Sunteți pe pagina 1din 11

1 PRAHOVA – BLEJOI – TANTARENI nr.

122
C.U..I 35 45 75 61 – j 29/109/21. 01. 2016
CONT – RO87BTRLRONCRT0334990501

LISTA RESPONSABILITATI

La Proiectul pentru
“DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AUTORIZATIE DE SECURITATE LA
INCENDIU IMOBIL INDUSTRIAL HAULOTTE”

ADRESA AMPLASAMENT: com. Titesti , sat Valea Stanii, nr. 227 B, jud. Arges

PROIECTANT GENERAL: Iulius RADULESCU birou individual de arhitectura - BIA


CIF 352200411/11.11.2015 – OAR – Filiala Bucuresti
PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. Solid Arhi Axa Proiect S.R.L.

1. SEF PROIECT: Dr. Arh. Iulius RADULESCU (membru O.A.R.)

2. PROIECTANT: Arh. Auras POPA – constructii arhitectura (membru O.A.R.)

3. Ing. Eugen NASTASE – instalatii electrice, termice, sanitare

1 PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, DESIGN, PROIECTARE SISTEME DE STINGERE SI SEMNALIZARE INCENDIU, CONSULTANTA DE SPECIALITATE
IN DOMENIUL SECURITATII LA INCENDIU
TEL. 0741 247 487; 0769 640 033; Email: aurpopa@yahoo.com
2 PRAHOVA – BLEJOI – TANTARENI nr. 122
C.U..I 35 45 75 61 – j 29/109/21. 01. 2016
CONT – RO87BTRLRONCRT0334990501

DENUMIRE PROIECT :

“DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AUTORIZATIE


DE SECURITATE LA INCENDIU IMOBIL INDUSTRIAL
HAULOTTE”

ADRESA AMPLASAMENT: com. Titesti , sat Valea Stanii, nr. 227 B, jud. Arges

BENEFICIAR: S.C. HAULOTTE ARGES S.R.L

ADRESA BENEFICIAR: com. Titesti , sat Valea Stanii, nr. 227 B, jud. Arges

SEF PROIECT: Dr. Arh. Iulius RADULESCU

PROIECTANT DE SPECIALITATE: Arh. Auras POPA

NUMAR PROIECT: nr.20/2017

2 PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, DESIGN, PROIECTARE SISTEME DE STINGERE SI SEMNALIZARE INCENDIU, CONSULTANTA DE SPECIALITATE
IN DOMENIUL SECURITATII LA INCENDIU
TEL. 0741 247 487; 0769 640 033; Email: aurpopa@yahoo.com
3 PRAHOVA – BLEJOI – TANTARENI nr. 122
C.U..I 35 45 75 61 – j 29/109/21. 01. 2016
CONT – RO87BTRLRONCRT0334990501

BORDEROU DE CONŢINUT
la proiectul pentru autorizaţia de construire privind:

“DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AUTORIZATIE DE SECURITATE LA


INCENDIU IMOBIL INDUSTRIAL HAULOTTE”

A. PIESE SCRISE
1. Cerere tip
2. Lista responsabilitati
3. Borderou de piese scrise şi desenate
4. Memoriu tehnic arhitectură
5. Scenariu de securitate la incendiu
6. Memorii tehnice instalatii

B. PIESE DESENATE :

Nr. SIMBOL
DENUMIREA DESENELOR
crt. DESEN
1. Plan de situatie, Sc.1:1000 A01
2. Plan parter hala productie si corp administrativ situatie existenta A02
Sc.1:200
3. Plan parter hala productie si corp administrativ situatie propusa A0.02
Sc.1:200
4. Plan invelitoare hala productie Sc.1:200 A03
5. Fatada Sud ; fatada Nord, sectiune S01 – S01, Sc.1:200 A04
6. Fatada Est; fatada Vest, sectiune S02 – S02, Sc.1:200 A05
7. Scheme instalatii electrice si IDSAI E01-E15
8. Scheme instalatii sanitare hidranti interior si exteriori S01-S06
9.
10.

