Sunteți pe pagina 1din 43

CERTIFICAREA PROFESIONALA

A FIRMELOR DIN CONSTRUCTII

Sedinta GdL - 29.01.2019

OAR-Sedinta GdL 1 1/29/2019


MISIUNE

Imbunatatirea cadrului legal de


practicare si organizare a profesiei
care sa permita OAR sa
indeplineasca mai bine acele misiuni
esentiale pentru care a fost creat si
pentru care i s-a conferit statutul de
interes public.
OAR-Sedinta GdL 2 1/29/2019
OBIECTIVE
OBIECTIV 1
SA FORMULEZE PROPUNERI DE MODIFICARI REGULAMENTE SI
LEGEA EXERCITARII PROFESIEI DE ARHITECT CARE SA
INTRUNEASCA ACORDUL MEMBRILOR SI CARE SA PRIMEASCA
SPRIJINUL FACTORILOR DE DECIZIE POLITICI, ASTFEL INCAT SA
POATA FI APROBATE/ PROMULGATE, URMARIND IN SPECIAL
ACCESUL LA DOMENIU SI CONCURENTA NELOIALA
Motivatie
Felul in care a fost reglementata si legiferata practicarea profesiei de arhitect
si-a dovedit in ultimii ani limitele.
Devine din ce in ce mai evidenta necesitatea regandirii intregului cadru legal
astfel incat sa se poata elimina disfunctiile si ambiguitatile si sa se actualizeze
prevederile existente astfel incat sa se integreze in actele normative existente
transformarile suferite de societate si de cadrul legislativ aplicabil.

OAR-Sedinta GdL 3 1/29/2019


OBIECTIVE
 OBIECTIV 2
SA ASIGURE CADRUL PRIVIND PROTECTIA ARHITECTILOR IN EXERCITAREA PROFESIEI

Motivatie
L177 / 2015 pentru modificarea si completarea L10/ 1995 privind calitatea in constructii
propune certificarea firmelor care activeaza in domeniul constructiilor.

Aceeasi lege impune asigurarea obligatorie a actorilor ce actioneaza in domeniul


proiectarii in Romania si introduce raspunderea asociata erorii de proiectare.

OAR ar trebui sa transforme aceste la prima vedere amenintari, intr-o mare


oportunitate de a regla cu aceasta ocazie multe din problemele care se manifesta in
prezent, ca de exemplu accesul la domeniu sau concureta neloiala si de a-si
responsabiliza membrii, reusind astfel sa creeze premisele practicarii la nivel superior
a meseriei.

Problematica a fost abordata in mandatul anterior si consideram imperios necesara


continuarea demersurilor facute, fiind obligatorie legatura cu noile reglementari
pentru L184 si noile prevederi pentru regulamentele de functionare
Conferinta xxx 4 1/29/2019
ACTIVITATI OB 2
 Activitati preconizate
Participarea la crearea cadrului pentru Certificarea firmelor de proiectare in arhitectura si/sau proiectant
general.

 Analiza si discutii cu echipa din minister care se ocupa de aceasta activitate.

 Documentare externa mod de certificare firme.

 Sondarea opiniilor membrilor OAR referitor la acest subiect

 Formularea de propuneri concrete de criterii de certificare

Livrabil 1 – Elaborare criterii de certificare firme de proiectare arhitectura sau proiectant general

 Criteriu de succes – agrearea criteriilor de catre ministerul de resort si introducerea in actele normative
specifice.

 Perioada - Termen de aprobare a documentelor finale in CN toamna lui 2019 cu posibilitatea de prelungire
si revizie functie de agenda ministerului de resort.

Conferinta xxx 5 1/29/2019


Cadrul legislativ

 Directiva 2014/24/UE din 26 februarie 2014 privind achiziţiile


publice

 Legislatia romaneasca privind achizitiile publice :

 Legea 98/2016 privind Achizitiile Publice care mentioneaza Art


31, Al (4) si (5) necesitatea certificarii profesionale a
operatorilor economici pe sectoare de activitate
 HG 395/2016 privind normele de aplicare ale L 98/2016

