Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

CLASA A VI-A

Subiectul I (15 puncte)


Se dau următoarele imagini, nume de ”exploratori” și enunțuri. Realizați asocierile corecte dintre imagini
(notate cu litere mari), numele figurilor emblematice ale marilor descoperitori (notate cu cifre) și enunțurile
prin care este descrisă descoperirea acestora (notate cu litere mici), după modelul: F – 1 - f
A B C

D E

Numele marilor ”exploratori”: 1 – Dumitru Prunariu; 2 – Laika; 3 – Cristofor Columb; 4 – Neil


Armstrong; 5 – Fernando Magellan.
a. Primul om care a pășit pe Lună
b. Primul om care călătorește în jurul lumii
c. Primul român în spațiu
d. Prima ființă în spațiu
e. Primul om care descoperă America

Subiectul II (20 puncte) Se dă harta de mai jos:


Completați următoarele enunțuri:
a. Statul peninsular, dispus de-a lungul
1 meridianului, este notat cu cifra ______
b. Statul arhipelag este marcat, pe
hartă, cu cifra ________
8 c. Statele insulare sunt marcate cu
cifrele _____ și ______
6 d. Statul continental este marcat cu
7 cifra _______
3 e. Statele peninsulare sunt marcate cu
9 cifrele ______ și ______
f. Cel mai întins stat este marcat cu
cifra ______
5 g. Statul peninsular dispus de-a lungul
2 paralelelor este marcat cu cifra _____
h. Cel mai mic stat este marcat, pe
4 10 hartă, cu cifra _____
Subiectul V (20 puncte)
Identificați statele marcate, pe harta de mai jos, cu cifre de la 1 la 10 și capitalele acestora:

7
3
2 8 10
9 1
6
5