Sunteți pe pagina 1din 5

RECHIZITORIU

la cauza penală nr. 6546846464 de învinuire a lui Miron Valeriu Gheorghe,


Florea Andrei Lionid, Marcu Vasile Ghenadiu în comiterea infracţiunii
prevăzute de art. 27, art.362 al. (1) CP RM și art. 248 al. (1) din Codul penal.

mun.Chişinău 27 februarie 2019

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost pornită de către Procuratura


Raoionului Briceni la 01.02.2019, în temeiul existenţei bănuielii rezonabile de comitere
a infracţiunii prevăzute de art. 27, art.362 al. (1) CP RM și art. 248 al. (1) din Codul
penal .
În cadrul urmăririi penale s-a stabilit, că la 01.02.2019, în urma autosesizării și
reținerii în flagrant a cetățenilor, Miron Valeriu Gheorghe, Florea Andrei Lionid, Marcu
Vasile Ghenadiu,care la data de 01.02.2019, aproximativ în intervalul de timp cuprins
între orele 01:00 min. şi 02:25 min., aflându-se în preajma satului Şirăuţi, raionul
Briceni la distanţa de 300 (trei sute) metri de la sectorul de frontieră nr. 0934 şi la 6
(şase) metri de la râul Prut, acţionînd la indicaţia şi de comun acord cu cet. Florea
Andrei, împreună cu Marcu Vasile Ghenadie, născut la 14.02.2001, urmărind scopul
trecerii ilegale peste frontiera vamală a Republicii Moldova a ţigărilor, în număr total de
50 500 pachete (cincizeci mii cinci sute) de model ,,Ritm Clasic”, fabricate în Republica
Moldova, fiind în posesia acestor mărfuri păstrate în interiorul mijlocul de transport de
model ,,Mercedes Sprinter” cu n/î BR AE 472, a căror valoare totală este estimată la
suma de 720 245 (șapte sute douăzeci mii două sute patruzeci şi cinci) lei, prin
utilizarea unei bărci gonflabile de model „Kolibri”, a încercat transportarea acestor
bunuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova

Astfel, prin acţiunile intenţionate, Miron Valeriu Gheorghe, Florea Andrei


Lionid, Marcu Vasile Ghenadiu, au săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 27,
art.362 al. (1) CP RM și art. 248 al. (1) din Codul penal (f.d.109)
La 05.02.19 fiind recunoscuțo în calitate de bănuit şi învinuit, 20.02.2019, nu a
recunoscut vina ce i se încriminează.
(f.d.75-76)
În pofida faptului, că cetățenii Miron Valeriu Gheorghe, Florea Andrei Lionid,
Marcu Vasile Ghenadiu nu îşi recunosc vinovăţia în comiterea infracţiunii incriminate,
vina acestuia este dovedită prin probele utile administrate la faza urmăririi penale şi
anume:
Declaraţiile martorului ____________, care fiind audiat a declarat, că
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________.
(f.d.13-14)
Procesele-verbale ale acţiunilor procesuale:
Proces-verbal de consemnare a denunţilor din 02.03.2019 depus de către
inspectorul Poliției de Frontieră _____________________, prin care a sesizat
Procuratura Raionului Briceni despre acţiunile făpturitorilor Miron Valeriu Gheorghe,
Florea Andrei Lionid, Marcu Vasile Ghenadiu.
(f.d.66-69)
Corpuri delicte ridicate în urma precheziției la domiciliul lui Miron
Valeriu:
Mijloacele băneşti: o bancnotă cu nominalul de ___ Euro seria S nr. ___, o
bancnotă cu nominalul de __ lei româneşti nr.__, o bancnotă cu nominalul de __ lei
româneşti nr.__, o bancnotă cu nominalul de __ lei româneşti nr.__, ridicate prin
ordonanţa din __.02.19, de la învinuit ____ şi recunoscute ca corp delict şi anexaţi la
cauza penală prin ordonanţa din 21.07.___. (anexa: pachetul nr.1)

Date suplimentare conform art.289 Cod procedură penală:


1. Cheltuieli judiciare – nu sunt.
2. În cadrul urmăririi penale măsuri asiguratorii în privinţa învinuitului – nu au
fost aplicate.
3. În cadrul urmăririi penale măsuri preventive în privinţa învinuiților – la
__.__.2019, ora __:__, Miron Valeriu Gheorghe, Florea Andrei Lionid, Marcu
Vasile Ghenadiu au fost reţinuți. La __.__.2019 în privinţa învinuitului _____ a
fost aplicată măsura preventivă arestul, pe termen de __ zile.
4. Circumstanţe atenuante sau agravante prevăzute de art.76-77 din Codul penal –
nu au fost stabilite.
În baza celor expuse SE ÎNVINUIESC:
Miron Valeriu Gheorghe născut la 16 mai 1976 în or. Briceno, Republica
Moldova, domiciliat în com. Larga,
raionul Briceni, fără ocupaţie, cu
antecedente penale, posesor al
buletinului de identitate seria A nr.
24163077, eliberat la 18 iulie 2000 de
of. nr. 35
Florea Andrei Leonid născut la 03 august 1976 în or. Briceni, Republica
Moldova, domiciliat în com. Larga,
raionul Briceni, fără ocupaţie, fără
antecedente penale, posesor al
buletinului de identitate seria A nr.
456463077, eliberat la 18 iulie 2009 de
of. nr. 35
Marcu Vasile Ghenadiu născut la 14 februarie 2001 în or. Briceno, Republica
Moldova, domiciliat în com. Larga,
raionul Briceni, fără ocupaţie, cu
antecedente penale, posesor al
buletinului de identitate seria A nr.
241458077, eliberat la 18 iulie 2000 de
of. nr. 35

În aceea, că Miron Valeriu Gheorghe, Florea Andrei Lionid, Marcu Vasile


Ghenadiu,care la data de 01.02.2019, aproximativ în intervalul de timp cuprins între
orele 01:00 min. şi 02:25 min., aflându-se în preajma satului Şirăuţi, raionul Briceni la
distanţa de 300 (trei sute) metri de la sectorul de frontieră nr. 0934 şi la 6 (şase) metri de
la râul Prut, acţionînd la indicaţia şi de comun acord cu cet. Florea Andrei, împreună cu
Marcu Vasile Ghenadie, născut la 14.02.2001, urmărind scopul trecerii ilegale peste
frontiera vamală a Republicii Moldova a ţigărilor, în număr total de 50 500 pachete
(cincizeci mii cinci sute) de model ,,Ritm Clasic”, fabricate în Republica Moldova, fiind
în posesia acestor mărfuri păstrate în interiorul mijlocul de transport de model
,,Mercedes Sprinter” cu n/î BR AE 472, a căror valoare totală este estimată la suma de
720 245 (șapte sute douăzeci mii două sute patruzeci şi cinci) lei, prin utilizarea unei
bărci gonflabile de model „Kolibri”, a încercat transportarea acestor bunuri peste
frontiera vamală a Republicii Moldova

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate, Miron Valeriu Gheorghe, Florea


Andrei Lionid, Marcu Vasile Ghenadiu, au săvârşit infracţiunea prevăzută art. 27,
art.362 al. (1) CP RM și art. 248 al. (1) din CP RM
Rechizitoriul a fost întocmit în mun. Chişinău la 25 februarie 2019 şi în
conformitate cu prevederile art. 297 CPP se expediază pentru examinare conform
competenţei în Judecătoria Edineț.

Procuror în Procuratura Briceni NICHITA DIOMID


I NFO RMAŢI E
la rechizitoriul cauzei penale nr.____________

1. Urmărirea penală în cauza nr. __________ a fost pornită de către Procuratura


Briceni la __.__.2019, în temeiul existenţei bănuielii rezonabile de comitere a
infracţiunii prevăzute de art. 27, art.362 al. (1) CP RM și art. 248 al. (1) din CP
RM
2. În cadrul urmăririi penale măsuri asiguratorii în privinţa învinuitului Miron
Valeriu – au fost aplicate – arest preventiv.
3. Circumstanţe atenuante sau agravante prevăzute de art.76-77 din Codul penal –
nu au fost stabilite.
5. Corpuri delicte – sunt păstrate la procurorul Nichita Diomid, pe adresa or.
Briceni, str. Independeței 15, bir.___.
6. Înscrisurile recunoscute în calitate de documente sunt ataşate şi cusute la
materialele cauzei penale.

Procuror în Procuratura BRICENI NICHITA Diomid

PER SOANELE
care urmează să fie citate în instanţa de judecată

Învinuit: Miron Valeriu Gheorghe, domiciliat în com. Larga. str. Armenească 3,


tel.___________
Învinuit: Florea Andrei Leonid, domiciliat în com. Larga. str. Armenească 6,
tel.___________
Învinuit: Marcu Vasile, domiciliat în com. Larga. str. Sportivă 1, tel.___________

Martorii:
1.____________, or. Lipcani, str.Lermontov 5, ap. 85, tel._______

2._____________, or.Lipcani, str.Carpișin 32, tel._____________

3.__________, sat.Șireuți., str. Victoriei 45 , tel.__________

Apărător:
Pșenița Daniel , mun.Chişinău, str.___________, ap.___, tel. __________
_______________ __________

Procuror în Procuratura BRICENI NICHITA Diomid