OAR-Sedinta GdL 6 1/29/2019


Cadrul legislativ
 Legea 10/1995 privind Calitatea in Constructii modificata prin:
 L177/30 iunie 2015 care introduce la art. 9, litera l) atestarea tehnico-
profesională şi autorizarea specialiştilor care desfăşoară activitate în
construcţii ca parte componenta a sistemului calitatii in constructii
 L163/2016 care mai adauga la art. 9, trei litere
m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici
care prestează servicii de proiectare și/sau consultanță în construcții;
n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici
care execută lucrări de construcții;
o) perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară
activități în domeniul construcțiilor.
 OUG 6/2018) care proroga termenul de certificare de la 24 02.2018 la
25.08.2019
OAR-Sedinta GdL 7 1/29/2019
Certificarea in Europa
Sistemul de certificare - 14 state membre UE din care:
 Regatul Unit al Marii Britanii – 100 ani
 Franţa - 67 ani
 Italia – 22 ani
 Germania
 Spania
 Grecia
 Polonia
 Belgia

Criteriile pentru stabilirea capabilităţii operatorilor economici sunt


aplicate de toate cele 14 state si sunt relationate cu Directiva
2014/24/UE din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice,
respectiv:
 criterii juridice-administrative;
 criterii financiare;
 criteriii tehnice.

OAR-Sedinta GdL 8 1/29/2019


Certificarea in Europa
TARA SISTEM OBLIGATORIU/ FACUTATIV
TIP DE INVESTITIE TIP DE INVESTITIE ORGANIZAIIA CERTIFICATOARE
PUBLIC PRIVAT

BELGIA obligatoriu facultativ Ministerul Comunicatiilor si Infrastructurii

GRECIA obligatoriu facultativ Ministerul Lucrarilor Publice

ITALIA obligatoriu Obligatoriu Ministerul Lucrarilor Publice


pt investitii peste pt inv peste 1 mil eu
150 000 eu cofinantare peste 50% din bani publice

PORTUGALIA obligatoriu obligatoriu Ministerul Echiparii Proiectarii si Amenajarii


pt contracte peste 25 000 eu Teritoriului

SPANIA Obligatoriu pt contracte peste Comisie interministeriala desemnata de Min


120 000 eu Economiei si Finantelor

FRANTA facultativ facultativ Asociatii private


POLONIA facultativ Asociatia Nat a antreprenorilor si fundatia Inv si
Mng in Constructii

ANGLIA-UK facultativ facultativ Adm centrala si locala


FINLANDA facultativ sistem neoficial
OLANDA facultativ sistem neoficial
GERMANIA facultativ sistem neoficial
SUEDIA facultativ sistem neoficial
NORVEGIA Obligatoriu Obligatoriu Org Centrala publica de aprobare
Conf act privind proiectarea si constructiile Conf aprobarii centrale a contractorilor

ELVETIA sistem neoficial - proiect pilot Facultativ = Charta etica Administratii cantonale

OAR-Sedinta GdL 9 1/29/2019


Status intalniri de lucru
Parteneriat patronate in constructii, asociatii profesionale,
mediu universitar, sindicate (13 semnatari)
3 intalniri:
 19 dec 2018
 08 ian 2019
 18 ian 2019

Materiale de lucru initiale:


 1 2018.11.23 Proiect LEGE certificare - FPSC
 2 2018.11.23 Proiect HG Certificare operatori
constructii_septembrie 2018 MDRAP

OAR-Sedinta GdL 10 1/29/2019


Probleme ridicate
 Inexistenta unui studiu de impact. Riscul ca fara un astfel de
studiu, piata constuctiilor sa fie bulversata, pericolul ca micilor
firme sa le fie obstructionat accesul la lucrari.
 Nu poate fi acceptat ca temeiul legal al HG sa fie protocolul
semnat de catre FPSC cu guvernul.
 Nu s-a clarificat daca forma de organizare va fi Asociatie
(organizata conf OG26/2000) sau Consiliu National – a ramas sa
se verifice cu juristii .
 Nu s-a clarificat daca organismul infiintat va fi sau nu de utilitate
publica.
 Diferente mari ale specificului activitatii care trebuie sa conduca
la abordari particularizate pe domenii.
 Definire a rolului autoritatii – MDRAP sau altele
 Nu este asigurata finantarea

OAR-Sedinta GdL 11 1/29/2019


Propunere dupa 18.01.2019

 Certificarea calificarii tehnico-operationale, nu capacitatii

 Criteriile de certificare raman (conf. directivei)


a) criterii tehnice (dotare si personal);
b) criterii juridice-administrative;
c) criterii economico-financiare.

