Sunteți pe pagina 1din 3

Mărimi electrice, definirea lor, unităţi de măsură

- Unitatea de măsură este o mărime particulară, definită şi adoptată prin


convenţie, cu care sunt comparate alte mărimi de aceeasi natură, pentru exprimarea
valorilor lor în raport cu acea mărime.
- Mărimea derivată este mărimea definită funcţie de mărimile fundamentale
dintr-un sistem de mărimi.
- Mărimea este un atribut al unui fenomen, corp sau al unei substanţe, care
este susceptibil de a fi diferenţiat calitativ şi determinat cantitativ.
Marea diversitate de unităţi de măsură şi de materializări fizice ale acestora a
condus la crearea unui sistem internaţional de unităţi de măsură – SI. Acesta a fost
adoptat în anul 1960 la Paris, prin convenţie internaţională. Din anul 1961, SI este
legal şi obligatoriu în România. SI are şapte unităţi fundamentale corespunzătoare
celor şapte mărimi fundamentale, precum şi două unităţi suplimentare
corespunzătoare celor două mărimi suplimentare, SI cuprinde mărimi şi unităţi
derivate care sunt prezentate în tabelul urmator.
- Mărimea fundamentală este o mărime admisă, prin convenţie, ca fiind
independentă funcţional de alte mărimi.
Nr. Marimea (simbolul) Unitatea de Simbolul Dimen-
crt. masura
siunea

1. Unitati fundamentale
1. Lungimea (l) metru m m
2. Masa (m) kilogram kg kg
3. Timpul (t) secunda s s

4. Intensitatea curentului electric (I) amper A A


5. Temperatura termodinamica kelvin K K

6. Cantitatea de substanta molul mol mol


7. Intensitatea luminoasa candela cd cd
2. Unitati suplimentare
1. Unghiul plan radian rad rad
2. Unghiul solid steradian sr sr
3. Unitati derivate pentru spatiu si timp
1. Aria metru patrat m2 m2
2. Volumul (V) metru cub m3 m3
3. Viteza (v) metru pe m/s m.s-1
secunda
4. Viteza unghiulara radian pe rad/s rad.s-1
secunda
5. Acceleratia(a) metru pe sec.2 m/s2 m.s-2
6. Acceleratia unghiulara radian pe sec.2 rad/s2 rad.s-2
Unitati derivate pentru marimi periodice si conexe
7. Numarul de unda unu pe metru 1/m m-1
8. Frecventa hertz Hz s-1
Unitati derivate pentru marimi mecanice
9. Densitatea () kg pe m3 kg/m3 kg.m-3
10. Forta (F) newton N m.kg.s-1
11. Presiunea, tensiunea mecanica (p) newton pe m2 N/m2 m-1.kg.s-2
12. Vascozitatea dinamica newton.sec pe N.s/m2 m-1.kg.s-1
m2
13. Vascozitatea cinematica m2 pe secunda m2/s m2.s-1
14. Lucrul mecanic joule J m2.kg.s-2
15. Puterea (P) watt W m2.kg.s-3

Unitati derivate pentru marimi electromagnetice


16. Sarcina electrica coulomb C A.s
17. Tensiunea electrica (U) volt V m2.kg.s-3.A-1
18. Rezistenta electrica ( R) ohm  m2.kg.s-3A-2

19. Conductanta electrica siemens S m-2 kg-1 s3A2


20. Intensitatea campului electric (I) Volt pe metru V/m m.kg.s-3.A-1
21. Capacitatea electrica ( C) farad F m2.kg-1.s4.A2
22. Intensitatea campului magnetic (H) amper pe metru A/m m-1.A
23. Tensiunea magnetomotoare amper A A
24. Fluxul magnetic () weber Wb m2.kg.s-2.A-1
25. Inductia magnetica (B) tesla T kg.s-2.A-1
26. Inductanta (L) henry H m2.kg.s-2.A-2
0 1 2 3 4
Unitati derivate pentru marimi termice
27. Entropia joule pe kelvin J/K m2.kg.s-
2.K-1

28. Caldura masica joule pe J/(kg.K) m2.s-2.K-


1
kg.kelvin
29. Conductivitatea watt pe W/(m.K) m.kg.s-
3.K-1
termica metru.kelvin
Unitati derivate pentru marimi optice
30. Intensitatea watt pe W/sr m2.kg.s-
3.sr-1
energetica steradian
31. Fluxul luminos lumen lm cd.sr
32. Luminanta candela pe m2 cd/m2 cd.m-2

33. Iluminarea lux lx m-2.cd.sr