Sunteți pe pagina 1din 3

Nume………………………………………. Data……………………………….

TEST DE EVALUARE

1. Răspunde la următoarele întrebări:


a) Care sunt formele sub care se înfățișează relieful României?.....................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b) Ce plante și animale se întâlnesc în Delta Dunării?....................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
c) De unde izvorăsc cele mai multe râuri și unde se varsă majoritatea?

..............………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2. Alege răspunsul corect:


 Dunărea este ca lungime: a) primul fluviu din Europa; b) al doilea ; c) al treilea.
 Dunărea izvorăște din : a) M-ții Carpați ; b) M-ții Pădurea Neagră ; c) M-ții Alpi.
 La vărsare fluviul se desparte în : a) două brațe ; b) trei brațe; c) Balta Ialomiței și a Brăilei.
 Dunărea străbate: a) 10 țări ; b) 6 capitale ; c) 8 țări ; d) 4 capitale.

3. Taie cuvântul greșit din fiecare enunț și scrie-l pe cel corect pe spațiul punctat!

……………………. …….Hidrografia reprezintă totalitatea plntelor dintr-o regiune.

…………………………..Principalele forme de relief sunt: dealul, munții și Marea Neagră.

…………………………..Lacul făcut de om se numește natural.

………………………….Factorii care influențează vremea sunt: temperatura, vânturile, aerul.

………………………….Brațele de vărsare ale Dunării în mare sunt: Sf. Vasile, Chilia, Sulina.

4. Completează textul, scriind în locul punctelor cuvintele potrivite:


Continentul în care este așezată România este ……………………………………..Țara noastră,în
comparație cu celelalte țări din continent, este o țară de mărime…………………………………
Suprafața ei este de ………………..km pătrați. România se învecinează cu ………..țări.
Apele care formează granițe (naturale) sunt: ………………………………………………………
………………………………………………Are o climă…………………………………………
5. Scrie ,,A” (adevărat) sau ,,F” (fals).

Dacă te așezi cu fața spre nord (N):

a) ( ) în fața ta este punctul cardinal E ; b) ( ) în stânga ta este V;

c) ( ) în dreapta ta este E ; d) ( ) în fața ta este S.

6. Pe harta României localizează prin culori convenționale formele de relief. Fixează ( și scrie)
vecinii. Folosește culorile pentru hotarele (naturale și de uscat) ale țării.
OBIECTIVE:

- să răspundă la întrebări pe baza cunostințelor dobândite;


- să aleagă răspunsul corect din mai multe variante ( de răspuns);
- să înlocuiască un cuvânt dintr-un enunț care este greșit folosit în acel enunț;
- să completeze spații lacunare;
- să stabilească relația de adevărat – fals în enunțuri;
- să aplice pe hartă culorile specifice formelor de relief;
- să fixeze pe hartă vecinii și hotarele (naturale sau de uscat) prin culori.

DESCRIPRORI DE PERFORMANȚĂ:

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1. Răspunde corect la cele trei Răspunde la 2 întrebări. Răspunde la o întrebare.
întrebări.
2. Alege răspunsurile corecte Alege 3 răspunsuri. Alege corect 1- 2
la cele 4 enunțuri răspunsuri.
3. Taie cuvintele greșite și Taie și adaugă 3-4 cuvinte Taie și adaugă 2 cuvinte.
adaugă 5 corecte.
4. Completează textul cu cele Completează cu 5-6 cuvinte. Completează cu 2-3
7 cuvinte potrivite. cuvinte.
5. Scrie corect cele patru Scrie 3 relații. Scrie 2 relații.
relații.
6. Localizează corect pe hartă, Localizează cu aproximație Localizează corect o formă
prin culori, formele de formele de relief și fixează o parte de relief , 2-3 vecini și un
relief. dintre hotarele naturale și vecini. hotar natural.
Fixează hotarele prin culori
și scrie vecinii.
Învățător,

Gh. Roșeț Școala 2 Răcăciuni-Bacău