Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

PALATUL COPIILOR BOTOȘANI

CERCUL DE FILM-FOTO
CINECLUB
2019-2020

Conducător cerc:
prof. LIVADARU CONSTANTIN
Se aprobă,
Director: Daniela Nour

PROIECT MANAGERIAL
anul școlar 2019-2020

Capitolul I. ASIGURAREA RESURSELOR


1. UMANE:
a) DIDACTICE: conducător de cerc, profesor Livadaru Constantin, primul an de
învățământ ca profesor necalificat, cu 12 grupe inițiere.
b) ELEVII: peste 70 de elevi din unitățile școlare din municipiul Botoșani, cei mai
mulți din școlile: 6, 13, 12, 17 și liceele: Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, A.T.
Laurian, Gr. Antipa

2. MATERIALE:
a) INFORMAȚIONALE: literatura de specialitate, regulamente și Buletine
Informative ale instituțiilor similar din țară, O.N.G.-urilor, biblioteca personală;
b) MIJLOACE MATERIALE: majoritatea aparaturii unui laborator foto,
reflectoare, umbrele, aparate foto și de filmat (materiale personale) și ale
Palatului Copiilor (aparat foto, camera video, aparatură audio-video, internet,
calculator);
c) FINANCIARE: bugetul Palatul Copiilor, I.S.J Botoșani, M.E.C.S, alte instituții
ale statului, colaborări cu DJST, O.N.G.-uri, sponsori, autofinanțare;

3. REPREZENTANȚI ÎN:
a) CONSILIUL PĂRINȚILOR:
Haralamb Diana - președinte
Delibaș Simona – membru
Pliot Mihaela - membru
b) CONSILIUL ELEVILOR:
Sociu Ioana
Delibaș Dragoș
Musteață Ilinca

c) CONSILIUL CERCULUI:

profesor Livadaru Constantin


Haralamb Diana
Mihaela Pliot

Capitolul II. ORGANIZARE

1) STRUCTURA CERCULUI:
-Număr de ore: 18 de ore pe săptămână
-Număr de grupe: 9
-Total săptămâni an școlar: 35 săptămâni
15 săptămâni primul semestru
20 săptămâni al doilea semestru

2) STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR PENTRU PALATUL


COPIILOR:
- Semestrul I-
Cursuri – 09 septembrie – 21 decembrie 2019
Vacanța – 21 decembrie – 12 ianuarie 2020
- Semestrul II-
Cursuri – 13 ianuarie – 03 aprilie 2020
Vacanță – 04 aprilie – 21 aprilie 2020
Cururi – 22 aprilie – 12 iunie 2020
2) ORARUL CERCULUI:

- LUNI: 14-16, 16-19


- MARȚI: 14-16, 16-18
- MIERCURI: 16-18
- JOI: 14-16
- VINERI: 10-12

Capitolul III. PERFECȚIONARE, CERCETARE, ALTE


ACTIVITĂȚI
-Participarea la activitățile metodice la nivelul palatului;
-Realizarea de fotografii şi filme la toate activitățile desfășurate;
-Realizarea de publicitate în mass-media locală și centrală;

Vizat,
Director: Prof. Daniela Nour

CERCUL FOTO-CINECLUB
Coordonator cerc: Profesor Livadaru Constantin

PLANIFICAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


anul școlar 2019-2020

-1-Atragerea unui număr mare de copii în vederea practicării artei fotografice şi


filmului;
-2-Însuşirea cunoştintelor teoretice şi a abilităților practice necesare unui cineast
amator;
-3-Participarea cu echipaje la toate concursurile de artă fotografică și film de nivel
local, județean, interjudețean şi național unde suntem invitați;
-4-Cunoaşterea surselor istorice şi a obiectivelor turistice din oraş şi județ;
-5-Realizarea de filme şi fotografie pe anumite teme;
-6-Cunoaşterea, ințelegerea şi utilizarea limbajului de specialitate;
Obiective de referintă:
-1.1- să cunoască activitățile şi rezultatele cercului;
-2.1- să-şi însuşească cunoştintele teoretice şi practice în vederea practicării artei
fotografice şi filmului;
-2.2-să cunoască modul de funcționare a camerei video şi aparatului foto;
-3.1- să participe la toate concursurile şi activitățile unde grupa este invitată;
4.1- să cunoască istoria locului şi al ținutului natal, obiectivele turistice pe care să le
popularizeze prin film şi fotografie:
-5.1- sa fotografieze şi să filmeze anumite evenimente ale comunității locale;
-5.2- să ajute la realizarea expozițiilor de fotografie pe anumite teme;
-6.1- să folosească limbajul de specialitate;
Nr. Unitatea de Ob. De Conținuturi Tipuri de Perioada Strategii Evaluare
crt.
învățare referință activități didactice
de
învățare
TEME LA DISPOZIȚIA 1.1 -Prezentarea -prezentarea Sătămâna 1 Expunerea; Verificare orală
1. PROFESORULUI activităților din principalelor Conversația
cerc; caracteristici; euristică;
- Organizarea
grupelor
1.1 -Organizarea -prezentarea Săptămâna 2 Expunerea; Verificare orală
grupelor; și semnarea Conversația
-Prevenirea procesului euristică
îmbolnăvirilor și verbal
accidentelor; NTSM;
2. APARATUL FOTO ȘI 2.1; 2.2; - Fotografia și -prezentarea Săptămâna 3 Expunerea; Verificare
CAMERA VIDEO 4.1; filmul, mijloc de albumelor de Conversația orală;
cunoaștere; fotografie; euristică Activități
-Prezentare practice
expoziție foto;
2.1; 2.2; -Prima întâlnire cu -prezentarea Expunerea; Activități
4.1; aparatul foto și aparatelor de Săptămâna 4 Demonstrația practice
realizările ei; fotografiat;
-Expoziție foto
tematică;
-Studii de lumină și
formă;
2.1; 2.2; -Prima întâlnire cu -prezentarea Expunerea; Activități
4.1; camera de filmat și camerei Săptămâna 5 Demonstrația practice
realizările ei; video
-Prezentare filme;
Imaginea statică și
în mișcare;
2.1; 2.2; -Aparatul foto- -prezentarea Săptămâna 6 Expunerea; Verificare
4.1; componente aparatelor de Demonstrația orală;
-Istoricul fotografiat; Activități
fotografiei și a practice
aparatelor foto;
3. FOTOGRAFIA 4.1; 5.1; 6.1; -Încadrări și -prezentarea Săptămâna 7 Expunerea; Verificare
ARTISTICĂ formate foto; albumelor și Demonstrația; orală;
-” Orașul Botoșani a Conversația Activități
în alb-negru și fotografiilor euristiă; practice
color”; realizate;
4.1; 5.1; 6.1; - Portretul; Statuie -prezentarea Săptămâna 8 Expunerea; Verificare
și bust; albumelor de Demonstrația; orală;
-” Colegul meu și fotografie; Conversația Activități
mediul lui”; euristiă; practice

