Sunteți pe pagina 1din 5

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION BALINT” ROȘIA MONTANĂ


Sat Roșia Montană. Nr. 188, ALBA, 517615 MINISTERUL
CUI 12864507 EDUCAȚIEI
Telefon/fax: 0258-783116 Mobil: 0731317116 NAȚIONALE
e-mail: sc.rosiamontana@gmail.com

GRAFICUL / TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE


ANUL SCOLAR 2019-2020

NR.CRT UNITATEA DE CONTINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL

 Aprobarea constituirii claselor, Planul de scolarizare 2018- Director


repartizarea dirigintilor/învătătorilor 2019
 Numirea responsabililor comisiilor Resurse umane Grup de lucru
metodice (continuitate/competentă)
 Aprobarea transferurilor elevilor de ROFUIP / RI / cereri Director/ sefi CM
la o scoală la alta, respectiv dintr-o transfer Septembrie 2019
clasă în alta Proiectul de dezvoltare Cordonator CEA
 Evaluarea personalului didactic si institutională
didactic auxiliar Coord. proiecte programe
 Aprobarea cererilor PCO Legea nr.1/2011 - Legea educative
 Stabilirea criteriilor de acordare a Educatiei Nationale
burselor Sef comisie
 Aprobarea fiselor postului ROFUIP
membri CA
 Decontarea transportului
Fisa postului
 Stabilirea componentei si atributiilor
comisiilor de lucru din scoală
Fisele de evaluare si
 Avizarea optionalelor la nivel portofolii profesionale ale
prescolar cadrelor didactice
Proiectele de programa
optionale
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION BALINT” ROȘIA MONTANĂ
Sat Roșia Montană. Nr. 188, ALBA, 517615 MINISTERUL
CUI 12864507 EDUCAȚIEI
Telefon/fax: 0258-783116 Mobil: 0731317116 NAȚIONALE
e-mail: sc.rosiamontana@gmail.com

2.  Aprobarea RAEI al Şcolii Resurse umane Octombrie 2019 Director


Gimnaziale pentru anul şcolar 2018 – (continuitate/competentă)
2019 ROFUIP Grup de lucru
 Aprobarea tematicii sedintelor
Consiliului de Administratie si a Planul managerial Director
tematicii pentru Consiliul Profesoral educativ 2019-2020
pentru anul scolar 2019-2020 Director/ sefi CM
 Aprobarea planulului managerial Legea nr.1/2011 - Legea
anual pe anul scolar 2019-2020 Educatiei Nationale Director /
 Aprobarea componentei CA Coordonator CEAC
 Stabilirea atributiilor membrilor Rezultate obtinute în anul
Consiliului de Administratie scolar Coord. proiecte programe
 Aprobarea ROI 2018-2019 Sef comisie
personal din CA
 Validarea raportului general privind
Avizul Consiliul Profesoral
analiza activitătii instructive-
educative in anul scolar 2018-2019
 Raport director an scolar 2018-2019
 Regulamentul de aprobare a burselor
 Aprobarea ROFUIP pentru anul
scolar 2019-2020
 Aprobarea Orarului pentru anul
scolar 2019-2020
 Raport burse sociale
 Raport rechizite
 Aprobarea sumelor privind
decontarea transportului
 Alte probleme administrative

3  Aprobarea sumelor privind Resurse umane Noiembrie 2019


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION BALINT” ROȘIA MONTANĂ
Sat Roșia Montană. Nr. 188, ALBA, 517615 MINISTERUL
CUI 12864507 EDUCAȚIEI
Telefon/fax: 0258-783116 Mobil: 0731317116 NAȚIONALE
e-mail: sc.rosiamontana@gmail.com

decontarea transportului (continuitate/competentă) Director


 Alte probleme administrative ROFUIP
Legea nr.1/2011 - Legea membri CA
Educatiei Nationale

