Sunteți pe pagina 1din 1

Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată

Cu cheia ruginită a raiului oprit,


Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma şi răcoarea şi umbra lor uitată.

Mă prinde amintirea în vânătul ei fum,


Prin care cresc pe poliţi şi rafturi ca pe ruguri
Arzând în umbră, piersici de jar şi-albaștri struguri
Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum.

(Ion Pillat- “Cămara de fructe”)

1. Dă sinonimele cuvintelor : oprit, trezind, mireasmă, arzând 1p


2. Argumentează apartenența textului la unul din genurile:
epic, liric sau dramatic (2 argumente, 2 exemple) 2p
3. Transcrie două epitete cromatice din strofa a doua 1p
4. Construiește câte un enunţ cu sensul denotativ şi conotativ al termenului cheie 1p
5. Dă două expresii/locuțiuni care să conțină cuvantul umbră 1p
6. Spune-ți opinia despre importanța pe care amintirile o au în viața omului (8-10 rânduri) 2p
7. Alcătuiește câte un enunț cu paronimele eminent/iminent 1p

Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată


Cu cheia ruginită a raiului oprit,
Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma şi răcoarea şi umbra lor uitată.

Mă prinde amintirea în vânătul ei fum,


Prin care cresc pe poliţi şi rafturi ca pe ruguri
Arzând în umbră, piersici de jar şi-albaștri struguri
Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum.

(Ion Pillat- “Cămara de fructe”)

1. Dă sinonimele cuvintelor : oprit, trezind, mireasmă, arzând 1p


2. Argumentează apartenența textului la unul din genurile:
epic, liric sau dramatic (2 argumente, 2 exemple) 2p
3. Transcrie două epitete cromatice din strofa a doua 1p
4. Construiește câte un enunţ cu sensul denotativ şi conotativ al termenului cheie 1p
5. Dă două expresii/locuțiuni care să conțină cuvantul umbră 1p
6. Spune-ți opinia despre importanța pe care amintirile o au în viața omului (8-10 rânduri) 2p
7. Alcătuiește câte un enunț cu paronimele eminent/iminent 1p