ANEXE
1. Autorizatie de construire nr. ............................................................;
2. acte de proprietate (Contract de vanzare - cumparare)
3. Aviz / Autorizatie de Securitate la incendiu;

3 PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, DESIGN, PROIECTARE SISTEME DE STINGERE SI SEMNALIZARE INCENDIU, CONSULTANTA DE SPECIALITATE
IN DOMENIUL SECURITATII LA INCENDIU
TEL. 0741 247 487; 0769 640 033; Email: aurpopa@yahoo.com
4 PRAHOVA – BLEJOI – TANTARENI nr. 122
C.U..I 35 45 75 61 – j 29/109/21. 01. 2016
CONT – RO87BTRLRONCRT0334990501

MEMORIU GENERAL

DATE GENERALE
OBIECTUL PROIECTULUI

 DENUMIRE PROIECT : DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE


AUTORIZATIE DE SECURITATE LA INCENDIU IMOBIL INDUSTRIAL HAULOTTE
 AMPLASAMENT : com. Titesti , sat Valea Stanii, nr. 227 B, jud. Arges;
 BENEFICIAR : S.C. HAULOTTE ARGES S.R.L;
 PROIECTANT GENERAL : Iulius RADULESCU birou individual de arhitectura -
 PROIECTANT ARHITECTURA: S.C. SOLID ARHI AXA PROIECT S.R.L.
 NUMAR DE PROIECT : 20 / 2017
 FAZA DE PROIECTARE : AUTORIZATIE DE SECURITATE LA INCENDIU
 DATA : Iunie 2017

 SUPRAFATA TOTALA DE TEREN……………………………….........……79 132,00 mp

AMPLASAMENT
Constructia se afla in incinta S.C. . HAULOTTE ARGES S.R.L. si face parte din teritoriul
administrativ al comunei Titesti , jud. Arges.

ACCESE SI CIRCULATII :
- Acces auto pe parcela: din DN 73 D
- Acces pietonal : din DM 73 D
- circulatie stationara : in cadrul parcelei

DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI
REGIM DE INALTIME
Constructia studiata arer regim de inaltime parter
Zonele de birouri si administrative inaltime libera 3,00 m;
Zona industriala – depozite, hala montaj si vopsitorie, inaltime libera 8,00 m;
Zona industrial – hala de incercari la inaltime, inaltime libera 18,00 m.

Prin tema de proiectare, beneficiarul solicita realizarea unei hale de productie conserve din
legume si fructe, respectiv pasta de tomate, ketchup, mustar, dulsturi si compoturi, cladire de birouri
si centrala termica.

CLADIREA ARE URMATOARELE CARACTERISTICI :

 CATEGORIA DE IMPORTANTA : “C” (cf. HGR nr. 766/1997)


 CLASA DE IMPORTANTA : “III” (cf. P100/1-2006 actualizat)
 GRAD REZ. LA FOC : “II” (cf. P118/1999)
 CATEGORIA "E" PERICOL DE INCENDIU : (cf. P118/1999)

4 PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, DESIGN, PROIECTARE SISTEME DE STINGERE SI SEMNALIZARE INCENDIU, CONSULTANTA DE SPECIALITATE
IN DOMENIUL SECURITATII LA INCENDIU
TEL. 0741 247 487; 0769 640 033; Email: aurpopa@yahoo.com
5 PRAHOVA – BLEJOI – TANTARENI nr. 122
C.U..I 35 45 75 61 – j 29/109/21. 01. 2016
CONT – RO87BTRLRONCRT0334990501

 SUPRAFATA CONSTRUITA
 Zona birouri inginerie = 1800,00 mp;
 Zona deposit piese = 2000,00 mp;
 Zona vopsitorie = 4500,00 mp;
 Hala montaj = 8700,00 mp;
 Zona incercari inaltime = 2300,00 mp;
 Anexe = 700,00 mp;
 SUPRAFATA CONSTRUITA TOTAL: = 20000,00 mp;
 SUPRAFATA DESFASURATA TOTAL: = 20000,00 mp;
 VOLUM CONSTRUIT APROX. = 160000,00 mc.