OAR-Sedinta GdL 12 1/29/2019


Propunere dupa 18.01.2019
 Structura va cuprinde:
Consiliu Director (CD)
Birou executiv cu propunerea sa se numeasca Aparat executiv
Comisiile de examinare si evaluare (CEE)
Comisia de apel
 Functionarea se va face conf. Regulamentul de organizare si functionare elaborat de
CD
 Certificarea se va face conf Regulamentului de certificare compus din
Regulamentul general elaborat de CD
Regulamentele specifice fiecarei activitati conf cod CAEN elaborate de CEE si
avizate de CE
 Evaluarea se va face pe domenii, de catre CEE
 Avizare documente de catre MDRAP dupa ce au fost transmise de catre CD
 Autoritatea – Guvern/ MDRAP/ altii - va fi de avizare a componentei Consiliului
Director, de avizare a Regulamentelor, a Machetei certificatului, a Registrului digital,
de monitorizare si de control al procesului de certificare.

OAR-Sedinta GdL 13 1/29/2019


Rezultate negociere
 Eliminarea certificarii activitatii de proiectare si executie la pachet
(D&B)
 Procesul de legiferare in 2 etape:
HG cu cadrul general pentru infiintarea organismului de
certificare
OM cu criteriile specifice pe domenii de activitate

 Obligativitatea ca fiecare domeniu sa isi elaboreze criteriile si


normele specifice
 Infiintarea de CEE pe domenii cod CAEN care sa reglementeze si sa
evalueze conf specificului activitatii
 NU s-a reusit convingerea asupra avantajului trecerii catre un sistem
digital cu inregistrare si certificare in timp real, eliminand omul din
proces.
OAR-Sedinta GdL 14 1/29/2019
Probleme ridicate de membrii OAR
 Are potențialul de a afecta negativ mediul concurențial

 Se solicita obtinerea unei legaturi intre dreptul de semnatura acordat de OAR pe persoana fizica si persoana
juridica

 Acceptarea agrementarii pe criterii economice inseamna practic "dezagrementarea" firmelor cu CAEN 7111, care
sunt toate microentitati

 Calitatea in constructii vs. Calitatea in arhitectura – lipsa de aplicabilitate a certificarii

 Concurenta neloiala, semnatura de complezenta, accesul la lucrari pe baza de trafic de influenta si restul
problemelor noastre vor fi tot acolo.

 Este necesara o consultare reală a membrilor organizatiei. La fel de important este sa avem un studiu de impact
asupra profesiei, in toate formele ei de exercitare.

 Reglementarea va duce la cresterea barierelor de intrare pe piata, este anticoncurentiala, birocratica, disruptiva,
va determina cresterea cheltuielilor si a preturilor finale.

 Sa nu bulversam piata si asa slabita, sa nu eliminam de pe piata micii jucatori, sa nu periclitam intrarea pe piata a
noilor veniti, dar in acelasi timp sa reusim sa facem putina ordine in practicarea profesiei si sa ne aparam domeniul
de impostori.

15
Solicitari ale membrilor OAR
1. Cerinta generala – certificarea separat fata de constructori.

2. OAR sa se ocupe de certificarea firmelor

3. OAR sa se ocupe de emiterea procedurii si a criteriilor de calificare


tehnico-profesionala

4. Neaplicarea de criterii limitative de ordin financiar, dotari sau numar


RU.

5. S-au solicitat insa criterii de tipul actionariat, personal cu functii de


decizie arhitecti.

6. S-a propus o atestare pe grade a specialistilor, facuta de OAR, similar


poate cu gradele existente inainte16 de ’89
OAR-sedinta GdL 1/29/2019
MANAGEMENTUL PROIECTARII
Organizarea profesiei – legislatie aplicabila
• Legea 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si
exercitarea profesiei de arhitect, cu modificarile si
completarile ulterioare

• Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile


comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare

• Legea nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie
2008 privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale
17
MANAGEMENTUL PROIECTARII
BIA (PFA) sau SRL

