Sunteți pe pagina 1din 6

ŞCOALA PRIMARA „COLIBRI”

PROF. ÎNV. PRIMAR CRISTINA TIRLA


AN ŞCOLAR 2019 – 2020
CLASA A II A

ŞCOALA PRIMARA „COLIBRI”


PROF. ÎNV. PRIMAR CRISTINA TIRLA
CLASA A II-A, AN ŞCOLAR 2019 – 2020

Planificarea activităţilor de consiliere pentru părinţii


elevilor din CLASA a II-a
PROF. ÎNV. PRIMAR Cristina Tirla

ACTIVITATEA
1. Autocunoastere si dezvoltare personala
2. Calitatea stilului de viata. Calitatea vietii personale
3. Comunicare si abilitati sociale
- Managementul emotiilor
- Prietenii copiilor noştri. Nevoia copiilor de comunicare şi socializare.
4. Managementul informatiilor. Învăţarea eficientă
5. Planificarea carierei - Rolul achizitiilor învatarii în dezvoltarea personală a
copilului

„Atunci când decizi să ai un copil iei o decizie foarte


importantă. Decizi, pentru totdeauna, sa-ți lași inima să
se desprindă de trup și să meargă pe o cale separată.”
Eliza
beth Stone

1
ŞCOALA PRIMARA „COLIBRI” PROF. ÎNV. PRIMAR CRISTINA TIRLA
AN ŞCOLAR 2019 – 2020 CLASA A II A

PLANIFICARE ACTIVITĂŢI DE SUPORT EDUCAŢIONAL, CONSILIERE SI ORIENTARE


PENTRU PĂRINŢII ELEVILOR DIN CLASA a II-a – PLANIFICARE ANUALĂ

”Copiii sunt educați de


comportamentul adultului, nu
de cuvintele sale.”Carl Jung

PLANIFICARE ACTIVITĂŢI DE SUPORT EDUCAŢIONAL, CONSILIERE SI ORIENTARE


PENTRU PĂRINŢII ELEVILOR DIN CLASA a II-a – PLANIFICARE ANUALĂ
ACTIVITATEA Ore Sapt. Obs.

1. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor 1 I
2. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a”Copiii trebuie
copilului. Cum crescuti
îmbunătăţim respectul de pentru ei,în nu
sine, încrederea sine şipentru
imaginea de 1 II
sine a copilului? (Consiliere şi orientare)
parinti.”
3. Rolul familiei în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului (Consiliere şi orientare) 1 III
4. Valorile din viaţa copiilor noştri (Consiliere şi orientare) 1 IV
5. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor Nicolae 1 V
Iorga
6. Să învăţăm copiii să accepte si să respecte diferenţele individuale! (Consiliere şi orientare)
7. Drepturi şi responsabilităţi ale copilului în cadrul familiei.(Consiliere şi orientare)
1
1
VI
VII
8. Comunicare şi socializare – nevoi ale fiecărei persoane(Consiliere şi orientare) 1 VIII
9. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor 1 IX
10. Calitatea stilului de viata. Calitatea vietii personale - regulile unei alimentații sănătoase (Consiliere şi orientare) 1 X
11. Suntem responsabili pentru stilul de viață al copiilor noștri - Comportamentul preventiv (Consiliere şi orientare) 1 XI
12. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor 1 XII
13. Încurajarea copiilor de a dezvolta relaţii de prietenie(Consiliere şi orientare) 1 XIII
14. Dezvoltarea capacităților de interrelaționare: Lucrăm împreună, realizăm progrese (Consiliere şi orientare) 1 XIV

