Sunteți pe pagina 1din 13

Avantajele și

dezavantajele
sistemelor de servire

Prof.Fotescu Cătălin Marian


Servirea rapidă
Sisteme (fast food)
de servire

Servirea la
Servirea de domiciliu
către ospătar

Servirea prin
automate
Sistemul de Sistemul de
servire indirect servire direct Room service
(francez) (englez)

Autoservirea

cu ajutorul cu ajutorul Servirea în


la farfurie la ceașcă
cleștelui căruciorului unitățile
de transport
la gheridon
Sistemul de servire direct
(englez)
 Aspectul preparatului este  Lipsa de îndemânare a unor
atrăgător,fiind montat estetic și clienți necesară folosirii
în cantitate mare ustensilelor de servire,face ca
 Clientul poate să servească unii să servească mai puțin
după preferință,cât dorește și decât ar dori
ce dorește  Servirea preparatelor necesită
 Nu necesită spațiu prea mare un timp mai mare
pentru practicarea lui  Există riscul pătării
îmbrăcămintei consumatorilor
din cauza lipsei acestora de
îndemânare
La farfurie / La ceașcă
 Este rapid  Se poate încărca prea
 Nu se va pierde timp mult farfuria ceea ce
cu porționarea indispune clientul
 Nu necesită personal  Nu este considerat un
cu înaltă calificare “adevărat serviciu”
pentru restaurantele
de categorie
superioară
Cu ajutorul căruciorului
 Asigură o servire mai
rapidă
 Nu necesită o calificare  Lucrătorul care servește
deosebită a lucrătorilor trebuie să memoreze
 Eforturile lucrătorilor care numărul de preparate
servesc sunt mai reduse care au fost servite la
deoarece preparatele fiecare masă
sunt transportate cu
ajutorul căruciorului
La gheridon
 Este un serviciu elegant,
spectaculos, deoarece
ospătarul lucrează cu ambele
mâini
 Nu se riscă pătarea feței de  Este lent,necesitând mai mult
masă sau a hainelor clienților timp,mai mult spațiu în salon
 Nu se deranjează clienții  Necesită personal mai
numeros și cu calificare înaltă
 Scoate în evidență măiestra
ospătarului în
tranșarea,filetarea unor
preparate
 Impulsionează vânzările
preparatelor respective
Sistemul de servire
indirect (francez)
 Deschide apetitul clienților prin  Nu oferă posibilitatea clienților
estetica preparatelor montate să-și aleagă ce doresc și cât
la secții doresc din preparatul adus
 Este rapid și elegant datorită  Clienții sunt deranjați prin
îndemânării ospătarului solicitarea permisiunii de a fi
 Nu necesită spațiu prea mare serviți
pentru execuția sa  Prezintă riscul de a păta fața
de masă sau îmbrăcămintea
clientului,fie prin nepriceperea
ospătarului,fie prin neatenția
clientului
Servirea rapidă
(fast food)
 Echipamente funcționale
moderne
 Preparatele și băuturile
sunt prezentate în
 Sortiment limitat și
ambalaje nerecuperabile
standardizat
 Igienă și protecție
 Preparatele sunt preluate
garantată
de clienți de la case în
 Programul de funcționare momentul plății
al unităților minim 15-16
ore/zi
Servirea la domiciliu

 Asigură toate serviciile


solicitate de consumatori
la domiciliu sau spații
special amenajate pentru
organizarea diverselor  Profil de producție și de
mese speciale transport special
 Comenzile se primesc  Funcționează prin
prin telefon,fax,e-mail intermediul caselor de
 Servicii suplimentare comenzi
(veselă,mobilier,fețe de
masă,personal de
servire)
Servirea prin automate

 Amplasarea în instituții
publice,străzi
principale,intersecții  Cantități mici de
 Ofertă de gustări preparate și limitate ca
preambalate,dulciuri sortiment
băuturi răcoritoare  Aparatele,de construcție
specială, se pot bloca ca
urmare a unor defecțiuni
tehnice
Room service
 Servirea în camera de
hotel a celor trei mese
principale  Brigadă special
 Promptitudine, constituită
amabilitate și  Gama sortimentală se
respectarea regulilor axează pe preparate
de servire aplicate pregătite la comandă
într-un restaurant
Autoservirea

 Oferta serviciilor în
toate etapele zilei
 Clienții aleg produsele
sau băuturile  Baremul de masă
preferate inclus într-o pensiune
turistică,limitează
serviciile oferite
Servirea în unitățile
de transport
 Diversitate de servicii
 Meniuri comandate
pe grupuri de turiști  Meniurile sunt
 Meniuri la alegere(2-3 stabilite anticipat pe
variante) toată durata călătoriei
 Obiecte de servire
nerecuperabile