Sunteți pe pagina 1din 2

Versete pt. luna decembrie�.

:
a) Venirea Domnului Isus:

*Isaia 9:6- Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi:
Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.

*Isaia 9:2- Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii
răsare o lumină.

*Matei 1:21- Ea va naște un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de
păcatele sale.”

*Matei 1:23-„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și-I vor pune numele Emanuel”, care,
tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.

*Luca 1:32-El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de
domnie al tatălui Său David.

* Luca 2:11- astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

*Ioan 1:14a- Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.

*Ioan 3:16- Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

b) Profeții Mesianice:

*Isaia 9:1-Totuși întunericul nu va împărăţi veșnic pe pământul în care acum este necaz.

*Isaia 11:1-Apoi, o Odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un Vlăstar va da din rădăcinile lui.

*Isaia 11:10-În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; neamurile se vor întoarce la
El și slava va fi locuinţa Lui.

*Ieremia 23:5-„Iată vin zile”, zice Domnul, „când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăţi,
va lucra cu înţelepciune și va face dreptate și judecată în ţară.

c) Bunătate/ Dărnicie/ Roade:

*Osea 10:12-Semănaţi potrivit cu neprihănirea, și veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un


ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină și să vă plouă mântuire.

*2 Corinteni 9:6,7-Să știţi: cine seamănă puţin, puţin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera.
Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu
bucurie, îl iubește Dumnezeu”.
* 2 Corinteni 9:11-În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care, prin
noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu.

* Galateni 6:9-Să nu obosim în facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea
de oboseală.

* Coloseni 1:10-..pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice
lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștinţa lui Dumnezeu,

*Evrei 13:16-Și să nu daţi uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.