18
MANAGEMENTUL PROIECTARII
BIA (PFA) sau SRL

BIA - AVANTAJE BIA - DEZAVANTAJE


 Costuri reduse de infiintare si  Infiintare pe baza pregatirii
de administrare sau de profesionale a solicitantului =>
desfiintare UN singur membru fondator/ nr.
 Proceduri simple de infiintare/ Coduri CAEN limitate functie de
pregătirea profesională a
desfiintare
solicitantului;
 NU este nevoie de contabil
 Contabilitate in partida simpla =  Plata contribuţiilor la CASS si
contabilitate in sistem real CAS, se face chiar si in lipsa
veniturilor (se calculeaza pe baza
 Acces facil la bani, fara taxe, venitului minim pe economie);
fara HAGA
 Posibilitatea de a avea angajati  Răspunderea persoanei fizice este
maximă în cazul în care se
 (maxim 3 angajati = posibil
înregistrează datorii;
dezavantaj)
19
 Posibilitatea de dezvoltare este
limitată.
MANAGEMENTUL PROIECTARII
BIA (PFA) sau SRL

BIA - FISCALITATE
 10% impozit pe venit. Se aplica la venitul încasat
minus cheltuielile aferente activității, platite

 10% contributie individuala de sanatate (CASS).


Această taxă se plătește plafonat la nivel de 12 salarii
minime pe economie / an = 22800 lei

 25% contribuție individuală pentru pensie (CAS).


Această taxă se plătește plafonat la nivel de 12 salarii
minime pe economie / an = 22800 lei

20
MANAGEMENTUL PROIECTARII
BIA (PFA) sau SRL

SRL - AVANTAJE SRL - DEZAVANTAJE


 Nu exista limitari functie de  Costuri mai mari de infiintare si de
pregatirea solicitantului administrare sau de desfiintare
 Nu exista limitari in alegerea
domeniilor de activitate si a
numarului codurilor CAEN  Proceduri mai complicate si mai
 Limitarea răspunderii personale a lungi de infiintare/ desfiintare
asociaţilor în caz de datorii
aceasta fiind limitată la capitalul  Este necesar apelul la contabil
social depus în momentul autorizat
înfiinţării;
 Posibilitatea de a participa la
licitaţii publice sau private  Contabilitate in partida dubla=
 Posibilitatea de a accesa sprijin raportari contabile conf legii
nerambursabil de stat, prin
programele tip SRL-D
 Acces la bani numai prin
 Acces relativ facil la scheme de distribuirea de dividende, in urma
finantare
HAGA si platii taxei de 5%
 Posibilitatea de a avea cat de 21
multi angajati
MANAGEMENTUL PROIECTARII
BIA (PFA) sau SRL

SRL - FISCALITATE

 1% impozit pe CA (cifra de afeceri) pentru CA ≤ 1 mil


euro sau 3% impozit pe CA daca firma nu are angajati

 10% impozit pe profit pentru CA ≥ 1 mil euro

 5% impozit pe dividende

 10% CASS pe dividende. Această taxă se plătește


plafonat la nivel de 12 salarii minime pe economie / an
= 22800 lei
22
Legea 184 din 12 aprilie 2001
privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
(cu modificarile şi completarile ulterioare)

VULNERABILITATI
 Confuzii intre termeni/ Aplicabilitate/ Formulari defectuoase
 Accesul la domeniu
 Concurenta neloiala
 Semnatura de complezenta
 Rolul arhitectului/ misiunile arhitectului/ atributii OAR
 Proceduri de tinere a evidentei
 Responsabilizare
 Crearea cadrului pentru o arhitectura de calitate
Conferinta xxx 23 1/29/2019
Legea 184 din 12 aprilie 2001
privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
(cu modificarile şi completarile ulterioare)

Confuzii intre termeni/ Aplicabilitate/ Formulari defectuoase

 OAR Nu reprezinta interesele membrilor ci interesele


profesiei de arhitect - Art. 25
 Clarificare exercitare profesie/ drept de semnatura
Dreptul de semnatura si modalitati de exercitare a
dreptului de semnatura
in loc de
Modalitati de exercitare a profesiei
Sectiunea 2

Conferinta xxx 24 1/29/2019


Legea 184 din 12 aprilie 2001
privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
(cu modificarile şi completarile ulterioare)

