Sunteți pe pagina 1din 7
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ANUNŢ

de organizare a procesului de selecţie pentru desemnarea furnizorului de ultimă instanţă

care va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la clienţii

preluaţi de la societatea OTTO GAZ S.R.L. începând cu data de 02.12.2019

Având în vedere Decizia ANRE nr. 1691/23.09.2019 privind retragerea Licenţei nr. 1838 de

furnizare a gazelor naturale și a Licenței nr. 1837 de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale,

deținute de societatea OTTO GAZ S.R.L., care intră în vigoare la data de 02.12.2019, ANRE declanşează

procesul de selecţie pentru desemnarea unui furnizor de ultimă instanţă care va asigura furnizarea

garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la următoarele categorii de clienţii care urmează

să fie preluaţi de la această societate:

Clienţii noncasnici cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh

C1. Producători de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

Nr. total de locuri de consum

Consumul

total lunar

(MWh)

Luna august 2019

 

1 128,980

Luna iulie 2019

 

1 115,135

Luna iunie 2019

 

1 115,113

Luna mai 2019

 

1 199,607

Luna aprilie 2019

 

1 1.278,693

Luna martie 2019

 

1 1.596,664

Luna februarie 2019

 

1 1.943,000

Luna ianuarie 2019

 

1 2.281,548

Luna decembrie 2018

 

1 1.975,704

Luna noiembrie 2018

 

1 1.949,842

Luna octombrie 2018

 

- 0,000

Luna septembrie 2018

 

1 130,794

C2. Clienţi noncasnici, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

Nr. total de locuri de consum

Consumul

total lunar

(MWh)

Luna august 2019

629

436,430

Luna iulie 2019

629

424,877

Luna iunie 2019

604

522,485

Luna mai 2019

664

652,834

Luna aprilie 2019

664

2.126,378

Luna martie 2019

664

2.635,310

Luna februarie 2019

664

4.573,133

664 2.635,310 Luna februarie 2019 664 4.573,133 Str. Constanti n Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti,
664 2.635,310 Luna februarie 2019 664 4.573,133 Str. Constanti n Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti,

Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti, Cod poştal: 020995 Tel: (021) 327 8100. Fax: (021) 312 4365. E-mail: anre@anre.ro. Web: www.anre.ro ANRE, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 şi reglementările interne în vigoare în materia protecţiei datelor cu caracter personal

Luna ianuarie 2019

686

5.960,758

Luna decembrie 2018

567

5.589,778

Luna noiembrie 2018

525

4.353,913

Luna octombrie 2018

368

2.209,204

Luna septembrie 2018

367

468,987

 

Nr. total de locuri de consum

Consumul

C3. Total clienţi noncasnici (C1 + C2)

total lunar

(MWh)

Luna august 2019

630

565,410

Luna iulie 2019

630

540,012

Luna iunie 2019

605

637,598

Luna mai 2019

665

852,441

Luna aprilie 2019

665

3.405,071

Luna martie 2019

665

4.231,974

Luna februarie 2019

665

6.516,133

Luna ianuarie 2019

687

8.242,306

Luna decembrie 2018

568

7.565,482

Luna noiembrie 2018

526

6.303,755

Luna octombrie 2018

368

2.209,204

Luna septembrie 2018

368

599,781

Notă: din informațiile disponibile în baza de date a ANRE, conform raportărilor lunare ale societății OTTO GAZ S.R.L.

Astfel, furnizorii de gaze naturale care sunt interesaţi să fie desemnați furnizor de ultimă instanță

în vederea asigurării furnizării garantate a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la clienţii preluaţi

de la societatea OTTO GAZ S.R.L pentru o perioadă de 3 luni începând cu data de 02.12.2019, trebuie să

depună la ANRE, următoarele:

I. Documentaţia prevăzute la art. 12 alin. (2) din Regulamentul privind furnizarea de ultimă

instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 174/2018, cu

modificările şi completările ulterioare, care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate

prevăzute la art. 12 alin. (1), respectiv:

a) certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte

că nu se află în procedura de insolvență;

b) declarație pe propria răspundere, din care sa rezulte că desfășoară, la data organizării selecţiei

pentru desemnarea FUI, activitatea de furnizare a gazelor naturale la clienţii finali;

c) raport de risc/rating financiar, aferent anului financiar anterior datei de celui de organizare a

selecţiei pentru desemnarea FUI, elaborat în conformitate cu legislaţia specifică;

d) certificat valid pentru sistemul de management al calităţii;

e) certificat de atestare fiscală emis de ANAF, din care să reiasă că nu are datorii scadente la

nivelul lunii anterioare celei în care este organizată selecţia pentru desemnarea FUI;

f) certificat de cazier fiscal.