SUPRAFATA TEREN 79132,00 mp


SUPRAFATA CONSTRUITA 20000,00 mp
SUPRAFATA ALEI CAROSABILE, PIETONALE, 48000,00 mp
PARCAJE, PLATFORME, DEPOZITARI IN AER
LIBER
SUPRAFATA SPATII VERZI 11132,00 mp

INDICATORI URBANISTICI :
POT = 25,27 %
CUT = 0,25

HALA
Fundatii:
- fundatii din beton armat turnate monolit cu grinzi de fundare liniare pe perimetrul cladirii.
Structura:
- stalpi prefabricati din beton armat;
- sarpanta metalica (grinzi, ferme, pane, contravantuiri orizontale si verticale)
Acoperis:
- panouri sandwich autoportante, grosime 80 mm, vopsite in camp electrostatic;
- luminatoare zenitale sit rape pentru desfumare (1% din suprafata utila);
Inchideri exterioare si interioare:
- inchideri exterioare pentru hala, panouri sandwich 80 mm si zidarie si gips carton pentru
inchiderile interioare;
BIROURI SI ADMINISTRATIE
Fundatii:
- fundatii continue din beton armat;
Structura:
- cadre din beton armat;
- inchideri exterioare zona birouri si administrativa, zidarie caramida/ BCA si gips carton pentru
inchideri interioare.
Compartimentul se incadreaza in categoria „E” de pericol de incendiu si implicit RISC MIC DE
INCENDIU.
Sistemul de evacuare a fumului:
- evacuarea fumului si a gazelor fierbinti din spatiul de productie si depozitare se va realiza prin
tiraj natural organizat prin intermediul trapelor cu actionare automata si manuala şi a uşilor, ce au
suprafaţa liberă însumată de cel puţin 1% din aria utila a spatiilor, potrivit art. 5.5.3 din P 118-99;

Finisaje exterioare
Inchideri exterioare
HALA DE PRODUCTIE
- panouri tristrat tip sandwich 80 mm grosime – sistem termoizolant reprezentat prin panouri de
mare lungime
5 PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, DESIGN, PROIECTARE SISTEME DE STINGERE SI SEMNALIZARE INCENDIU, CONSULTANTA DE SPECIALITATE
IN DOMENIUL SECURITATII LA INCENDIU
TEL. 0741 247 487; 0769 640 033; Email: aurpopa@yahoo.com
6 PRAHOVA – BLEJOI – TANTARENI nr. 122
C.U..I 35 45 75 61 – j 29/109/21. 01. 2016
CONT – RO87BTRLRONCRT0334990501

- panourile sunt realizate in sistem “legat” cu adeziune totala intre elementele componente prin
proces tehnologic continuu si debitare la dimensiuni tipizate (2,0 ml ÷ 14,0 ml) –lungimea panourilor
fiind conditionata de posibilitatile de transport
- extremitatile longitudinale ale panourilor sunt special profilate in vederea imbinarii,
etanseitatea acesteia fiind asigurata cu garnituri tip “banda” dispuse in interiorul profilarilor
- elementele componente ale panourilor sunt reprezentate prin placile din tabla zincata profilate
si vopsite in camp electrostatic, cu termoizolatie , garnituri marginale de etansare, la care se adauga
elemente de fixare a sistemului la structura de rezistenta a constructiei
- din punct de vedere al sigurantei in exploatare panourile nu participa la stabilitatea generala a
structurii.
CORP BIROURI SI ADMINISTRATIV
- pereti din zidarie cu finisaje obisnuite, termosistem tip Baumint;
- tamplarie PVC cu geam termoizolant si bariera termica.
Finisaje interioare
Pardoseli : - zona productie si depozit,- trafic intens - este realizata din beton armat (C25/30)
cu fibre de otel (25kg/mc) 20 cm grosime helicoptata;
- in grupurile sanitare si vestiare : gresie trafic intens;
- in zona de birouri, gresie antiderapanta trafic intens;
Pereti in grupurile sanitare, vestiare si zona birouri: - sunt realizati din gips carton si finisati cu
vopsea lavabila - pereti usori pe structura din tabla ambutisata placaj dublu – 15 cm grosime – placi
gipscarton (2,5+10+2,5 cm) rezistenti la foc conform cerintelor, placi semirigide vata minerala minim
6cm grosime;
Plafon : suspendat gips carton si gipscarton rezistent la umezeala
Tamplarie : - PVC

Invelitoare
Panouri sandwich 60 cm grosime pentru hala si acoperis tip terasa necirculabila zona birouri si
administrativ.

