Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei Naționale

Inspectoratul Școlar Județean Olt


Casa Corpului Didactic OlT

Nr. 1213/03.09.2019

În atenția: Responsabilului comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică

Referitor la: Echivalarea creditelor profesionale transferabile

Conform Ordinului MECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, în
această perioadă se desfășoară, în școli, activitatea de echivalare a creditelor profesionale
transferabile, astfel:

 01-15 septembrie 2019 - depunerea dosarelor de echivalare la unitatea școlară în care


funcționează, de către absolvenții programelor de formare;
 20-30 septembrie 2019 – analizarea dosarelor de echivalare, în cadrul comisiei, la sediul
CCD Olt;
 05 octombrie 2019 – afișarea rezultatelor și eliberarea adeverințelor de echivalare.

Conținutul dosarului de echivalare, anexele precum și alte informații relevante găsiți pe site-ul:
http://ccdolt.ro/index.php/formare/echivalare-cpt, la rubrica „Formare” – „Echivalare CPT”.

Echipa CCD Olt

Str. Ionaşcu, Nr. 38, Slatina, Olt, C.P. 230 081, România
Telefon : 0249 406 103 ; Fax: 0249 406 203
E-mail: ccdolt@yahoo.com ; site: www.ccdolt.ro

S-ar putea să vă placă și