2

În cazul în care licenţa pentru activitatea de furnizare de gaze naturale urmează să expire în cursul perioadei pentru care se va face desemnarea, furnizorul candidat va transmite ANRE şi o declaraţie pe propria răspundere privind intenţia de a solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau emiterea unei noi licenţe. Documentele menționate se prezintă în oricare dintre formele: original, copie legalizată, copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul.

II. Oferta de preţ, pe următoarele componente:

1. CU_achCPET-FUI - costul unitar al achiziţiei de gaze naturale în vederea desfăşurării activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI la clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei (lei/MWh)

Pentru determinarea CU_achCPET-FUI se vor evidenția toate valorile componente din cadrul formulei prevăzute la art.13 alin 2 1 ) lit.a) din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 174/2018, cu modificările şi completările ulterioare, iar informaţiile vor fi transmise în următorul format:

 

P_Producţie internă

 

A.

∑(Q_Producţie internă*P_Producţie internă),

=

din care:

Q_Producţie internă b

68 lei/MWh

TOTAL

 

a

c

d=b*c

1. contract nr….*

 

68

2. contract nr….*

68

3. contract nr….*

68

…*

68

 

TOTAL

 

=∑d

Nota: * contracte de achiziţie: gaze naturale din curent şi gaze naturale din depozite

 

B.

∑(Q_Producţie

 

internă_Curentă*C_Tr_Producţie internă_Curentă), din care:

 

C_Tr_Producţie

Q_Producţie internă_Curentă b

internă_Curentă**

TOTAL

 

a

c

d=b*c

1. contract nr….*

 

2. contract nr….*

3. contract nr….*

…*

 

TOTAL

 

=∑d

Nota: * aceleaşi contracte evidenţiate la pct. A. privind achiziţia de gaze naturale din producția internă curentă ** din contractele evidenţiate pe coloana b

3

C.

∑(Q_Producţie

 

internă_Depozit*C_Depozit_Producţie internă), din care:

 

C_Depozit_Producţie

Q_Producţie internă_Depozit b

internă**

TOTAL

 

a

c

d=b*c

1.

contract nr….*

2. contract nr….*

 

3.

contract nr….*

…*

 

TOTAL

 

=∑d

Nota: * aceleaşi contracte evidenţiate la pct. A. privind achiziţia de gaze naturale din depozite subterane de gaze naturale ** din contractele evidenţiate pe coloana b, plus celelalte costuri estimate aferente

D.

∑(Q_Producţie internă_Depozit*C_Tt_Depozit),

 

din care:

Q_Producţie internă_Depozit b

C_Tt_Depozit

TOTAL

 

a

c

d=b*c

1. contract nr….*

 

2. contract nr….*

3. contract nr….*

…*

 

TOTAL

 

=∑d

Nota: * aceleaşi contracte evidenţiate la pct. A. privind achiziţia de gaze naturale din depozite subterane de gaze naturale ** din contractele evidenţiate pe coloana b, plus celelalte costuri estimate aferente

E.

∑(Q_Suplimentară* P_Dez),

 

din care:

Q_Suplimentară

P_Dez**

TOTAL

 

a

b

c

d=b*c

luna 1

 

luna 2

luna 3

 

TOTAL

 

=∑d

Nota: * cantitatea suplimentară de gaze naturale din producţia internă estimată a fi achiziţionată pentru acoperirea necesarului de consum al clienţilor ** tarif de dezechilibru cu caracter de «deficit» estimat a fi in fiecare lună

F. (∑Q_Producţie internă + ∑ Q_Suplimentară)

a

∑Q_Producţie internă b

∑ Q_Suplimentară

c

d=b+c

TOTAL

CU_achCPET-FUI ofertat= (A+B+C+D+E)/F

CU_achCPET-FUI ofertat= (A+B+C+D+E)/F
CU_achCPET-FUI ofertat= (A+B+C+D+E)/F
CU_achCPET-FUI ofertat= (A+B+C+D+E)/F

Valorile fiecărei componente, evidențiate mai sus, vor fi însoțite de documentele justificative privind sursa informaţiilor utilizate pentru acest calcul.