4.1; 5.1; 6.1; -Peisajul” Toamna -vizită în Săptămâna 9 Expunerea; Verificare


în parc”; parc; Demonstrația; orală;
-Specii de plante și Conversația Activități
animale ocrotite, euristiă; practice
monumente ale
naturii;
-Despre încadrare și
retuș;
4.1; 5.1; 6.1; -Fotografia -prezentarea Săptămâna 10 Expunerea; Verificare
computerizată, albumelor și Demonstrația; orală;
trucajul; a Conversația Activități
-” Arhitectura în fotografiilor euristiă; practice
fotografie”- realizate pe
monumente, noua tematică;
arhitectură a
orașului Botoșani;
2.1; 2.2; 4.1; -Spectacol” A venit -spectacol Săptămâna 11 Demonstrația; Verificare
Moș Crăciun” Filmări și foto orală;
Activități
practice
5.2; -” SĂPTĂMÂNA -amenajarea Săptămâna 12 Expunerea; Activități
ALTFEL” expoziției Demonstrația; practice
-Fotografia alb- Conversația
negru și color; euristiă;
-Foto reportaj;
4. FILMUL 3.1; 5.1; 5.2; -Camera video, -prezentarea Săptămâna 13 Expunerea; Activități
realizări ale noastre camerei Demonstrația; practice
în domeniul video Conversația
filmului; euristiă;
-Fotografia de
arhivă, și cea
documentară;
3.1; 5.1; 5.2; -Filmul -prezentarea Săptămâna 14 Expunerea; Activități
documentar- filmelor Demonstrația; practice
tematic; realizate pe Conversația
-” Sănătatea ta, tematică; euristiă;
contează”
-” Centrul vechi”
3.1; 5.1; 5.2; -Laboratorul -prezentarea Săptămâna 15 Expunerea; Activități
fotografului amator; filmelor pe Demonstrația; practice
-Peisaj urban: ” tematică; Conversația
Obiective turistice euristiă;
antropice: biserici,
muzee, case
memoriale”
3.1; 5.1; 5.2; -” Spot publicitar” -prezentarea Săptămâna 16 Expunerea; Activități
realizarea primului filmelor Conversația practice
film; realizate pe euristiă;
-Fotografia de tematică
identitate
5.1; 5.2; -Analiza lucrărilor -amenajarea Săptămâna 17 Expunerea; Verificare
pe tema ” Peisaj de expoziției Conversația orală;
iarnă”, realizarea euristiă; Activități
unei expoziții la practice
nivelul cercului;
-Portrete
instantanee;
5. REALIZĂRI DE 5.1; 5.2; -Realizarea -prezentarea Săptămâna 18, Expunerea; Verificare
LUCRĂRI ȘI 6.1; lucrărilor dedicate colecției de 19 Conversația orală; Activități
EXPOZIȚII zilei de 8 Martie; fotografie și euristică; practice;
-Fotografia bust de film;
studiou;
5.1; 5.2; 6.1; -Portret cu și fără - prezentarea Săptămâna 20 Expunerea; Activități
lumină; colecției de Conversația practice;
-Studiu chromatic fotografie; euristică;
-” Iarna în parc”
5.1; 5.2; 6.1; -Filmul artistic; -realizarea și Săptămâna 21, Expunerea; Selectare
-” Eminescu la analiza 22 Conversația lucrări;
Ipotești”; lucrărilor; euristică; Activități
-Fotografia de practice;
eveniment;
5.1; 5.2; 6.1; -Realizarea, -realizarea, Săptămâna 23, Exercițiul Verificare
selectarea și analiza și 24, 25 orală; Activități
pregătirea lucrărilor trimiterea practice;
de foto și film lucrărilor;
pentru Concursul
Național” Sănătatea
ta, contează”
5.1; 5.2; 6.1; -Selectarea și -analiza Săptămâna 26, Expunerea; Verificare
pregătirea lucrărilor lucrărilor și 27, 28; Conversația orală; Activități
de foto și film; realizarea euristică; practice;
expoziției; Demonstrația;

5.1; 5.2; 6.1; -Realizarea și -realizarea, Săptămâna 29, Expunerea; Activități


trimiterea lucrărilor analiza și 30, 31, 32 Demonstrația practice.
de foto și film trimiterea
pentru concursurile lucrărilor;
din CAEE și alte
invitații din țară;