Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Teoretic ”...............


Disciplina Științe, clasa a V-a
Numele, prenumele profesorului.........................
Anul de studii – 2019-2020
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI:
Nr. ore pe săptămână Nr. ore pe an
1 oră 34

Unități de învățare Nr. ore Evaluări Observații


EI ES
Semestrul I
Modulul I. Lumea vie 7 ore 1 1
Modulul II. Corpuri și 8 ore 1 1
substanțe
Total semestrul I 15 2 2
Semestrul II
Modulul III. Energia și 9 ore 1 1
forțele
Modulul IV. Știința pentru 9 ore 1 1
natură
Total semestrul II 18 2 2

Total an 33 4 4
Competențele specifice disciplinei Științe:

1. Identificarea cauzelor fenomenelor, proceselor și relațiilor din mediul înconjurător, manifestând corectitudine în utilizarea
elementelor specifice de limbaj.
2. Investigarea mediului înconjurător, dovedind interes pentru aplicarea instrumentelor și metodelor de cercetare.
3. Transferarea achizițiilor științifice în context cotidian, dând dovadă de curiozitate pentru știință și tehnologii din
perspectiva dezvoltării durabile.

Proiectarea unităților de învățare

Unități de Unități de Detalieri de conținut Resurse Eşalonarea în timp


competențe învățare Nr. ore Data Observații

SEMESTRUL 1.
1.1. Modulul I. 1. Caracteristici ale lumii vii. Se va indica pag. 1 Se va desfășura
1.2 LUMEA VIE din manual și alte evaluarea inițială , 15
1.3 resure minute din lecție.
1.4 7 ore 2. Diversitatea plantelor și Plante 1
animalelor. vii/ierbarizate

3. Bacterii și ciuperci. Ciuperci 1


naturale/mulaje;
micropreparate
4. Relații în natură Planșe 1
5. Lumea vie. Lecție de formare Fișe de lucru, 1
a capacităților de analiză- Caietul elevului
sinteză a cunoștințelor
6. Lumea vie. Lecție de formare Probă scrisă 1
a capacităților de evaluare a
cunoștințelor (ES)
7. Activități diferențiate de Fișe de lucru 1
postevaluare diferențate
2.1 Modulul II. 1. Corpurile. Proprietățile Manual, p. .. 1 Se va desfășura
2.2 CORPURI ȘI corpurilor. Diverse corpuri evaluarea inițială, 15
2.3 SUBSTANȚE minute din lecție
2.4 (8 ore) 2. Substanțele. Proprietățile Manual, p... 1
substanțelor. Diverse substanțe
3. Corpuri și substanțe. Lecție Diverse corpuri, 1
de formare a capacităților de substanțe, riglă,
aplicare a cunoștințelor; pahar gradat; fișe
de observație
4. Amestecuri. Separarea Manual. p... 1
amestecurilor. Diverse amestecuri
Filtru de apă;
5. Transformări ale materialelor Manual, p... 1
Pahar, apă, obiecte
din metal; corpuri
din diverse
materiale
6. Corpuri și substanțe. Lecție Manual, p. 1
de formare a capacităților de Fișe de lucru
analiză-sinteză a
cunoștințelor
7. Corpuri și substanțe. Lecție Test 1
de formare a capacităților de
evaluare a cunoștințelor (ES)
8. Proiect STEAM Postere; prezentări 1
SEMESTRUL 2.
3.1 Modulul 3. 1. Mișcarea și repausul. Forța. Manual. P... 1
3.2 ENERGIA ȘI Diverse corpuri
3.3 FORȚELE 2. Sunetul. Manual, p. 1
3. Sunetele din natură. Plimbare Fișe de observație 1
de studiu
4. Lumina și căldura. Manual, p.... 1
diverse surse de
lumină și căldură
5. Lumină și căldură. Lecție de Fișe de lucru; 1
formare a capacităților de corpuri opace,
înțelegere a cunoștințelor; transparente;
translucide; surse
de lumină și de
căldură
6. Energia soarelui, a vântului M., p.... 1
și a apei.
7. Energia și forțele. Lecție de Fișe de lucru 1
formare a capacităților de
analiză-sinteză a
cunoștințelor
8. Energia și forțele. Lecție de Portofoliu 1
formare a capacităților de
evaluare a cunoștințelor (ES)
9. Activități diferențiate de Fișe diferențiate 1
postevaluare
4.1 Modulul 4. 1. Investigarea naturii. Manual, p... 1 Se va realiza Evaluarea
4.2 ȘTIINȚA Diverse ustensile inițială ( 15 minute din
4.3 PENTRU pentru cercetare lecție)
4.4 NATURĂ
2. Plutirea. Zborul. Manual, p... 1
Vase cu apă,
diverse corpuri
3. Zborul. Lecția excursie la Aparate de 1
aeroport fotografiat
Binoclu
4. Invenții și descoperiri. Manual, p. 1
enciclopedii
5. Un mediu protejat - un viitor Manual, p... 1
durabil.
6. Un mediu protejat -un viitor Fișe de observație.
durabil. Lecție de formare a Ustensile pentru 1
capacităților de aplicare a salubrizarea
cunoștințelor terenului școlii
7. Știința pentru natură. Lecție Fișe de lucru 1
de formare a capacităților de
analiză-sinteză a
cunoștințelor
8. Știința pentru natură. Lecție Postere 1
de formare a capacităților de
evaluare a cunoștințelor (ES)
9. Proiect STEAM Produsele 1
proiectelor