Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea școlară: Scoala gimn. „Nicolae Iorga” - Mosneni


Profesor: Florea Paula
Data : 15.01.2016
Clasa : a-VII-a
Disciplina : Cultura Civica
Unitate de învățare: Sistemul politic in Romania
Conținut: Regimurile politice in Romania
Tipul lecției : de aprofundare de cunostiinte
Timp: 50 min

Competența generală:
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte,
evenimente, procese din viaţa reală.

Competențe specifice
1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte
2.3. Compararea principalelor forme de guvernământ şi regimuri politice moderne şi contemporane

Obiective operaționale:
C1 se enumere regimurile din Romania pe baza fiselor de lucru
C2 sa identifice caracteristicile regimurilor din Romania pe baza fiselor de lucru
C3 sa compare regimurile politice din Romania pe baza fiselor de lucru

1
Strategii didactice:

Forme de organizare a activitații: frontală, individuală, pe grupe


Metode: Expunere, Conversație catehetică, invățare prin descoperire, Diagrama Venn
Mijloace: Manual cultura civica, clasa a VII a, autori Dakmara Georgescu, Doina Olga Stefanescu, editura Humanitas.
Fişe
Creta
Tabla
Foi A3
Marker, magneti

Bibliografie:

https://dunastu.wordpress.com/tag/ii-caracteristicile-regimului-comunist-din-romania/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Form%C4%83_de_guvern%C4%83m%C3%A2nt#Republica
http://ro.scribd.com/doc/51123655/Constitutia-din-1938#scribd
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constitu%C8%9Bia_Rom%C3%A2niei_din_1866

2
Momentele lecției Detalieri de continut Timp Strategii didactice
Activitatea profesorului Activitatea elevului alocat Metode Forme Evaluare
Momentul introductiv Pregătirea climatului socio- Elevul de serviciu prezintă 2 min Conversație frontală
afectiv necesar actului învățării. absenții. catehetică
Notarea absențelor. Distribuirea
mapelor de materiale.
Verificarea Solicita elevilor sa raspunda 6 min Conversație Frontala predictivă
cunoștințelor urmatoarelor intrebari : catehetică individuala
1.Care sunt tipurile de regimuri 1. Liberal si autoritar
anterioare
politice ? 2. -Seful statului este ales
2.Ce caracteristici are regimul prin vot de catre
liberal? cetateni
3.Ce caracteristici are regimul -seful statului
autoritar ? colaboreaza cu
Parlamentul, Guvernul
si Tribunalul
-exista o Constitutie
libearala care apara
drepturile si libertatile
cetatenilor
- regim pluripartidist
3. - seful statului obtine
puterea prin vot masluit
- un singur partid politic
- seful statului detine
toata puterea in stat
Desfășurarea Anunță titlul lecției și conținutul 30 Expunere formativă
activității temei. Sunt enunțate obiectivele min Conversație Frontală
operaționale pornind de la catehetica Individuală
competențele specifice. Pe grupe

Sistemul politic in Romania

3
Imparte elevii pe grupe si le da
sarcini diferentiate : Grupa 1 – F
1- Monarhia Constitutionala, Fiecare grupa de elevi
Grupa 2 – F2 Monarhia identifica caracteristicile
Autoritara , Grupa 3 – F3- fiecarui regim politic.
Comunismul, Grupa 4 –F4-
Republica.
Solicita elevilor sa selecteze din
fisele 1, 2, 3, 4, caracteristicile Conversaţie
regimurilor politice din Romania: catehetica
Monarhia constitutionala, Învăţare prin
Monarhia autoritara, descoperire
Comunismul, Republica .

Fixarea și Solicită elevilor impartiti pe 2 Completează fişa 5, 6 10 Diagrama Pe grupe sumativă


sistematizarea grupe sa completeze cu respectând cerinţele. min Venn
asemănările şi deosebirile dintre
cunoștințelor
cele 4 regimuri politice:
Grupa 1: Fisa 5 – Monarhia
Constitutionala si Monarhia
autoritara
Grupa 2 : Fisa 6 Comunismul si
Republica
Tema pentru acasă. Evaluaeaza si noteaza activitatea 2 min Fronta;a
Aprecierea activității elevilor.
elevilor

4
Fişa 6
Completaţi asemănări şi diferenţe pentru cele 2 regimuri postbelice!
Regimul democratic Asemănări Regimul Comunist

5
Fisa 5
Completaţi asemănări şi diferenţe dintre Monarhie Autoritara si Monarhie Constitutionala:

Monarhia Constitutionala Monarhia autoritara

Asemanari