Sunteți pe pagina 1din 11

Școala Postliceală F.E.G.

“EDUCATION” – FILIALA TECUCI

SUBIECTE PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE

A COMPETENȚELOR PROFESIONALE NIVEL 5

SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

SESIUNEA IULIE 2018

SUBIECTUL I 20 puncte

Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Scrieți, pe foaia de examen, litera


corespunzătoare fiecărui răspuns corect:

1. Doza utilă reprezintă:


a. cantitatea minimă de medicament administrată, la care apare efectul farmaceutic
b. cantitatea maximă de medicament administrată odată
c. prima doză administrată
d. cantitatea maximă de medicament de administrat in decurs de 24 ore.
2. Cum se numește cantitatea de medicament care produce efect terapeutic fără efecte
toxice si care poate fi administrată bolnavului:
a. doza letală
b. doza maximă
c. doza uzuală
d. doza maxima admisă.
3. Pentru extragerea industrială a atropinei se pot folosi următoarele produse vegetale:
a. Belladonnae radix
b. Belladonnae folium
c. Daturae innoxiae herba
d. Stramonii folium.
4. Hiosciamina este alcaloidul dominant din:
a. Belladonnae folium
b. Opium
c. Cocae folium
d. Ipecacuanhae radix.

Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5, iulie 2018 Page 1


Școala Postliceală F.E.G. “EDUCATION” – FILIALA TECUCI

5. Conform F.R.X., prin “alcool“ se înțelege:


a. alcool absolut
b. alcool concentrat
c. alcool diluat
d. alcool de 70º.
6. Următoarele afirmații referitoare la uleiul de floarea-soarelui sunt adevărate cu excepția:
a. este cel mai frecvent ulei vegetal folosit ca solvent
b. este un bun dizolvant pentru substanțe lipofile si uleiuri volatile
c. este miscibil cu benzina, eterul, cloroformul
d. este un bun dizolvant pentru substanțele hidrofile.
7. Supozitoarele sunt preparate de consistență solidă sau semisolidă care se
administrează:
a. rectal
b. pe care rectala, vaginala, uretrala
c. pe cale vaginala
d. pe cale intradermică.
8. Otoguttae sunt:
a. picături pentru ochi
b. picături pentru ureche
c. picături pentru nas
d. picături interne.
9. Medicamentele antihelmintice se administrează:
a. dimineața, cu cel puțin 30 de minute înainte de masă
b. în timpul mesei
c. seara înainte de culcare
d. în timpul zilei, după masa de prânz.
10. Idiosincrazia este:
a. răspuns anormal cantitativ și calitativ la o substanță la anumiți indivizi
b. este o forma de intoleranță dobândită
c. este un efect toxic
d. este efect advers.
11. Farmacovigilența reprezintă activitatea de :
a. depistare, examinare, înregistrare, validare și evaluare sistematică a reacțiilor
adverse la medicamente

Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5, iulie 2018 Page 2


Școala Postliceală F.E.G. “EDUCATION” – FILIALA TECUCI

b. studiere a evoluției intoxicațiilor medicamentoase


c. studiere a interacțiunilor medicamentoase
d. studierea pacienților.
12. Paracetamolul este antipiretic și are ca principală reacție adversă:
a. toxicitatea hepatică
b. accidente vasculare
c. sarcină
d. orbirea.
13. Administrarea medicamentelor pe cale rectală prezintă următoarele avantaje:
a. ocolirea primului pasaj intestinal şi hepatic
b. absorbţia incompletă
c. absorbţie inegală
d. efect retard.
14. Recipientele cu substanțe foarte active, cu eticheta roșie pe fond alb se păstrează:
a. pe rafturi;
b. la “Separanda”
c. la “Venena”
d. în oficină.
15. In FR X, la prevederi generale pentru substanțele organice farmacologic active este
folosită denumirea:
a. DCI in limba română
b. denumire chimică
c. DCI in limba Latină
d. denumirea comercială a medicamentului original.
16. Ototoxicitatea este o reacție adversă după tratamentul cu:
a. antihipertensive
b. aminoglicozide
c. antipiretice
d. anticoncepționale.
17. Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene pot fi folosite in următoarele asocieri:
a. ibuprofen și diclofenac
b. ibuprofen și celecoxib
c. ibuprofen și ketoprofen
d. nu se asociază intre ele.

Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5, iulie 2018 Page 3


Școala Postliceală F.E.G. “EDUCATION” – FILIALA TECUCI

18. Insulina este:


a. un hormon secretat de pancreas
b. un hormon secretat de hipofiza
c. un hormon tiroidian
d. un hormon care determina creșterea.
19. .Vitaminele:
a. au origine endogenă
b. mențin normalitatea metabolismului
c. sunt medicamente nespecifice
d. sunt produse de import.
20. Acțiunea fiziologică a lăptișorului de matca este:
a. antiinflamator
b. cicatrizant
c. stimulent general și imunologic
d. anticoncepțional.

SUBIECTUL II 15 puncte

1. În coloana A sunt enumerate denumiri comerciale de medicamente, iar în coloana B


acțiunile acestora. Scrieți, pe foaia de examen, asocierea fiecărui element enumerat în
coloana A și corespondentul acestuia din coloana B.

A B

1. Januvia a. Antianemic

2. Plavix b. Antiaritmic

3. Maltofer fol c. Vasodilatator

4. Cordarone d. Antiagregant plachetar

5. Nitromint e. Antidiabetic

f. Antimicotic

Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5, iulie 2018 Page 4


Școala Postliceală F.E.G. “EDUCATION” – FILIALA TECUCI

2. În coloana A sunt enumerate afecțiuni , iar în coloana B remedii naturale ale acestora.
Scrieți, pe foaia de examen, asocierea fiecărui element enumerat în coloana A și
corespondentul acestuia din coloana B.

A B

1. Gingivite a. ghintura

2. Amigdalită b. traista ciobanului

3. Anorexie c. salvie

4. Amenoree d. busuioc

5. Impotență e. ghimbir, ginseng, lemn dulce

f. mentă

3 În coloana A sunt enumerate caracteristici ale bazelor de unguent, iar în coloana B


explicațiile acestora. Scrieți, pe foaia de examen, asocierea fiecărui element enumerat în
coloana A și corespondentul acestuia din coloana B.

A B

1. Bazele de unguent trebuie să fie a. baze de unguent liposolubile


inerte fiziologic
2. Bazele de unguente trebuie să fie b. orice substanță sau excipient
inerte din punct de vedere chimic care are o consistență moale,
vâscozitate mare ca să se poată
întinde pe epiderm și adera la el

3. Bazele de unguente trebuie să aibă o c. să permită întinderea și aderarea


consistență adecvată uniformă

4. Baza de unguent d. să nu reacționeze cu substanțe


medicamentoase asociate

5. Silicongeluri e. să nu irite pielea, mai ales pielea


bolnavă

f. să fie dulce

Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5, iulie 2018 Page 5


Școala Postliceală F.E.G. “EDUCATION” – FILIALA TECUCI

SUBIECTUL III 15 puncte

Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Stabiliți valoarea de adevăr a fiecărei afirmații
și scrieți pe foaia de examen, în dreptul numerelor care corespund afirmațiilor, litera A dacă
afirmația este adevărată sau F dacă afirmația este falsă.

1. Mydrium conține tropicamidă. A/F


2. Acetilcisteina fluidifică secrețiile bronșice. A/F
3. Omeprazolum este substanța activă din Omez. A/F
4. De-nol conține bismuthi subcitras și are ca reacții adverse colorarea limbii. A/F
5. Xanax este un medicament hipnotic. A/F
6. Vitamina B12 conține cyancobaltamină. A/F
7. Glicozidele din Strophanthus au o toxicitate mai redusă la administrarea pe cale A/F
orală.
8. Convallariae herba are calitatea de a acționa rapid făra sa se cumuleze. A/F
9. Primulae radix se folosește ca expectorant și fluidifiant al secrețiilor bronșice. A/F
10. Preparatele pe baza de licviritie nu sunt indicate în tratarea ulcerului gastric. A/F
11. În tratamentul eczemelor și neurodermitelor se prescriu băi sau comprese cu A/F
Equisetum.
12. Beneficiile marketingului pentru firmă sunt loialitatea clienților, creșterea A/F
productivității, creșterea cifrei de afaceri
13. Obiectivele aprovizionării sunt să obțină produsele potrivite, în cantitatea potrivită, A/F
la momentul potrivit, la prețul potrivit și de la furnizorul potrivit.
14. Publicitatea este permisă tuturor produselor farmaceutice pentru o bună A/F
informare.
15. Farmacistul șef are următoarele atribuții și responsabilități și anume stabilește A/F
sistemul de aprovizionare al farmaciei, responsabilitățile fiecărei persoane care
desfășoară activități de aprovizionare, consemnate în fișa postului.

Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5, iulie 2018 Page 6


Școala Postliceală F.E.G. “EDUCATION” – FILIALA TECUCI

SUBIECTUL IV 10 puncte

1. Enumerați patru medicamente cu acțiune antihistaminică.


2. Enumerați patru substanțe din clasa macrolide.
3. Enumerați patru vitamine liposolubile.
4. Enumerați patru avantaje ale soluțiilor perfuzabile.
5. Enumerați patru solvenți miscibili cu apa.

SUBIECTUL V 30 puncte

Realizați un eseu cu titlul „Hepatoprotectoare”, după următorul plan:

1. Definiţia hepatoprotectoarelor;
2. Substanţe folosite ca protectoare hepatice – încadrarea lor în clasa terapeutică;
3. Indicaţii;
4. Mod de administrare;
5. Exemple de preparate industriale cu rol hepatoprotector.

Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5, iulie 2018 Page 7


Școala Postliceală F.E.G. “EDUCATION” – FILIALA TECUCI

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A ŞCOLII POSTLICEALE - SESIUNEA IULIE 2018

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE A LUCRĂRILOR SCRISE

Calificarea profesională: Asistent medical de farmacie

VARIANTA 1

SUBIECTUL I

Pentru fiecare item rezolvat corect şi complet se acordă 1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.

1. a 2. c 3. a 4. a 5. b

6. d 7. b 8. a 9. a 10. a

11. a 12. a 13. a 14. b 15. c

16 . b 17. D 18. A 19. b 20. c

TOTAL SUBIECTUL I = 20 p (20x1p)

SUBIECTUL II

Pentru fiecare item rezolvat corect şi complet se acordă 5 p. Pentru fiecare asociere corectă se acordă 1 p.

II.1. 1-e 2-d 3- a 4- b 5-c

Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5, iulie 2018 Page 8


Școala Postliceală F.E.G. “EDUCATION” – FILIALA TECUCI

II.2. 1-c 2-d 3- a 4- b 5-e

II.3. 1-e 2-d 3-c 4-b 5-a

TOTAL SUBIECTUL II = 15 p (3 x 5p)

SUBIECTUL III

Pentru fiecare item rezolvat corect şi complet se acordă 1p.

1. A 2. A 3. A 4. A 5. F

6. A 7. A 8. A 9. A 10. F

11. A 12. A 13. A 14. F 15. A

TOTALSUBIECTUL III = 15 p (15 x 1p)

Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5, iulie 2018 Page 9


Școala Postliceală F.E.G. “EDUCATION” – FILIALA TECUCI

SUBIECTUL IV

Pentru fiecare item rezolvat corect se acordă 2 p. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 p.

Exemplu de răspuns:

IV. 1. - Claritine

- Zenaro

- Aerius

- Borenar

IV. 2. - Eritromicină

- Spiramicină

- Claritromicină

- Azitromicină

IV.3. - Vitamina A

- Vitamina D

- Vitamina E

- Vitamina K

IV.4. - Au multiple utilizări

- Produc efect sisitemic direct

- Efect rapid

- Reprezinta un mijloc eficace de tratament pentru bolnavi în stare de inconștiență

Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5, iulie 2018 Page 10


Școala Postliceală F.E.G. “EDUCATION” – FILIALA TECUCI

IV.5. - Alcoolul etilic

- Glicerolul

- Propilenglicolul

- Alcoolul izopropilic

TOTAL SUBIECTUL IV = 10 p (5 x 2p)

SUBIECTUL V

Se acordă 30 p pentru realizarea unui eseu cu titlul „Hepatoprotectoare”, după următorul plan:

1. Definiţia hepatoprotectoarelor; - 5p
2. Substanţe folosite ca protectoare hepatice – încadrarea lor în clasa terapeutică; - 10p
3. Indicaţii; - 5p
4. Mod de administrare; - 5p
5. Exemple de preparate industriale cu rol hepatoprotector. – 5p

TOTAL SUBIECTUL V = 30 p

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Se acordă 10 puncte din oficiu

Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5, iulie 2018 Page 11