INSTALAŢII

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECRICA

Alimentarea cladirii se face dintr-un post de transformare existent in incinta. Hala este echipata
cu post de transformare si tablou general. Instalatiile sunt dimensionate conform cererii beneficiarului
Gradul de iluminare este in concordanţa cu destinaţia fiecarei incaperi. Corpurile de iluminat
sunt lampi fluorescente sau cu vapori de sodiu.
Circuitele de iluminat sunt executate ingropat in placa, tencuiala, sub pardoseala, sau mascate
de peretii de gipscarton.
Circuitele de iluminat sunt protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate
prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform schemelor
monfilare si specificatiilor de aparataj.
Iluminatul de siguranta consta din :
a) iluminat de siguranţa pentru evacuare de tip 3b, la usile de evacuare, pe caile de evacuare si
la inflexiunile acestora. Corpurile de iluminat de siguranţa pentru evacuare sunt prevazute cu baterii
de acumulatoare cu autonomie de minim 1 h, cu durata de comutare mai mica de 0,5.
b) iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori – realizat cu corpuri de iluminat tip
luminobloc 8W LED, cu acumulator 120 min, amplasate deasupra cutiilor de hidranti, astfel incat sa
fie vizibile din orice punct.
c) Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului – in locul unde este amplasata centrala de
alarmare incendiu precum si in incinta casei de pompe de la gospodaria de apa incendiu, realizat cu
corpuri de iluminat fluorescente 1x36W cu acumulator amplasate conform planurilor. Timpul de
functionare 180 min.

6 PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, DESIGN, PROIECTARE SISTEME DE STINGERE SI SEMNALIZARE INCENDIU, CONSULTANTA DE SPECIALITATE
IN DOMENIUL SECURITATII LA INCENDIU
TEL. 0741 247 487; 0769 640 033; Email: aurpopa@yahoo.com
7 PRAHOVA – BLEJOI – TANTARENI nr. 122
C.U..I 35 45 75 61 – j 29/109/21. 01. 2016
CONT – RO87BTRLRONCRT0334990501

d) - Iluminat de securitate impotriva panicii – realizat in spatiile mai mari de 60 mp, cu corpuri de
iluminat fluorescente 2x18W cu acumulator 120 min, amplasate conform planurilor
Cladirea este dotata cu instalatie de detectie, semnalizare si avertizare in caz de
incendiu.

INSTALATII SANITARE
Sursa de alimentare cu apa
Sursa de alimentare cu apa pentru consum menajer si tehnologic o constituie gospodaria de
apa proprie prin put forat si rezerva de apa cu hidrofor.
Instalatia interioara de alimentare cu apa rece si consum tehnologic
Distributia retelei de apa rece pentru consum menajer este realizata prin intermediul
conductelor executate din ţeavă din PP-R. Obiectivul cuprinde grupuri sanitare echipate cu obiecte
sanitare conform cerintelor impuse de destinatie si prezente in tema de arhitectura. Acestea sunt
alimentate prin intermediul unei retele ramificate.
Distributia retelei de apa rece pentru consum tehnologic este realizata prin intermediul
conductelor executate din ţeavă din otel zincat.
La trecerea conductelor prin planşee si pereţi se vor monta tuburi de protecţie.
Instalatia interioara de alimentare cu apa calda pentru consum menajer
Prepararea apei calde pentru consumatorii menajeri este realizata prin intermediul unui
schimbator de caldura din incinta centralei termice.
Distributia retelei de apa calda pentru consum menajer este realizata prin intermediul
conductelor executate din ţeavă tip PP-R.
La trecerea conductelor prin planşee si pereţi sunt montate tuburi de protecţie.
Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor este realizata in stricta coroborare cu
instructiunile de montaj ale furnizorului / producatorului.
Instalatia interioara de canalizare a apelor uzate menajere
Colectarea apelor uzate menajere de la grupuri sanitare se realizeaza prin conducte de
canalizare verticale si orizontale.
Coloanele de canalizare menajera sunt colectate prin conducte de canalizare orizontale din
PVC-KG montate sub placa parterului prin pamant. De aici sunt evacuate pe cel mai scurt traseu
spre reteaua exterioara de canalizare menajera.
cladirea este echipata cu instalatie de stins incendiul cu hidranti interiori si exteriori,
deserviti de o gospodarie de apa incendiu cu statie depompe si rezerva intangibila de apa de
378 mc.

