Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect didactic

Data: 06.06.2019

Clasa:: I

Prof. Inv. Primar: Szakacs Cristina

Aria curriculara: Matematică și științe ale naturii

Disciplina: Matematică și explorarea mediului

Unitatea de învăţare: VARA

Subiectul lecţiei: „Probleme care se rezolva prin una sau mai multe operații„

Forma de realizare: activitate integrată

Tipul lectiei: Fixare și consolidare

Scopul lectiei: Dezvoltarea gândirii și a limbajului matematic; formare de deprinderi intelectuale și stimularea capacităților cognitive
și practic-utilitare.
Domenii integrate: Matematică și explorarea mediului

Comunicare în limba română

Arte vizuale și abilități practice

Competenţe specifice integrate:

Matematică și explorarea mediului


1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100
1.4. Efectuarea problemelor în scris, în concentrul 0-100
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de
probleme
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau
reprezentări schematice;

Comunicare în limba română


1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
2.1. Formularea unor enunţuri în diverse situaţii de comunicare;

Arte vizuale și abilități practice


1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) cognitive
O1 - să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă,rest;
O2 - să rezolve corect, oral şi în scris, cu numerele naturale din concentrul 0-100;
O3 - să verbalizeze operaţiile efectuate, motivând alegerile făcute în rezolvarea problemelor;
O4 - să rezolve independent şi în echipă sarcinile de lucru primite;
b) afectiv-atitudinale
O5 - să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului;

c) psiho-motrice
O6 - să mânuiască materialul intuitiv;
O7 - să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător.

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversația euristică, explicația, observația,demonstrația, problematizarea,exercițiul, jocul didactic, jocul de rol,
metoda Știu/Vreau să știu/Am învățat;
Resurse materiale: planșa-suport, calculator,foarfecă , tabla, ecrusoane , joc interactiv , tabel Știu/Vreau să știu/Am învățat,
baloane,coifuri,fișe de lucru;
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Resurse umane: 35 elevi

Resurse temporale: 35 min+15 min activitați în completare


Bibliografie:

1. Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului(clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată
prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
2. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din
clasele I-IV, program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar;

Evaluare:
Strategii, metode și instrumente de evaluare:observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, aprecieri
verbale, autoevaluare.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Momentele
Organizarea conţinuturilor
lecţiei Metode și Resurse Forme de Evaluare
procedee materiale organizare

1. Moment Se creează condiţiile necesare pentru Instructajul Materiale Frontal Observarea


organizatoric buna desfăşurare a activităţii. verbal necesare comportamentului
activităţii elevilor
Ne vom aduce aminte din ce este compusă Conversația Frontal Observarea
2.Reactualizarea adunarea si scăderea. sistematică
cunoștințelor Vom face calcule mentale: 5+15=
20-10=
13+8=
20-11=
Le voi citi scrisoarea trimisă de
3. Captarea Arlechino în care se afla si o ghicitoare. Conversaţia Lectura Frontal Observarea
atenţiei exercitiul sistematică
Dragi copii,am primit o scrisoare de la un
clovnul și vreau sa o citesc să vedem ce ne-a
scris în ea.

Copii, eu Clovnul Arlechino trebuie


să ajung la o petrecere organizată la finalul
anului școlar .Acolo mă asteaptă o mulțime
de copii,parinți,bunici, învățătoare,unchi
,matuși si multă altă lume.Pentru a putea
ajunge am nevoie de ajutorul vostru pentru a
depași anumite obstacole.Am cateva pliculețe
cu sarcinile pentru voi.Eu nu am fost la
școală foarte mult si nu mă descurc singur.Ce
spuneti mă ajutați să rezolv toate sarcinile si
să ajung la petrecere?
Drept mulțumire v-am pregatit o
ghicitoare pentru voi și multe alte surprize.

Ochii, faţa îşi vopseşte


Şi puţin de tot vorbeşte,
Dar pe-arenă când apare,
Râde mic, râde şi mare.

Dacă mingea o aruncă,


Aleargă ca s-o ajungă.
S-o ajungă nu mai poate,
Că se-mpiedică şi cade.

(Clovnul)

4. Anunţarea Se anunță elevii că pe parcursul orei de Explicația Frontal Observarea


temei matematică vor rezolva sarcini cu probleme sistematică
care se rezolva prin una sau doua operatii ,cu
numerele de la 0 la 100

5. Dirijarea Pima sarcina : Jocul didactic Frontal


învăţării Copiii vor rezolva o problemă aflată pe Exercițiul
imaginea cu un clovn.Anexa nr 1 Clovnul
Abramburel
Pentru petrecerea care va avea loc invitatii Aprecieri verbale
au pregatit 34 baloane roșii iar albastre cu Conversația
27 mai multe.Câte baloane au pregătit în euristică Fișa de lucru Frontal
total? Exercițiul

A doua sarcină:
Clovnul și prietenii săi propun Problematizarea Frontal Aprecieri verbale
probleme de adunare și scădere cu Exercițiul Individual Verificarea
numerele de la 0-100, sub forma unui joc, raspunsurilor
elevii având sarcina de a rezolva o scurta
fisa cu probleme.
(Anexa Nr 2 Baloane)
Capacitatea de a
Joc-exercițiu: Clovnul- Se prezintă rezolva corect
un clovn care e trist fiindcă nu mai ajunge Cutia cu Fise Individual problemele cu
la petrecerea de sfarsit de an a prieteniilor surprize cu exercitii numerele de la 0
săi. la 100
Pentru a înveseli clovnul,elevii vor rezolva
pe tablă si pe fișă probleme,astfel pentru
fiecare problemă rezolvată, i se vor alătura
unu câte unu prietenii săi:
2.

