Sunteți pe pagina 1din 24

Ang Balita

Ano ang iyong natutunan sa


naganap na digmaan sa
Gresya?
Pananampalataya

ZEUS –
pangunahing diyos;
diyos ng kalangitan
Pananampalataya

HERA – diyosa ng
pag-aasawa
Pananampalataya

HADES – diyos ng
mga patay
Pananampalataya

POSEIDON – diyos
ng karagatan
Pananampalataya

APOLLO – diyos ng
araw
Pananampalataya

APHRODITE– diyosa
ng pag-ibig/
kagandahan
Pananampalataya

ARES – diyos ng
digmaan
Pananampalataya

ARTEMIS – diyosa
ng buwan,
pangangaso at
panganganak
Pananampalataya

ATHENA – diyosa ng
karunungan
1. Pinalawak ang DEMOKRASYA.
2. Nakilala si Thucydides-bilang
mahusay na historyador
3. Mga akda ni Homer-Iliad at
Odyssey
4. Mga Mahuhusay na Pilosopo
A.Plato- The Republic
B.Socrates-Socratic method;
know thy self
C.Aristotle-Politics
5. Mga
kaalaman sa
arkitektura

Halimbawa:
a. mga haligi:
Ionic,
Doric at
Corinthian
Parthenon- isang
marmol na templo
sa Acropolis sa
Athens. Ito ay
itinayo nina Ictinus
at Calicrates at
inihandog kay
Athena, ang diyosa
ng karunungan at
patrona ng Athens.
Ilan sa mga labi ng
iskulturang Greek ay
matatagpuan din sa
mga templo ng Crete,
Mycenaea, at Tiryus.
➢Ang pinakadakilang
Greek na iskultor ay
si Phidias
➢Ang estatwa ni
Athena sa
Parthenon at ni
Zeus sa Olympia ay
ilan lamang sa mga
obra maestra niya
➢Colossus of Rhodes
ni Chares
➢Scopas-gawa ni
Praxiteles

parehong itinanghal
na Seven Wonders of
the Ancient World.
12. Kinilala si HERODOTUS-
bilang ama ng kasaysayan sa
Gresya
13. Hippocratic oath- ginagamit
na panunumpa ng mga
kumukuha ng medisina
14. Nakila si Phytagoras-
Phytagorean theorem
15. Sophist-mga pangkat ng
guro na mahusay sa pilosopiya;
turuan ang mga tao na gumawa
ng magandang batas.
Archimedes –
tumantiya ng
paraan ng
pagsukat ng
circumference ng
isang bilog at siya
ang nakatuklas
ng prinsipyo ng
specific gravity.
Euclid – Ama ng
Geometary
Aristarchus – nakatuklas
ng galaw ng daigdig.
Umiikot ang daigdig sa
araw habang umiikot sa
sariling axis.