2
ŞCOALA PRIMARA „COLIBRI”
PROF. ÎNV. PRIMAR CRISTINA TIRLA
AN ŞCOLAR 2019 – 2020
CLASA A II A

ACTIVITATEA PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR


1. Şedinţă cu părinţii – Tematică în bazaaplanificării
DIN CLASA II-a şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor
2. Surse de informare - Surse de informare pentru a sprijini activitatea scolara a copiilor
3. Capcanele mediului virtual pentru dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului
4. Respectul față de părinți - temelia unei vieți frumoase
5. Cunostintele dobândite în scoala si importanta acestora pentru viata
6. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor
7. Cunoaşterea stilului de învăţare al copilului – un avantaj pentru învăţarea eficientă
8. Care sunt modelele de comportare ale copiilor? - modalitati generale de învatare a unor comportamente la școală sau î
societate: imitatia, exemplul celorlalti, repetitia, încercare si eroare
9. Comportamentul civilizat în diferite situaţii – Codul bunelor maniere
10. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor
11. Biblioteca de acasă – o necesitate
12. Lectura elevului în timpul liber
13. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor
14. “Reguli de igienă” – Calitatea vieţii personale” (Consiliere şi orientare)
15. “Comportamentul în cazul situaţiilor de criză: incendiu, inundaţie, accident. La cine apelăm pentru ajutor?” - Reac
situatii de risc sau de criza (Consiliere şi orientare) (Consiliere şi orientare)
16. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor
17. Autocontrol asupra emoţiilor în diferite situaţii (Consiliere şi orientare)
18. “Ne pregătim de vacanță!” – Calitatea vieţii personale” (Consiliere şi orientare)
19. Şedinţă cu părinţii – Tematică în baza planificării şedinţelor obligatorii cu toţi părinţii elevilor

Semestrul 1
Nr.
ORDINEA DE ZI DATA Obs.
crt
1 - Structura anului scolar 2019/2020 12 sept. 2019
- Obiectivele urmarite, manuale, discipline, cadre didactice,
- Necesarul de rechizite
- Orarul zilnic - provizoriu
- Alegerea comitetului de parinti
- Discuţii
2. - Analiza situaţiei la învăţătură; 17 oct. 2019
- Îndrumarea părinţilor în vederea sprijinirii elevilor în prevenirea / depăşirea unor
probleme în învăţare / dificultăţi de învăţare;
- Discuții
3. - Strategii manageriale aplicate la nivelul clasei de elevi – managementul 21 nov. 2019
problemelor disciplinare ;
- Discuţii
4. - Incheierea primului semestru de scoala : calificative, medii, vacanta de iarna 12. dec. 2019
- Analiza situaţiei la învăţătură;
- Discuții

Semestrul 2
Nr. ORDINEA DE ZI DATA Obs.

3
ŞCOALA PRIMARA „COLIBRI”
PROF. ÎNV. PRIMAR CRISTINA TIRLA
AN ŞCOLAR 2019 – 2020
CLASA A II A

crt
1 - Analiza SWOT a activităţii educative şcolare şi extraşcolare desfăşurată în 23 ian. 2020
semestrul I, an şcolar 2087 – 2020; Concluzii. Recomandări pentru semestrul II
- Probleme organizatorice
- Discuţii
2. - Îndrumarea părinţilor în vederea sprijinirii elevilor în prevenirea / depăşirea unor 13 feb. 2020
probleme în învăţare / dificultăţi de învăţare;
- Probleme organizatorice
- Discuţii
3. - Analiza situaţiei la învăţătură; 19 mar. 2020
- Activităţile extraşcolare şi influenţa lor pozitivă asupra copilului
- Discuții
4. - Strategii de dezvoltare a capacităţilor, priceperilor şi deprinderilor elevilor la 23 apr. 2020
şcoală şi acasă
- Probleme organizatorice
- Discuții
5. - Îndrumarea părinţilor în vederea sprijinirii elevilor în prevenirea / depăşirea unor 14 mai 2020
probleme în învăţare / dificultăţi de învăţare;
- Importanța relației strânse elev-părinte-profesor și influența pe care aceasta o are
asupra nivelului de implicare a copilului în activitata de învățare
- Discuţii
6. - Analiza SWOT a activităţii şcolare şi extraşcolare 11iunie 2020
- Chestionar: “Impresii ale părinţilor la sfârşitul școlii”
- Probleme organizatorice
- Discuţii

4
ŞCOALA PRIMARA „COLIBRI” PROF. ÎNV. PRIMAR CRISTINA TIRLA
AN ŞCOLAR 2019 – 2020 CLASA A II A

PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII ELEVILOR CLASEI a II-a

Semestrul 1
Nr. Tematica lectoratelor Denumirea activităților Modalități de realizare Data Obs
crt
1. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a copilului. ,, Să ne cunoaştem copiii!” Chestionar „Cât de bine ne 19.09.2019
Cum îmbunătăţim respectul de sine, încrederea în sine cunoaștem copilul?”
şi imaginea de sine a copilului? „Cât de bine îmi cunosc Dezbatere cu părinţii pe tema 26.09.2019
2. Rolul familiei în formarea şi dezvoltarea personalităţii familia?” prezentată;
copilului Jocuri de cunoaștere a
3. Valorile din viaţa copiilor noştri ,, Eu şi copilul meu” membrilor familiei 03.10.2019