INSTALATIA DE INCALZIRE
Instalatii de incalzire spatii hala si birouri
Pentru încălzire s-au prevăzut o centrală termică cu gaz metan pentru corpul administrativ şi
turbosuflante pe gaz metan pentru spaţiile de producţie .

Circulaţia
Aspecte critice privind desfăşurarea în cadrul zonei a circulaţiei rutiere
Zona studiată din planul urbanistic zonal, situată în intravilanul comunei Titesti. Accesul în incinta
societatii, se face din DN 73 D, asfaltat.

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE


In vederea realizarii calitatii constructiei in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si
postutilizare a acesteia, se impune aplicarea sistemului calitatii prevazut in Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii.
Sistemul calitatii se compune din:
 Reglementarile tehnice in constructii;

7 PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, DESIGN, PROIECTARE SISTEME DE STINGERE SI SEMNALIZARE INCENDIU, CONSULTANTA DE SPECIALITATE
IN DOMENIUL SECURITATII LA INCENDIU
TEL. 0741 247 487; 0769 640 033; Email: aurpopa@yahoo.com
8 PRAHOVA – BLEJOI – TANTARENI nr. 122
C.U..I 35 45 75 61 – j 29/109/21. 01. 2016
CONT – RO87BTRLRONCRT0334990501

 Calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor;


 Agrementele tehnice pentru noi produse si procedee;
 Verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si constructiilor;
 Conducerea si asigurarea calitatii in constructii;
 Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii;
 Activitatea metrologica in constructii;
 Receptia constructiilor;
 Comportarea in exploatare si interventii in timp;
 Postutilizarea constructiilor;
 Controlul de stat al calitatii in constructii.

Conform prevederilor Legii nr.10/1995 modificata cu legea nr. 123/2007, privind calitatea in
costructii, pentru obtinerea constructiilor de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si
mentinerea pe intereaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte :
a - rezistenta mecanica si stabilitate
b – siguranta in exploatare
c - securitate la incendiu
d – igiena,sanatate si mediu
e - protectie impotriva zgomotului
f – economie de energie si izolatie termica

Clasificarea cladirii este:


- CATEGORIA DE IMPORTANTA : “C” (cf. HGR nr. 766/1997)
- CLASA DE IMPORTANTA : “III” (cf. Codul de proiectare seismica P100/1-2006)
- GRAD REZ. LA FOC : “II” (cf. P118/1999)

CERINTA “A” - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE


Cladirea este proiectata conform prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate, potrivit
detaliilor din documentatia de rezistenta anexata.

CERINTA “B”- SIGURANTA IN EXPLOATARE


- accesul si evacuarea persoanelor se face pe cai de circulatie dimensionate, ventilate si
luminate corespunzator, in solutii tehnice si finisate cu materiale adecvate pentru eliminarea
derapajelor accidentale, a lovirii de elementele proeminente sau a aglomerarilor potentiale.
- pardoseala gresie antiderapanta clasa R9÷R11 in spatiile cu umezeala sau potential umede si
pe toate caile de evacuare

CERINATA “C” - SECURITATE LA INCENDIU


Reglementari care au stat la baza proiectarii
La proiectarea constructiilor si instalatiilor din prezenta documentatie s-au respectat
urmatoarele normative :
- Legea nr. 10/1995, modificată, privind calitatea în construcţii:
- Legea nr. 307/2006, modificată privind apărarea împotriva incendiilor;
- OMAI nr. 129/2016 anexa 1, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu;
- OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- Normativul de siguranta la foc a constructiilor - indicativ P 118-99;
8 PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, DESIGN, PROIECTARE SISTEME DE STINGERE SI SEMNALIZARE INCENDIU, CONSULTANTA DE SPECIALITATE
IN DOMENIUL SECURITATII LA INCENDIU
TEL. 0741 247 487; 0769 640 033; Email: aurpopa@yahoo.com
9 PRAHOVA – BLEJOI – TANTARENI nr. 122
C.U..I 35 45 75 61 – j 29/109/21. 01. 2016
CONT – RO87BTRLRONCRT0334990501

- Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor - partea a II-a Instalaţii de stingere -


indicativP 118/2-2013;
- Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor - partea a III-a Instalaţii de detectare,
semnalizare şi avertizare - indicativP 118/3-2015
- Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice – indicativ
I 7/2011;
- Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare - I 9/1916;
- Normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare a localităților - indicativ NP 133—2013;
- Documentul Interpretativ nr. 2 (DI2) publicat în JOCE nr. C62/28.02.1994, subsecvent
Directivei referitoare la produse pentru construcţii (DPC);
- MP 008-2000 - manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor
Normativului P 118-99 „Siguranţa la foc a construcţiilor”;
- STAS 10903/2 – determinarea sarcinii termice în construcţii. Conditiile generale de
performanta a constructiei privind cerinta esentiala securitate la incendiu sunt detaliate in scenariul de
securitate la incendiu.

CERINATA “D” - Igiena, sanatatea si mediu


In cursul elaborarii proiectului s-au respectat prevederile :
 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;
 HG 1425/2006-Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006
 Normelor generale de protectie a muncii, elaborate de Institutul de Cercetari Stiintifice pentru
Protectia Muncii si avizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cap. 3 referitor la cladiri si alte
constructii.
 Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, elaborate de IPC – S.A. si
aprobat de M.L.P.A.T. cu decizia nr. 9/N/15.03.1993
PROTECTIA MEDIULUI
- pe amplasament, in zona unde se propune realizarea cladirilor nu exista arbori sau arbusti ce
ar trebui taiati
- odata cu edificarea constructiilor beneficiarul va planta arbori si arbusti repede crescatori
realizand o perdea de protectie vegetala perimetral amplasamentului
- de asemenea toate spatiile verzi prevazute vor fi inierbate si ingrijite corespunzator
- protectia mediului este asigurata astfel :
AER -utilizarea gazelor naturale la centralele termice performante (randament minim 93%)
pentru incalzire si preparare apa calda menajera
-spatii verzi cu plantatie mixta cu rol de protectie fonica si de refacerea calitatii aerului
APA -colectarea apelor uzate menajere la reteaua de canalizare a Parcului Industrial si
dirijarea lor catre statia de epurare
-toate lucrarile prevazute au rolul de a asigura evitarea contaminarii apelor freatice si de
suprafata din zona
SOL -protejarea solului prin executia unor retele din materiale noi, compatibile cu realizarea de
imbinari etanse, eliminandu-se pierderile de apa
- recomandarea unor tehnologii de executie care sa asigure protejarea stratului vegetal,
depozitarea separata si reutilizarea lui la refacerea zonelor verzi
-colectarea gunoiului menajer in containere amplasate pe o platforma din b.a. dotata cu
apa si sifon de pardoseala, imprejmuire si perdea de protectie vegetala (perimetral)
9 PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, DESIGN, PROIECTARE SISTEME DE STINGERE SI SEMNALIZARE INCENDIU, CONSULTANTA DE SPECIALITATE
IN DOMENIUL SECURITATII LA INCENDIU
TEL. 0741 247 487; 0769 640 033; Email: aurpopa@yahoo.com
10 PRAHOVA – BLEJOI – TANTARENI nr. 122
C.U..I 35 45 75 61 – j 29/109/21. 01. 2016
CONT – RO87BTRLRONCRT0334990501

-contract cu o firma de salubritate pentru evacuarea gunoiului la rampa ecologica


existenta pentru aceasta zona

Siguranta in exploatare
 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;
 HG 1425/2006-Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 ;
 Normelor generale de protectie a muncii, elaborate de Institutul de Cercetari Stiintifice pentru
Protectia Muncii si avizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cap. 3 referitor la cladiri si alte
constructii.
 Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, elaborate de IPC – S.A. si
aprobat de M.L.P.A.T. cu decizia nr. 9/N/15.03.1993.