4

2. CU_achNC-FUI - costul unitar al achiziţiei de gaze naturale în vederea desfăşurării activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI la clienţii noncasnici, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei (lei/MWh)

Informațiile vor fi transmise in următorul format:

A) CU_achNC-FUI ofertat (lei/MWh)
A) CU_achNC-FUI ofertat
(lei/MWh)
 

Ziua depunerii ofetei

(ZZ/LL/AAAA)

       
 

Pret mediu

ponderat

 

Operatori piata

 

(PMP) cu

B) centralizata

 

U.M.

 

OPCOM

   

BRM

cantitatea

 

Pret

Pret

 

Ziua

 

Cantitate

PZU

Cantitate

PZU

 

MWh

lei/MWh

MWh

lei/MWh

lei/MWh

 

g=

 

a

b

 

c

d

 

e

f

(c*d+e*f)/(c+e)

 

1

(ZZ/LL/AAAA)

… …

 

… …

2

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

3

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

4

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

5

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

6

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

7

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

8

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

9

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

10

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

11

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

12

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

13

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

14

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

15

(ZZ/LL/AAAA)

… …

… …

 

medie

aritmetica

 

i.

Pret mediu PZU

     

coloana g

 

ii.

Coeficient de multiplicare

     

1,1

 

iii.

Termen pentru comparație = i*ii

       

C) Condiție îndeplinită: CU_achNC-FUI ofertat< Termen pentru comparație

 

A/F

 

5

3.

VU_fz-FUI - venitul unitar aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim de UI (lei/MWh); Informațiile vor fi transmise în următorul format:

A. VU_fz-Lco

lei/loc consum/luna

B. N_Lco

nr. locuri consum

C. n

nr. luni

3

D. Q

MWh

VU_fz-FUI ofertat =(A*B*C)/D

lei/MWh

 

VU_fz-FUI maximal

lei/MWh

5,22

Condiție îndeplinită: VU_fz-FUI ofertat < VU_fz-FUI maximal

A/F

Condi ț ie î ndeplinit ă : VU_fz-FUI ofertat < VU_fz-FUI maximal A/F

4. CU_tr-FUI - costul unitar aferent serviciului de transport al gazelor naturale (lei/MWh); acesta nu cuprinde costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT pentru gazele naturale din producţia internă curentă, costul estimat al serviciilor de transport de rezervare de capacitate de intrare/ ieşire în/din SNT dinspre/către depozitele de înmagazinare subterană şi nici tariful volumetric pentru gazele naturale achiziţionate din producţia internă în vederea înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale. Informațiile vor fi transmise în următorul format:

CU_tr-FUI ofertat

lei/MWh

lei/MWh

Modalitatea de depunere a documentaţiei care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate şi a ofertei de preţ: se depune sau se transmite prin poştă, cu scrisoare recomandată, un plic sigilat care va conţine doua plicuri sigilate separate. Plicul care conţine documentaţia care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate va purta înscrisul „Documentaţie care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate” şi plicul ce conţine oferta de preţ va purta înscrisul „Oferta de preţ”. Aceste plicuri se vor introduce în plicul exterior închis şi sigilat corespunzător şi netransparent. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa furnizorului candidat, pentru a permite returnarea acestuia, fără a fi deschis, în cazul în care documentaţia care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate de către furnizorii candidaţi şi ofertele de preţ au fost depuse la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea termenului-limită pentru depunere. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa ANRE şi cu inscripţia “Ofertă pentru procesul de selecţie pentru desemnarea furnizorului de ultimă instanţă. A nu se deschide până la data de 28.10.2019. Plicul trebuie însoţit de o adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal al furnizorului ofertant.

6

Adresa unde se depune documentația care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate şi

oferta de preţ:

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020995

Registratură (intrarea din Bd. Carol I)

Termenul-limită de depunere/înregistrare la ANRE a documentației care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate şi a ofertei de preţ: 25.10.2019, ora 14 00 .

Data la care ANRE va analiza documentaţia capabilitate şi va evalua oferta de preţ: 28.10.2019.

7

care atestă îndeplinirea criteriilor de