4.  Aprobarea Proiectului Plan de Proiectul de dezvoltare Decembrie 2019 Grup de lucru


scolarizare pentru anul scolar 2020- institutională Director
2021 Legea nr.1/2011 - Legea Coordonator CEAC
 Aprobarea sumelor privind Educatiei Nationale Coord. proiecte programe
decontarea transportului Avizul Consiliul Profesoral Sef comisie
 Alte probleme administrative personal din CA
5.  Aprobarea situatiei la invatatura la Planul de scolarizare 2020- Ianuarie 2020 Director
sfarsitul sem I, an scolar 2019-2020 2021
 Aprobarea proiectului de incadrare Resurse umane Sefi CM
pentru anul scolar 2020-2021 (continuitate/competentă)
 Proiectul de buget pentru anul Coordonator CEAC
bugetar 2020 Legea nr.1/2011 - Legea
 Programul anual de achizitii publice Coord. proiecte programe
 Aprobarea sumelor privind Educatiei Nationale educative
decontarea transportului Rezultate obtinute în anul
 Alte probleme administrative scolar 2018-2019 Personal din CA

Avizul Consiliul Profesoral

6.  Miscarea de personal Planul de scolarizare 2020- Februarie 2020 Director


 Aprobarea sumelor privind 2021 Grup de lucru
decontarea transportului Resurse umane Director/ sefi CM
 Alte probleme administrative (continuitate/competentă) Coordonator CEAC
Legea nr.1/2011 - Legea Coord. proiecte programe
Educatiei Nationale educative
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION BALINT” ROȘIA MONTANĂ
Sat Roșia Montană. Nr. 188, ALBA, 517615 MINISTERUL
CUI 12864507 EDUCAȚIEI
Telefon/fax: 0258-783116 Mobil: 0731317116 NAȚIONALE
e-mail: sc.rosiamontana@gmail.com

2020-2021 Sef comisie


Avizul Consiliul Profesoral personal din CA

7.  Miscarea de personal Planul de scolarizare 2020- Martie 2020 Director


 Raport director 2021 Grup de lucru
 Aprobarea sumelor privind Resurse umane Director/ sefi CM
decontarea transportului (continuitate/competentă) Coordonator CEAC
 Aprobarea orarului pentru saptamana Coord. proiecte programe
Scoala Altfel Legea nr.1/2011 - Legea Sef comisie
 Alte probleme administrative Educatiei Nationale personal din CA

Avizul Consiliul Profesoral

8.  Miscarea de personal Planul de scolarizare 2019- Aprilie 2020 Director


 Aprobarea sumelor privind 2020 Grup de lucru
decontarea transportului Resurse umane Director/ sefi CM
 Alte probleme administrative (continuitate/competentă) Coordonator CEAC
Coord. proiecte programe
Legea nr.1/2011 - Legea Sef comisie
Educatiei Nationale personal din CA

Avizul Consiliul Profesoral

9.  Miscarea de personal Planul de scolarizare 2020- Mai 2020 Director


 Aprobarea sumelor privind 2021 Grup de lucru
decontarea transportului Resurse umane Director/ sefi CM
 Alte probleme administrative (continuitate/competentă) Coordonator CEAC
Coord. proiecte programe
Legea nr.1/2011 - Legea Sef comisie
Educatiei Nationale personal din CA
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION BALINT” ROȘIA MONTANĂ
Sat Roșia Montană. Nr. 188, ALBA, 517615 MINISTERUL
CUI 12864507 EDUCAȚIEI
Telefon/fax: 0258-783116 Mobil: 0731317116 NAȚIONALE
e-mail: sc.rosiamontana@gmail.com

Avizul Consiliul Profesoral

10.  Aprobarea situatiei la invatatura la Planul de scolarizare 2020- Iunie 2020


sfarsitul sem II, an scolar 2019-2020 2021 Director
 Aprobarea sumelor privind Resurse umane Grup de lucru
decontarea transportului (continuitate/competentă) Coordonator CEAC
 Alte probleme administrative Coord. Proiecte programe
Legea nr.1/2011 – Legea educative
Educatiei Nationale Sef comisie
personal din CA
Avizul Consiliul Profesoral

Fisele de evaluare si
portofolii profesionale

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

DIRECTOR PROF. CAPROȘ GABRIELA ADELA

S-ar putea să vă placă și