Siguranta circulatiei pedestre


Siguranta cu privire la circulatia interioara
 Alunecare - Stratul de uzura a pardoselilor interioare impiedica alunecarea utilizatorilor.
Impiedicare - Pe suprafetele intens circulate si pe caile de evacuare, pardoselile proiectate nu
au denivelari, conform 2.1.2.5.b din CE1/95.
Contactul cu proeminentele joase - Pe toate circulatiile inaltimile de trecere sunt

corespunzatoare, iar golurile au fost dimensionate respectand inaltimea minima de 2,10 m admisa.
Contactul cu suprafetele transparente - Pe caile de circulatie nu s-au prevazut suprafete
transparente.
Contactul cu usi batante sau usi culisante - Usile au fost prevazute cu deschiderea obisnuita
(pe balamale sau pivoti), in sensul de evacuare a persoanelor spre exterior.
 Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente - In cadrul cladirilor, traseul
circulatiilor este stabilit in functie de modul de amplasare a mobilierului, asigurandu-se astfel circuitul
fluent intre intrare si iesire.
 Producere de panica - Panica se produce in general in cazul unor situatii deosebite (incendii,
cutremure, calamitati). Usile prevazute pe caile de circulatie sunt cu deschidere pe balamale sau
pivoti, in sensul de evacuare spre exterior. Dimensiunile usilor de pe caile de evacuare asigura
circulatia si evacuarea numarului de persoane din sectorul pe care il servesc. Caile de circulatie si
evacuare se marcheaza cu indicatoare si se prevad cu iluminat de siguranta.
Siguranta cu privire la schimbarile de nivel
Denivelarile mai mari de 0,30 m au fost prevazute la proiectarea cladirii existente cu balustrade
(parapeti de protectie cu h=0.90 m).
Securitatea cu privire la compartimentari
Separarea spatiilor interioare s-a facut cu pereti, astfel incat sa corespunda cu prevederile din
art.2.52.5a – CE1/95.
CERINATA “E” - Izolarea termica si economia de energie
-pereti exteriori - panouri tristrat 8 cm grosime; Rmin>1,42 mpCº/ W
- invelitoare - termoizolatie vata minerala placi semirigide 12 cm grosime; Rmin>3,0 mpCº/ W
- tamplarie exterioara - profile din aluminiu pentacamerale cu rupere de punte termica si geam
tip termopan 6-12-4 mm; Rmin>0,5 mpCº/ W
- temperatura interioara asigurata in incaperi :

10 PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, DESIGN, PROIECTARE SISTEME DE STINGERE SI SEMNALIZARE INCENDIU, CONSULTANTA DE SPECIALITATE
IN DOMENIUL SECURITATII LA INCENDIU
TEL. 0741 247 487; 0769 640 033; Email: aurpopa@yahoo.com
11 PRAHOVA – BLEJOI – TANTARENI nr. 122
C.U..I 35 45 75 61 – j 29/109/21. 01. 2016
CONT – RO87BTRLRONCRT0334990501

- spatii depozitare +17ºC


- scari, coridoare +17ºC
- spatii tehnice, anexe +17ºC
- grupuri sanitare +17ºC
- birouri +22ºC
CERINATA “F” - (protectia la zgomot)
Data fiind amplasarea si functiunea, nu este necesara protectia la zgomot.
INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE
Exploatarea si intretinerea imobilului nu vor comporta masuri speciale, materialele folosite
facand parte din categoria obisnuita a materialelor de constructie.
Intretinerea si repararea curenta a cladirii se va face pentru fiecare material component conform
instructiunilor de exploatare elaborate de producatorii acestora.

sef proiect,
Dr. Arh Iulius Radulescu

Intocmit:
arh. Popa Auras

11 PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, DESIGN, PROIECTARE SISTEME DE STINGERE SI SEMNALIZARE INCENDIU, CONSULTANTA DE SPECIALITATE
IN DOMENIUL SECURITATII LA INCENDIU
TEL. 0741 247 487; 0769 640 033; Email: aurpopa@yahoo.com