Sunteți pe pagina 1din 4

Tabelul 1.1.

1
Informaţia operativă privind executarea
bugetului de stat – venituri/cheltuieli de bază
în anul 2007
mil.lei

Fata de prevazut pe an Executat in Executat în 2007 faţă de 2006


Indicatorii Prevazut Executat
2006*
Devieri (+,-) %% Devieri (+,-) %%
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Venituri, global 12296,6 12344,2 47,6 100,4 9569,9 2774,3 129,0
Venituri fara granturi si transferuri 11685,1 11746,2 61,1 100,5 9364,5 2381,7 125,4
Veniturile curente 11685,1 11746,2 61,1 100,5 9364,5 2381,7 125,4
Veniturile fiscale 10746,1 10733,3 -12,8 99,9 8750,7 1982,6 122,7
Impozitele pe venit 589,5 562,4 -27,1 95,4 422,9 139,5 133,0
dintre care:
Impozitul pe venitul din activitatea de intreprinzator 584,0 556,3 -27,7 95,3 418,4 137,9 133,0
Impozitele pe proprietate
Impozite interne pe marfuri si servicii 9.297,6 9.270,9 -26,7 99,7 7497,2 1773,7 123,7
dintre care:
Taxa pe valoarea adaugata, total 7677,0 7544,2 -132,8 98,3 6155,0 1389,2 122,6
dintre care:
TVA la marfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii
2.600,0 2.551,2 -48,8 98,1 2039,4 511,8 125,1
Moldova
TVA la marfurile importate 6.427,0 6.357,9 -69,1 98,9 5200,8 1157,1 122,2
Restituirea TVA -1350,0 -1364,9 -14,9 101,1 -1085,2 -279,7 125,8
Accizele, total 1319,0 1387,4 68,4 105,2 1067,5 319,9 130,0
dintre care:
Incasarea accizelor 1369,0 1432,4 63,4 104,6 1146,7 285,7 124,9
Restituirea accizelor -50,0 -45,0 5,0 90,0 -79,2 34,2 56,8
Taxele rutiere speciale 98,3 101,5 3,2 103,3 85,0 16,5 119,4
Impozitele asupra comertului international şi operaţiunile externe 859,0 900,0 41,0 104,8 830,6 69,4 108,4
Incasari nefiscale 939,0 1012,9 73,9 107,9 613,8 399,1 165,0
Alte venituri din activitatea de antreprenoriat si din proprietate 630,0 664,9 34,9 105,5 339,7 325,2 195,7
Taxele si platile administrative 223,0 257,9 34,9 115,7 179,9 78,0 143,4
Amenzile si sanctiunile administrative 86,0 90,1 4,1 104,8 94,2 -4,1 95,6
Alte incasari
Transferuri de la mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate de la
3,4 -3,4
buget
Granturile externe 611,5 598,0 -13,5 97,8 62,0 536,0 >200
Transferuri de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale 140,0 -140,0

II. Cheltuieli, global 12160,8 12120,6 -40,2 99,7 9177,7 2942,9 132,1
Serviciile de stat cu destinatie generala 729,2 717,4 -11,8 98,4 556,8 160,6 128,8
Activitatea externa 282,9 271,1 -11,8 95,8 221,3 49,8 122,5
Apararea Nationala 231,9 231,8 -0,1 100,0 175,8 56,0 131,9
Justitie 206,7 203,0 -3,7 98,2 179,8 23,2 112,9
Jurisdictia constitutionala 3,7 3,7 100,0 3,3 0,4 112,1
Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala 880,0 878,2 -1,8 99,8 688,6 189,6 127,5
Invatamintul 880,2 875,5 -4,7 99,5 707,6 167,9 123,7
inclusiv: Transferurile la fondul special 0,7 0,7 100,0 0,7
Fata de prevazut pe an Executat in Executat în 2007 faţă de 2006
Indicatorii Prevazut Executat
2006*
Devieri (+,-) %% Devieri (+,-) %%
1 2 3 4 5 6 7 8
* inclusiv transferui pentru investitii capitale in BUAT
Ştiinţa si inovare 284,1 283,7 -0,4 99,9 177,8 105,9 159,6
* inclusiv transferui pentru investitii capitale in BUAT
Cultura, arta, sportul si actiunile pentru tineret 265,5 264,8 -0,7 99,7 204,2 60,6 129,7
Ocrotirea sanatatii 1638,2 1637,9 -0,3 100,0 1314,3 323,6 124,6
*inclusiv: Transferuri in fondurile asigurarilor de asistenta medicala 1195,0 1195,0 100,0 1001,6 193,4 119,3
Asigurarea si asistenta sociala 1700,2 1663,7 -36,5 97,9 1196,6 467,1 139,0
*inclusiv: Transferurile la bugetul asigurarilor sociale de stat 807,5 791,7 -15,8 98,0 661,1 130,6 119,8