Aplicabilitate
Profesia se poate exercita:
cu sau fara drept de semnatura,
in mediul privat sau public
se face numai in cadrul formelor prevazute in prezenta lege
Art. 9
Arhitectii fara drept de semnatura si stagiarii pot elabora si semna
studii, planuri, proiecte proprii pentru care nu este nevoie de
autorizare, pot elabora si semna parti de proiect la care au participat
alaturi de un arhitect cu drept de semnatura.
Art. 15

Conferinta xxx 25 1/29/2019


Legea 184 din 12 aprilie 2001
privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
(cu modificarile şi completarile ulterioare)

Accesul la domeniu
Definirea formei de exercitare
obiect unic de activitate serviciile de arhitectura si activitati conexe

Clarificare forme de exercitare a profesiunii:


individual (titular BIA)
birouri asociate
societati de proiectare/ de arhitectura
eliminarea formelor de exprimare ambigui
(“alte forme de asociere conf.Legii”)
termenii ARHITECTURA/ ARHITECT si toate derivatele lor nu sunt acceptate in firme
care nu au ca obiect de activitate principal / unic activitati de arhitectura
Art. 18

OAR-sedinta GdL 26 1/29/2019


Legea 184 din 12 aprilie 2001
privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
(cu modificarile şi completarile ulterioare)
Semnatura de complezenta
 Definire - utilizarea in Legea primara a definitiei din Codul deontologic, imbunatatita si
stabilirea de masuri disciplinare
Precizarea expresa ca depistarea unei asemenea practici atrage dupa sine nulitatea
documentatiei in cauza (de realizat)
Art. 39
Concurenta neloiala
 limitarea dreptului de semnatura
dreptul de semnatura se exercita in cadrul unei singure forme de exercitare a
profesiunii, conf. inscrierii in TNA si libera optiune in alegerea acestei forme,
inclusiv posibilitatea modificarii acesteia oricand
 Arhitectul nu isi poate exercita dreptul de semnatura in afara formei declarate si nici nu
poate avea clientela in afara ei.
 Raportul contractual se stabileste cu forma de exercitare
 Formele de exercitare sunt declarate in TNA
 Art. 18
 inasprirea sanctiunilor disciplinare
suspendarea de la 6-12 luni la 24 luni, poate chiar 36 luni
OAR-sedinta GdL 27 1/29/2019
Legea 184 din 12 aprilie 2001
privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
(cu modificarile şi completarile ulterioare)
Rolul arhitectului/ misiunile arhitectului/ atributii OAR
completarea si detalierea / intarirea rolului arhitectului - Art. 8
arhitectul = Coordonator al proiectului
Functia arhitectului de integrator a proiectelor de specialitate si de coordonator proiect
sistematizarea activitatilor arhitectului
Misiuni de baza
Misiuni complementare
Activitati conexe conf calificarilor suplimentare
Completarea activitatilor
management de proiect,
expertiza judiciara,
dirigentie de santier, etc.
Clarificare activitati specifice
definirea proiectului de arhitectura - Art. 11
Introducerea asistentei tehnice ca faza obligatorie - Art. 20
Introducerea obligativitatii respectarii autorizatiei de construire dar si a proiectului
de executie si a reglementarilor aplicabile - Art. 3

OAR-sedinta GdL 28 1/29/2019


Legea 184 din 12 aprilie 2001
privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
(cu modificarile şi completarile ulterioare)

Proceduri de tinere a evidentei


 EXERCITAREA profesiunii CU sau FARA drept de semnatura si in consecinta
extinderea TNA cu sectiunea 3 - Art. 37

 SPECIFICAREA clara in TNA a formei de exercitare a profesiunii pentru arhitectii cu


drept de semnatura

 DETALIEREA informatiilor - adresa profesionala, date contact, anul inceperii activitatii,


studii, eventual expertiza/ specializari, etc.
Responsabilizare
 incheierea politei de asigurare profesionala pe forma de exercitare a profesiei si
acopera activitatea tuturor celor angajati- Art. 18
conditie obligatorie pentru practicarea profesiunii
prezentarea anuala a politei = conditie de inscriere in TNA
 documentatiile de arhitectura trebuie sa contina semnaturile tuturor arhitectilor
participanti - Art. 15
OAR-sedinta GdL 29 1/29/2019
PROCESUL de PROIECTARE

