Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie:

Attkinson, R.L., Attkinson, R.C. et.all. (2002) – Introducere in psihologie,


Bucuresti, Editura Tehnică.
Boncu, Ș. și Nastas, D. (2015) – Emoțiile complexe, Iași, Polirom.
Cosmovici, Andrei (1996) – Psihologie generală, Iasi, Polirom.
Dafinoiu, I. (2002) – Personalitatea, Iasi, Polirom.
Golu, M. (1993) – Dinamica personalității. București, Editura Geneze.
Hayes, N. și Orell, S. (1997): Introducere în psihologie. București, ALL
Educational.
Lieury, A. – (1996)- Manual de psihologie generală, Bucureşti, Ed. Antet.
Parot, F. & Richelle, M. (1995) Introducere în psihologie: Istoric si metode.
Bucuresti, EdituraHumanitas.
Reuchlin, M. – (1999)- Psihologie generală, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică.
Pânișoară, I.O. (2008) – Comunicarea eficientă, Iași, Ed. Polirom.
Radu, I. et.all. (1991) – Introducere în psihologia contemporană. Cluj-
Napoca, Editura Sincron.
Răulea, C. (2005) – Psihologie generală. Sibiu, Editura ULBS.
Zlate, M. (2015) – Introducere in psihologie. Iasi, Polirom.
Zlate, M. (2000) – Fundamentele psihologiei. Bucuresti, Editura Pro-
Humanitas.
Zlate, M. (coord.) – (1997)- Psihologia vieţii cotidiene, Iaşi, Ed. Polirom;