*inclusiv: Subventionarea dobinzii si rambursarea creditelor bancare


28,8 28,8 100,0 8,8
preferentiale acordate populatiei si cooperativelor de constructie a locuintelor

Agricultura, gospodaria silvica, gospodaria piscicola si gospodaria apelor 897,8 944,1 46,3 105,2 487,6 456,5 193,6
Protectia mediului inconjurator si hidrometeorologia 34,0 33,9 -0,1 99,7 18,8 15,1 180,3
Industria si constructiile 16,0 15,8 -0,2 98,8 28,0 -12,2 56,4
Transporturile, gospodaria drumurilor, comunicatiile si informatica 844,8 842,3 -2,5 99,7 357,0 485,3 >200
Gospodaria comunala si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte 22,3 21,4 -0,9 96,0 42,9 -21,5 49,9
Complexul pentru combustibil si energie 47,6 47,5 -0,1 99,8 5,9 41,6 >200
Serviciu datoriei de stat 610,3 609,8 -0,5 99,9 428,6 181,2 142,3
-interna 410,5 410,2 -0,3 99,9 197,5 212,7 >200
-externa 199,8 199,6 -0,2 99,9 231,1 -31,5 86,4
Completarea rezervelor de stat 15,5 15,5 100,0 14,9 0,6 104,0
Alte servicii legate de activitatea economica 121,8 119,5 -2,3 98,1 35,7 83,8 >200
inclusiv: Transferurile la fondul special pentru promovarea si dezvoltarea
0,3 0,3 100,0 2,0 -1,7 15,0
turismului
inclusiv: transferuri la mijloace speciale 0,2 0,2 100,0 0,2
* inclusiv transferui pentru investitii capitale in BUAT
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale 2507,4 2512,8 5,4 100,2 2383,0 129,8 105,4
dintre care:
Transferurile la bugetele unitatilor administrativ teritoriale, total 2441,7 2440,6 -1,1 100,0 2080,3 360,3 117,3
inclusiv:
- transferuri din contul fondului de rezerva 7,8 7,8 100,0 13,9 -6,1 56,1
- transferuri pentru nivelarea bugetara 1964,2 1964,2 100,0 1526,9 437,3 128,6
- alte transferuri 469,7 468,6 -1,1 99,8 539,5 -70,9 86,9
Creditarea neta -59,3 -72,8 -13,5 122,8 -50,8 -22,0 143,3
inclusiv : creditarea bugetelor de alt nivel -0,8 -0,9 -0,1 112,5 -0,4 -0,5 >200
III. Deficit (-) Excedent (+) 135,8 223,6 87,8 164,7 392,2 -168,6 57,0
Sursele de finantare -135,8 -223,6 -87,8 164,7 -392,2 168,6 57,0
Sursele interne -44,7 -51,2 -6,5 114,5 -8,2 -43,0 >200
Imprumuturile bugetare
inclusiv:
-Acordarea imprumuturilor bugetare
-Rambursarea imprumuturilor bugetare
Imprumuturile Bancii Nationale a Moldovei -160,0 -160,0 100,0 -118,8 -41,2 134,7
inclusiv:
-Imprumuturile acordate de Banca Nationala a Moldovei 5826,6 -5826,6
- Rambursarea imprumuturilor acordate de Banca Nationala a
-160,0 -160,0 100,0 -5945,4 5785,4 2,7
Moldovei
Fata de prevazut pe an Executat in Executat în 2007 faţă de 2006
Indicatorii Prevazut Executat
2006*
Devieri (+,-) %% Devieri (+,-) %%
1 2 3 4 5 6 7 8
Imprumuturile acordate de alte institutii financiare
inclusiv:
-Imprumuturile acordate de alte institutii financiare
-Rambursarea imprumuturilor acordate de alte institutii financiare
Alte imprumuturi -4,7 -4,7 100,0 -9,3 4,6 50,5
inclusiv:
-Acordarea altor imprumuturi
-Rambursarea altor imprumuturi -4,7 -4,7 100,0 -9,3 4,6 50,5
Valorile mobiliare de stat 120,0 118,5 -1,5 98,8 122,0 -3,5 97,1