30
PROCESUL de PROIECTARE

Romania Marea Britanie Franta

Nota Conceptuala/ Tema de Strategic Definition Pre-programme


proiectare
Preparation and Brief Programme
Studiu de Fezabilitate -
SF/DALI Conceptual Design Esquise

Proiect Tehnic si Developed Design Avant projet preliminaire


Detalii de Executie
Technical Design Avan projet definitive,

Projet
31
Projet d’execution
REGIMUL INVESTITIILOR PUBLICE
PROCESUL DE PROIECTARE

O investitie publica are 4 dimensiuni:

POLITICA: concretizeaza o viziune asupra dezvoltarii orasului, este parte


integranta a unui scop declarat, a unui program de actiune asumat,
urmareste indeplinirea unui obiectiv concret

SOCIALA: urmareste indeplinirea unei nevoi sociale, raspunde aspiratiilor


unei colectivitati

URBANA: organizeaza spatiul, creaza o imagine, valorizeaza un


amplasament

ECONOMICA: asigura cea ma eficace si eficienta cheltuire a banului public

9-11 Iunie 2017


MOLDOVA reper 2030 32
REGIMUL INVESTITIILOR PUBLICE
PROCESUL DE PROIECTARE
HG 907/ 2016 - REZULTATE NEGATIVE SAU LIPSA DE REZULTATE

O lege pentru toti si toate - aceeasi abordare pentru toate tipurile de investitii

Mentinerea mai multor tipuri de documentatii – SF / DALI / SF mixt

Proiectarea obiectivului realizata practic intr-o singura faza - Proiect Tehnic si Detalii
de Executie

Minimalizarea fazei de asistenta tehnica/ inexistenta proiectului us build

Pret fix si solutie definitiva stabilite la nivel de SF - fara acceptarea de marje de


toleranta si practic cu imposibilitatea de a accesa diverse si neprevazute.

CUI BONO?
33
PROCESUL de PROIECTARE
MISIUNILE ARHITECTULUI – OAR
aprobate prin Hotărârea nr. 860 a Consiliului Național din 28.05.2012

 1. ETAPA PRELIMINARĂ  6. ETAPA PROIECT PENTRU EVALUARE/


• 1.1. Misiuni de bază OFERTARE
• 1.2. Misiuni suplimentare • 6.1. Misiuni de bază
 2. ETAPA PREGĂTITOARE • 6.2. Misiuni suplimentare
• 2.1. Misiuni de bază  7. ETAPA PROIECT PENTRU EXECUȚIE
• 2.2. Misiuni suplimentare • 7.1. Misiuni de bază
 3. ETAPA CONCEPT • 7.2. Misiuni suplimentare
• 3.1. Misiuni de bază  8. ETAPA DE CONSULTANȚĂ LA SELECȚIA DE
• 3.2. Misiuni suplimentare OFERTE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE
 4. ETAPA PROIECT DEFINITIV • 8.1. Misiuni suplimentare
• 4.1. Misiuni de bază  9. ETAPA DE ASISTENȚĂ LA EXECUȚIE
 4.2. Misiuni suplimentare • 9.1. Misiuni de bază
 5. ETAPA PROIECT PENTRU • 9.2. Misiuni suplimentare
AUTORIZARE
• 5.1. Misiuni de bază  10. ETAPA DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII
ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCȚIEI ȘI
• 5.2. Misiuni suplimentare INTERVENȚII ÎN TIMP
• 10.1 Misiuni suplimentare
 11. MISIUNI ÎN AFARA ETAPELOR DE
PROIECTARE
 https://www.oar.archi/misiunile-arhitectului • 11.1. Misiuni suplimentare
 https://www.oar.archi/am-nevoie-de-un-arhitect/model-
de-contract-de-proiectare 34
REGIMUL INVESTITIILOR PUBLICE
PROCESUL DE PROIECTARE

CE E DE FACUT
• Revenirea la sensul corect al Studiului de Fezabilitate;
• Schimbarea întregii concepții în ceea ce privește proiectarea și execuția;
• Regândirea și adaptarea procesului de proiectare,
• Redefinirea fazelor de proiectare, astfel încât să se poată asigura cadrul flexibil
necesar optimizării și îmbunătățirii proiectelor pe parcursul dezvoltării
acestora, dar și pe parcursul execuției;
• Introducerea temei de proiectare ca fază distinctă cu exigențe și conținut bine
definit;
• Regândirea unui singur tip de documentaţie de tip SF și eliminarea confuziilor
și obstacolelor derivate din introducerea documentației de tip DALI;
• Revizuirea felului în care se fac estimarile de costuri.