4. Să învăţăm copiii să accepte si să respecte diferenţele „Copil ca tine sunt și eu!” Prezentarea de către părinţi și 10.10.2019
individuale! discutarea mediului educaţional
5. Drepturi şi responsabilităţi ale copilului în cadrul „Suntem o familie – suntem din familie: ambient, relaţiile 24.10.2019
familiei. o echipă! copilului cu membrii familiei;
6. Comunicare şi socializare – nevoi ale fiecărei persoane „Comunicăm, socializăm!” Chestionar pentru părinți 07.11.2019

7. Calitatea stilului de viata. Calitatea vietii personale - „Ești ceea ce mănânci!” Prezentare PPT cu tema 14.11.2019
regulile unei alimentații sănătoase ,,Alimentaţie sănătoasă pentru
8. Suntem responsabili pentru stilul de viață al copiilor „Minte sănătoasă în corp copii sănătoşi”
noștri - Comportamentul preventiv sănătos” Piramida alimentelor 28.11.2019
9. Încurajarea copiilor de a dezvolta relaţii de prietenie „Prietenii copilului meu?” Discuții, jocuri de rol 05.12.2019
10. Dezvoltarea capacităților de interrelaționare: Lucrăm ”„Atelierul lui Moș Crăciun” Atelier de lucru pe grupe 19.12.2019
împreună, realizăm progrese

5
ŞCOALA PRIMARA „COLIBRI” PROF. ÎNV. PRIMAR CRISTINA TIRLA
AN ŞCOLAR 2019 – 2020 CLASA A II A

Semestrul 2
Nr. Tematica lectoratelor Denumirea activităților Modalități de realizare Data Obs
crt
1. Surse de informare pentru a sprijini activitatea scolara ,, Cum și de unde mă Prezentare PPT pe tema dată 16.01.2020
a copiilor informez?
2. Capcanele mediului virtual pentru dezvoltarea „Televizorul – prieten sau Dezbatere 30.01.2020
intelectuală și emoțională a copilului dușman?”
3. Respectul față de părinți - temelia unei vieți frumoase ,,Cu drag, măicuței dragi!” Program artistic închinat mamelor 06.02.2020
4. Cunostintele dobândite în scoala si importanta „Ce și pentru ce Discuţii tip masă rotundă 20.02.2020
acestora pentru viata învățăm?”

5. Cunoaşterea stilului de învăţare al copilului – un „Stilurile de învățare” Chestionar 27.02.2020


avantaj pentru învăţarea eficientă Provocarea părinţilor de a relata 05.03.2020
6. Care sunt modelele de comportare ale copiilor? - „Copilul - oglinda modalităţile de comunicare cu copiii
modalitati generale de învatare a unor comportamente la adultului” lor în situaţii tipice: când au/nu au
scoala sau în societate: imitatia,repetitia, încercare/eroare timp suficient,când sunt calmi şi
7. Comportamentul civilizat în diferite situaţii – Codul „Știm să fim politicoși!” bine dispuşi sau stresaţi şi iritaţi, etc;
bunelor maniere Discuţii de tip masă rotundă; 12.03.2020
8. Biblioteca de acasă – o necesitate ,, Citește astăzi, ca să nu Prezentare PPT cu tema 26.03.2020
înțelegi prea târziu mâine! ,,Biblioteca mea”; discuții libere
9 Lectura elevului în timpul liber „Ești ceea ce citești!” Dezbatere 30.04.2020
10. Autocontrol asupra emoţiilor în diferite situaţii ,,Ruleta emoțiilor” Prezentarea unor situații și a 07.05.2020
11. Comportamentul în cazul situaţiilor de criză: „Cum reacționez în emoțiilor pe care le implică
incendiu, inundaţie, accident. „La cine apelăm pentru anumite situații?” Prezentarea unor situații de criză 21.05.2020
. ajutor?” - Reactii la situatii de risc sau de criza și a comportamentelor adecvate
12. Reguli de igienă (calitatea vieții personale) „Să ne păstrăm Prezentarea și discutarea regulilor 28.05.2020
sănătatea!” de păstrare a igienei la școală / acasă
13. “Ne pregătim de vacanță!” – Calitatea vieţii „Vine vacanța mare!” Analiza activităţii şi realizarea 04.06.2020
personale” portofoliului cu activităţi, poze, etc.