inclusiv:
-Veniturile de la vinzarea valorilor mobiliare de stat 4221,0 4184,6 -36,4 99,1 3964,0 220,6 105,6
-Cheltuielile pentru rascumpararea valorilor mobiliare de stat -4101,0 -4066,1 34,9 99,1 -3842,0 -224,1 105,8
Alte surse interne
inclusiv:
-Alte surse interne 50,0 50,0 858,5 -808,5 5,8
-Rambursarea altor surse interne -50,0 -50,0 -858,5 808,5 5,8
Diferenta dintre cursul de schimb a surselor valutare -5,0 -5,0 -2,1 -2,9 >200
Sursele externe -325,6 -317,3 8,3 97,5 -640,5 323,2 49,5
Imprumuturile altor state si organizatii internationale
inclusiv:
-Imprumuturile acordate de alte state si organizatii internationale
-Rambursarea imprumuturilor acordate de alte state si organizatii
internationale
Imprumuturile acordate de organizatii financiare internationale -74,4 -70,8 3,6 95,2 -246,2 175,4 28,8
inclusiv:
-Imprumuturi acordate de organizatii financiare internationale 128,3 128,4 0,1 100,1 128,4
-Rambursarea imprumuturilor acordate de organizatii financiare
-202,7 -199,2 3,5 98,3 -246,2 47,0 80,9
internationale
Alte imprumuturi -235,3 -235,3 100,0 -379,5 144,2 62,0
inclusiv:
-Imprumuturi acordate
-Rambursarea altor imprumuturi -235,3 -235,3 100,0 -379,5 144,2 62,0
Garantiile externe -15,9 -11,2 4,7 70,4 -14,8 3,6 75,7
- Dezafectarea mijloacelor bugetare pentru onorarea garantiilor de stat
-15,9 -11,2 4,7 70,4 -14,8 3,6 75,7
pentru imprumuturile externe
- Restabilirea mijloacelor dezafectate mijloacelor bugetare pentru
onorarea garantiilor de stat pentru imprumuturile externe
Mijloace din vinzarea si privatizarea bunurilor prorietate publica 193,7 199,7 6,0 103,1 167,6 32,1 119,2
Mijloace din privatizare confrom programului de privatizare -0,1 -0,1 -0,6 0,5 16,7
Mijloace din vinzarea apartamentelor catre cetateni
Mijloace de la vinzarea bunurilor proprietate publica 10,4 11,8 1,4 113,5 10,1 1,7 116,8
Mijloace de la vinzarea actiunilor statului 75,0 74,2 -0,8 98,9 27,9 46,3 >200
Mijloace banesti de la vinzarea terenurilor proprietate publica a statului 75,0 74,8 -0,2 99,7 130,2 -55,4 57,5
Mijloace banesti de la vinzarea terenurilor proprietate publica a unitatilor
administrativ-teritoriale
Mijloace din privatizare conform proiectelor individuale
Fata de prevazut pe an Executat in Executat în 2007 faţă de 2006
Indicatorii Prevazut Executat
2006*
Devieri (+,-) %% Devieri (+,-) %%
1 2 3 4 5 6 7 8
Defalcari in marime de 20% de la mijloacele banesti de la vinzarea
terenurilor proprietate publica pentru realizarea programului de valorificare 33,3 39,0 5,7 117,1 39,0
a terenurilor noi si de sporire a fertilitatii solului
Mijloace netransferate
Contributii 6,7 6,7 6,7
Plati garantie si plati in avans 82,3 82,3 82,3
Soldul la 01.01.2007 460,1 505,1 45,0 109,8 551,1 -46,0 91,7
Soldul la sfirsitul perioadei 419,3 648,9 229,6 154,8 462,2 186,7 140,4

* in conditii comparabile cu anul 2007


Executat la venituri in 2006 - 9569,9 mil.lei
la cheltuieli 2006 - 9177,7 mil.lei