Sunteți pe pagina 1din 2

Elevii sunt grupaţi câte 5-6 grupe în vederea participării lor totale la lecţie.

Activitatea
începe cu precizările introductive ale unui caz individual făcute de profesorul diriginte:
Elevul Popescu se loveşte de un alt coleg pe scări. Celălalt elev îl îmbrânceşte pe elevul
Popescu. Profesorul.
a) Sarcina de lucru :
Se cere elevilor ca, în 5 minute, să recunoască sursele acestei agresivităţi şi apoi câte un
reprezentant al fiecărei grupe va completa o diagramă, de ex. Următoarea

În acelaşi mod, elevii vor răspunde la întrebarea


 Cum putem preveni acest lucru? Posibile răspunsuri :
- păstrarea calmului şi autocontrolului;
- gândirea pozitivă;
- menţinerea deschisă a căilor de comunicare;
- evitarea jignirilor, umilirilor, durităţii excesive şi nemotivate;
- oferirea dragostei necondiţionate;
- canalizarea resurselor către activităţi sportive, de relaxare, activităţi plăcute;
- învăţarea unor tehnici de respiraţie, de calmare şi control;
- rezolvarea problemelor familiale
- selectarea cu atenţie a lecturilor, programelor TV urmărite etc.
b) Evaluarea :
Profesorul diriginte reia obiectivele scrise pe tablă şi analizează dacă acestea au fost
atinse sau nu ( de ce nu ?)
c) Anunţarea activităţii următoare :
În final se cere elevilor ca, ţinând cont de cele discutate pe parcursul lecţiei, să
elaboreze un dioalog pentru soluţionarea acestor situaţii.
Atacul Aglomeraţia,
căldura, stresul

Bătaia
Durerea fizică şi morală

SURSELE UNEI Metode


Alcoolul şi
AGRESIVITĂŢI comportamentale
drogurile

Frustrarea

probleme maritale, divort,


publicaţii, presa separare
programe TV

Aceleaşi grupe sunt antrenate să completeze diagrama ce reprezintă formele


agresivităţii :

bârfa, intriga, Îţi place


întinderea de calomnia compania
curse lor împingerea cu
umărul pentru
dezechilibrare

refuzul contactului bătaie


social, al ajutorului, FORME ALE AGRESIVITĂŢII
al discuţiilor

lovitul cu
piciorul şi
batjocora aruncarea cu
obiecte
privirea dură, fixă, ameninţarea
ameninţătoare indirectă sau
directă