunoaşte şi vor numi caracteristici conversația Aprecieri şi
și realizarea ale acestora. Această lucrare se va explicația observaţii
lucrării desfăşura pe grupe. demonstrația verbale
Elevii sunt așezați pe patru grupe. Fiecare exercițiul
grupă își va alege numele ținând cont de Observare
subiectul lecției. sistematică
Explicarea şi demonstrarea modului de
lucru
Se vor repeta etapele de lucru, apoi se
vor face exerciţii de încălzire a muşchilor
mâinii. evaluare
orală
Realizarea lucrării continuă
Elevii vor parcurge etapele necesare
realizării lucrării.
1. Decuparea elementelor
2. Lipirea elementelor , decorarea
3. Compoziția finală și analiza
modului de realizare a sarcinii
Elevii vor fi supravegheați și ajutați,
primind indicațiile corespunzătoare acolo
unde este cazul.
Se va interveni atunci când elevii au nevoie
de sprijin / ajutor.
Se lucrează pe fond muzical.

5. Asigurarea Se reamintesc titlul lucrării şi etapele de conversația Aprecieri şi


feed-back-lui lucru parcurse. explicația observaţii
Se analizează lucrarea colectivă verbale
realizată. Vor fi apreciate calităţi precum:
 corectitudine
 acurateţe
 finisarea lucrării
 aspectul îngrijit
Disciplina integrata: Educație civică
Se evidenţiază rolul lucrării.Elevii spun
cum s-au simtit pe parcursul întregii
lucrări.
Disciplină integrată: M.M.
Copiii interpretează cântecul „A venit pe
dealuri toamna”.

6. Încheierea Aprecieri generale și individuale cu conversația Aprecieri


activităţii privire la modul de participare al elevilor la explicația verbale
lecţie.
Anexa 1

Ghicitori

Anotimpul frunzelor uscate


Lazilor cu roade încarcate.
Anotimpu-n care noaptea creste
Si in care vremea se raceste.
(toamna)

Iarba o ofileste,
Vantul il porneste,
Frunza vestejeste,
Ploaia o porneste.
(toamna)

Au plecat spre tari cu soare


Pasarile calatoare,
Caci la noi e frig si ploua.
Vantul bate cu putere
Frunzele-au cazut si ele.
In camara adunate
Stau la sfat fructele coapte
Nu este greu de ghicit
Ce anotimp a sosit ?
(toamna)
Din mugur ea rasare

Verde se deschide-n soare


Si traieşte, pana cand
Vine toamna, cu-al sau vant
S-o tranteasca la pamant.
(frunza)
In copac se naste
Doina o cunoaste
Bruma daca pica,
Viata i-o ridica
(frunza)

Miezul e doar de mancat,

Coaja e de aruncat,
Si in sac se pot pastra,
Sparte doar se pot manca.
(nuca)
Anexa 2

Pentru realizarea unui colaj de toamnă ,eleviii Școlii Gimnaziale”Voievod


Brîncoveanu”au adunat în prima zi 3456 de frunze ,a doua zi cu 496 mai
puține.Frunzele adunate se colecteaza într-un vagon în care încap 8350 frunze.
Câte frunze mai sunt necesare pentru a umple vagonul?
Rezolvare:
1)Câte frunze au adunat elevii a doua zi?
3456+496=3952
2) Câte frunze au adunat elevii în cele două zile?
3456+3952=7408
3)Câte frunze mai sunt necesare pentru a umple vagonul?
8350-7408=942
Răspuns:942 frunze
Anexa 3

A a a, acum e toamna da!

A, a, a acum e toamnă da.


Frunza-n codru-ngălbeneşte,
Iarba-n cîmp se vestejeşte,
A, a, a acum e toamnă da.

E, e, e plăcută vreme e.
Mere, prune, nuci şi pere
Noi avem după plăcere.
E, e, e plăcută vreme e.

I, i, i veniţi copii la vii.


Strugurele must se face
Şi nouă mustul ne place,
I, i, i veniţi copii la vii.

O, o, o se duc cocorii stol.


Se duc cuci şi rîndunele
Şi ne pare rău de ele,
O, o, o se duc cocorii stol.
ANEXA 4

-A venit pe dealuri, toamna


A venit pe dealuri, toamna,
Cu frunze şi flori,
O primim cu bucurie
Şi-i cântăm în cor:
Fructe parfumate
Şi legume coapte
În dar le primim
Şi îi mulţumim.
Fructe parfumate
Şi legume coapte
În dar le primim
Şi îi mulţumim.
Au plecat şi păsărele
În stoluri pe sus,
Vânturi, ploaie, nori şi ceaţă
Toamna ne-a adus.
Fructe parfumate
Şi legume coapte
În dar le primim
Şi îi mulţumim.