1. Scade din numărul 60 pe 40. Cat obtii?


2. Mircea are 64 coifuri. Ilina are cu 3 Verificarea
coifuri mai puține. Explicați răspunsurilor
Câte coifuri are Ilina?
3.Compune o problemă dupa urmatorul
execitiu: 39 + 35 +20= ?, apoi o scrii și o
rezolvi în spațiul dat!

A treia sarcină:

Pornind de la metoda : Știu. Vreau să stiu.Am


învățat elevii vor rezolva o problemă.

Într-o pușculiță copiii aveau 30 lei .Bunica le-


a dat copiilor 44 lei, iar bunicul cu 22 lei mai
puțin. .Cați lei au în total copiii? ANEXA NR 3
Știu.Vreau să știu.Am învățat.
6. Obţinerea Elevii primesc o fișă de lucru pe care sunt
performanţei şi scrise niste cuvinte si probleme. Vor lucra pe Exercițiul Fișă de lucru Pe grupe Observarea
asigurarea grupe de câte doi.Vor decupa norii și vor Baloane sistematică
feed-back-ului obtine propozitii corecte doar dacă vor Aprecieri verbale
rezolva corect sarcinile date.
Elevii vor aranja in ordine crescătoare
numerele obținute de pe fiecare nor astfel
încat sa obțină o propoziție.
Propozitiile fiind: Arlechino are 5 baloane
verzi.
Matei are 4 baloane roșii.
Anexa nr 4 Norișorii veseli

Copiii vor primi o foaie unde vor realiza un


mic desen ,redând prin desen mesajul trasmit
mai sus în propozitiile date.
Arlechino mai vrea ca, copiii să deseneze
ceea ce și-ar dori ei să aibă la petrecerea de
sfarșit de an școlar.
7.Încheierea si Se anunță tema pentru casa. Anexa nr 5 Temă Conversatia Fișă (temă Frontal Aprecieri verbale
evaluarea pentru casă pentru casă) Individual
activitatii Se vor face aprecieri generale si individuale
privind participarea şi comportamentul
elevilor pe parcursul orei.Anexa 6 Scrisoarea
Anexa Nr 1 Clovnul Abramburel

Pentru petrecerea care va avea loc, invitatii au

pregatit 34 baloane roșiii iar albastre cu 27 mai multe.

Câte baloane au pregatit în total?


ANEXA Nr 2 Baloane

2. Mircea are 64 coifuri. Ilina are cu


3 coifuri mai puține.
Câte coifuri are Ilina?

1. Scade din numărul 60 pe 40.

Cat obtii? 3. Compune o problemă după

următorul exercițiu:

39+35+20=


ANEXA NR 4 NORIȘORII VESELI

În prima zi de vară 25 de copii au ieșit la scăldat.

În a doua zi cu 5 mai puțini.

Cați copii au ieșit a doua zi?

În aer zburau 10 pasări gri și 15 pasări negre?

Cate păsări zburau in total?


25+10-5=

39-4+0=

89-39=
ANEXA NR.3
ȘTIU.VREAU SĂ ȘTIU.ÎNVĂȚAT

Într-o pușculiță copii aveau 30 lei .Bunica le-a dat copiilor 44 lei iar bunicul cu 22 lei mai puțin.Câți lei au în total copii?

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ANEXA NR. 5

Fişă de lucru – Tema pentru acasă

 Din suma numerelor 41 şi 6 ia restul dintre 12 şi 10:


...........................................................................................
...........................................................................................

 Într-un magazin se aduc 54 pepeni roşii şi 30 pepeni galbeni.


Câţi pepeni se aduc?
………………………………………………………………………………………………......................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………............................

 Din 96 lei Bogdan a luat o minge cu 90 lei şi un creion cu 4 lei.


Câţi lei mai are?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….....................................................................................................................................................................
ANEXA NR. 6
Scrisoarea

Dragi copii,

Vă mulţumesc din suflet pentru ajutor! Aţi rezolvat corect exerciţiile şi problemele. Aşa eu pot să ajung la
petrecerea de sfarsit de an școlar. Vă place rodul muncii voastre?
Vă felicit pentru cum aţi răspuns şi cum aţi rezolvat exerciţiile şi problemele. Toţi sunteţi caştigători de aceea
veţi fi răsplătiţi cu cate un balon.

Cu drag,
Arlechino
SCRISOARE INIȚIALĂ

Copii, eu Clovnul Arlechino trebuie să ajung la o petrecere organizată la finalul anului școlar .Acolo mă asteaptă o mulțime de
copii,parinți,bunici,unchi, mătuși, învățătoare și multă altă lume.Pentru a putea ajunge am nevoie de ajutorul vostru pentru a depași
anumite obstacole.Eu nu prea am fost la școală si nu mă descurc așa bine la matematică.Am câteva pliculețe cu sarcini pentru voi.Ce
spuneți, mă ajutați să rezolv toate obstacolele si să ajung la petrecere?
Drept muțumire am pregatit si o ghicitoare pentru voi:

Ochii, faţa îşi vopseşte


Şi puţin de tot vorbeşte,
Dar pe-arenă când apare,
Râde mic, râde şi mare.

Dacă mingea o aruncă,


Aleargă ca s-o ajungă.
S-o ajungă nu mai poate,
Că se-mpiedică şi cade. (Clovnul)

SUCCES!!!