9-11 Iunie 2017


MOLDOVA reper 2030 35
Taux de tolérance

Taux de tolérance étude Neuf Réhabilitation

APS 8 à 10 8 à 12

APD 6à8 6à9

PRO* 5** à 6 5** à 8

Taux de tolérance travaux Neuf Réhabilitation

2à3 3à5

* Bien que le maître d’œuvre ne s’engage qu’exceptionnellement au stade de


l’élément PRO

** 5% paraît la marge incompressible liée au caractère inévitablement aléatoire du


résultat des consultations d’entreprise
VITRUVIU-TRATATUL DESPRE
ARHITECTURA

DIMENSIUNILE CALITATII
 Durabilitate
 Estetica
 Utilitate

37
LEGEA CALITATII

LEGEA 10/ 1995


38
LEGEA CALITATII

LEGEA 10/ 1995 – cerinţe fundamentale aplicabile:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;


b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economie de energie şi izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale
39
M. PORTER – MODELUL CELOR 5 FORTE - 1979
ANALIZA PROFITABILITATE DOMENIU
Bariere de intrare
usor/greu
Amenintari nou-veniti
-cerinte de capital
-cerinte profesionale specifice - oricine poate face arh. rezultatul se vede
- examen stagiari -85% oricine poate intra in domeniu,
promovabilitate nu exista bariere
Puterea de negociere
INTENSITATE Puterea de negociere a clientilor
a furnizorilor
a angajatilor salarii mici
CONCURENTA FOARTE MARE
5% profit -impactul banilor asupra arh.
15 eu/ ora -public – pretul cel mai mic
Cine si-ar dori sa intre pe -privat – lipsa cunostinte
o astfel de piata 500 eu/luna
-echipe dinafara

Substitute
- case tip
- proiecte tip
- S.F.- uri facute de
neprofesionisti
M. PORTER – MODELUL CELOR 5 FORTE - 1979
ANALIZA PROFITABILITATE DOMENIU
Bariere de intrare
usor/greu Amenintari nou-veniti
-cerinte de capital - oricine poate face arh. rezultatul se vede
-cerinte profesionale specifice - examen stagiari -85% oricine poate intra in domeniu,
promovabilitate nu exista bariere
Puterea de negociere
INTENSITATE Puterea de negociere a clientilor
a furnizorilor
a angajatilor salarii mici
CONCURENTA FOARTE MARE
5% profit -impactul banilor asupra arh.
15 eu/ ora -public – pretul cel mai mic
Cine si-ar dori sa intre pe -privat – lipsa cunostinte
o astfel de piata 500 eu/luna
-echipe dinafara

Substitute
- case tip
- proiecte tip
- S.F.- uri facute de
neprofesionisti
M. PORTER – MODELUL CELOR 5 FORTE - 1979
ANALIZA PROFITABILITATE DOMENIU
Bariere de intrare
usor/greu
Amenintari nou-veniti
-cerinte de capital
-cerinte profesionale specifice - oricine poate face arh. rezultatul se vede
- examen stagiari -85% oricine poate intra in domeniu,
promovabilitate nu exista bariere
Puterea de negociere
INTENSITATE Puterea de negociere a clientilor
a furnizorilor
a angajatilor salarii mici
CONCURENTA FOARTE MARE
5% profit -impactul banilor asupra arh.
15 eu/ ora -public – pretul cel mai mic
Cine si-ar dori sa intre pe -privat – lipsa cunostinte
o astfel de piata 500 eu/luna
-echipe dinafara

Substitute
- case tip
- proiecte tip
- S.F.- uri facute de
neprofesionisti
 Intensitatea concurentei este bazata pe – nivelul pretului
- calitatea produsului
- inovatie

• Concurenta ptr. supravietuire – singura care se manifesta in domeniul arhitecturii


• Pretul cel mai mic - a distrus domenii

costruri reduse nu permit dezvoltarea, invatarea, investirea

profitabilitate redusa

depreciere calitativa/ produse ...

Vrem concurenta pentru calitate!