Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC “CAPITAN NICOLAE PLESOIANU” Avizat,

Profilul:TEHNIC Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Ing. BITICA CRISTIANA
TEHNICIAN TRANSPORTURI
Modulul M 5 – TRANSMISII MECANICE SI MECANISME
Nr de ore/an: 60 LT
Nr. ore /săptămână:1 din care: T: LT: 20 IP:
Clasa: 11 A,
Profesor: Ing.CALOTA LUMINITA ELENA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN: 3501/29.03.2018 Şef catedră
Programa aprobata prin OMEN: 3501/29.03.2018 Ing. RADU ALINA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea de rezultate ale învățării /


Nr. Nr. ore Săptămâna
Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 11.12 11.2.1. 11.3.1. Evaluare initiala 1
11.2.2. 11.3.2. 1
11.3.3. Transmisii mecanice: 1
11.2.3. 11.3.4. (definitie, clasificare. caractcristici principale ale 1
11.2.4. 11.3.5. transmisiilor de larga utilizare)
11.2.5. 113.6
11.3.7. Transmisii prin curele si cabluri:
11.2.6. - elemente componente: curele de transmisie si 1
1
cabluri (definite, materiale de execute, 1
clasificare, tipuri, caracteristice, avantaje); 1
- principiul de functionare (rol, exemple de 1
transmisii prin curea si cablu, avantajele si 1
dezavantajele utilizarii acestor transmisii, 1
clasificare, domenii de utilizare, variatoare de 1
turatie cu curea);
- montarea si demontarea transmisiilor cu 1
curele si a transmisiilor prin cabluri, 1
verificarea montajului, recomandari de
11.2.7. exploatare;

1
11.1.3 11.2.8. 11.3.8. Transmisii prin lanturi: 1
11.2.9. 11.3.9 1
11.3.10 - elemente componente: lanturi, rotile pentru
1
11.2.10. 11.3.11 lanturi
-(definite, clasificarea lanturilor, materiale de 1
execute, avantaje);
- principiul de functionare (rol, exemple de 1
transmisii prin lanturi, avantajele si dezavantajele 1
utilizarii acestor transmisii, domenii de utilizare):
-montarea si demontarea transmisiilor prin lanturi, 1
verificarea montajului, recomandari de exploatare
11.1.4. 11.2.11
11.2.12. Transmisii prin ro|i de frictiune:
- elemente componente: roti de frictiune 1
11.2.13 1
(materiale de execute, tipuri constructive);
- principiul de functionare (rol, avantajele si 1
dezavantajele utilizarii acestor transmisii, 1
domenii de utilizare, clasificare, elemente de
calcul, variatoare si inversoare de turatie): 1
- montarea si demontarea transmisiilor cu roti
de frictiune, verificarea montajului,
11.1.5 11.2.14. recomandari de exploatare;
11.2.15 Transmisii cu roti dintate:
- elemente componente: roti dintate (clasificare, 1
11.2.16. 1
11.2.17 1
elementele geometrice ale rotilor dintate si ale
unui angrenaj, materiale de execute); 1
- principiul de functionare (rol.definitia 1
angrenajului, avantajele si dezavantajele utilizarii
transmisiei prin angrenare, clasiicarea angrenajelor 1
1
danturate, domenii de utilizare); 1
- angrenaje cu roti dintate cilindrice;
- angrenaje cu roti dintate conice; 1
- angrenaje cu surub-melc si roata melcata; 1
- montarea si demontarea transmisiilor cu roti
dintate 1
(operatii pregatitoare, defecte aparute la
asamblarea rotilor dintate), verificarea montajului,
11.2.18 recomandari de exploatare;
11.1.6. 11.2.19 Mecanisme:
(deinitie, elemente componente ale unui

2
11.1.7 mecanism, clasificarea rnecanismelor,elemente
cinematice, lanturi cinematice);
11.1.7.1 Mecanisme pentru transformarea miscarii
11.2.20 de rotate in miscare rectilinie continua: 1
11.2.21 ■ Mecanismul Surub-piulita:
11.2.22 - elemente componente, materiale utilizate;
11.2.23 - avantajele utilizarii acestui mecanism, schema de 1
1
functionare a mecanismelor surub-piulita,
clasificare:
- exemple de utilizare a mecanismelor surub-
piulita: cricul, presa manuala pentru indreptat bare
si proile, micrometrul;
11.2.24 - montarea si demontarea mecanismelor surub-
11.1.72 piulita, verificarea montajului, recomandari de
11.2.25 1
11.2.26. exploatare.
11.2.27 ■ Mecanismul pinion-cremaliera: 1
- elemente componente, materiale
utilizate; 1
- domenii de utilizare. 1
- montarea si demontarea mecanismelor pinion-
11.1.8 cremaliera, verificarea montajului,
11.1.8.1 11.2.28 recomandari de exploatare.
Mecanisme pentru transformarea miscarii de 1
11.2.29
11.2.30 rotatie in miscare rectilinie alternativa: 1
11.2.31 ■ Mecanismul biela-manivela:
- schema mecanismului biela-manivela, elemente componente, 1
11.2.32
roluri functjonale
- domenii de utilizare;
- montarea si demontarea mecanismelor biela-manivela
(montarea pistoanelor, montarea bielei, montarea
1
arborelui, montarea volantilor), verificarea montajului.
11.1.8.2 recomandari de exploatare.
11.2.33. ■ Mecanismul cu culisa
11.2.34 elemente componente; 1
11.2.35 tipuri de mecanismecu culisa: cu culisa oscilanta, cu culisa
11.2.36 rotativa, cu culisa de translate; 1
11.1.9 - domenii de utilizare;
- montarea si demontarea mecanismelor cu culisa,
11.1.9.1
verificarea montajului, recomandari dc exploatare.
Mecanisme de transformare a miscarii de rotate continua in

3
miscare de rotafie intermitenta: 1
11.2.37 Mecanismul cu clichet 1
11.2.38 - schema mecanismuluicu clichet, elemente componente,
11.2.39 materiale utilizate;
11.2.40 - tipuri de mecanisme cu clichet;
11.1.9.2 11.2.41 - domenii de utilizare;
- montarea si demontarea mecanismelorcu
- clichet, verificarea montajului, recomandari de exploatare. 1
■ Mecanismul cu cruce de Malta 1
11.2.42 - schema mecanismului cu cruce de Malta, elemente
11.2.43 componente, materiale utilizate; 1
11.2.44 - tipuri de mecanismecu cruce de Malta;
11.2.45 - domenii de utilizare
11.1.10 11.2.46 - montarea si demontarea mecanismelor cu cruce de Malta,
11.1.10.1 verificarea montajului, recomandari de exploatare. __
11.2.47 Mecanisme diverse: 1
11.248 ■ Mecanisme cu came
- variante constructive, avantajele §i dezavantajele 1
11.2.49
11.1.10.2 11.2.50 mecanismelor cu came, elemente componente, material utilizate;
- montarea §i demontarea mecanismelor cu came, verificarea 1
11.2.51 montajului, recomandSri de exploatare.
11.2.52 ■Mecanisme patrulatere
11.2.53 - variante constructive, avantajele §i dezavantajele
mecanismelor patrulatcre,elemente componente, 1
11.1.11 11.254
11.2.55 materiale utilizate;
1
- montarea §i demontarea mecanismelor patrulatere, verificarea
11.2.56
montajului, recomandSri de exploatare.
11.2.57 Prevcderi legale referitoare la SSM, PSI §I protectia mediului
specifice

4
5

S-ar putea să vă placă și