Sunteți pe pagina 1din 2

Test

I.Precizati denumirea planetelor din Sistemului Solar, numerotate de la 1 la 8.. 40p..

II. Definiti urmatorii termeni: Univers, galaxie, Ecuator. 20p.

III.Priviți desenul alăturat. Scrieți, pe foaia de test, răspunsurile care completează afirmațiile: 20p.

1. Ecuatorul este marcat, pe desen, cu litera ...

2. Un meridian este marcat, pe desen, cu litera ...

3. O paralela este marcata ,pe desen, cu litera…

4. Cu litera d este marcat, pe desen, Polul ....

5. Cu litera e este marcat, pe desen, Polul ……

..

Of.20p.