Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicatii instrunciunile

If si for
1. Se citeste un numar natural n de exact 5 cifre. Sa se determine si sa se afiseze numarul
obtinut prin eliminarea cifrei din mijloc.
2. Se citeste un numar natural n de exact 6 cifre. Sa se determine si sa se afiseze numarul
obtinut prin eliminarea celor doua cifre din mijloc.
3. Se citeste un numar natural n de exact 6 cifre. Sa se formeze si sa se afiseze numarul obtinut
doar din cifrele impare.
4. Sa se calculeze produsul divizorilor de doua cifre pentru un numar natural n .
5. Sa se calculeze media aritmetica a valorilor prime dintre toate numerele naturale formate din
trei cifre .
6. Se citesc succesiv n numere naturale . Sa se calucleze numarul de valori citite cu proprietatea
ca sunt formate din doua cifre, iar cifrele sunt consecutive .
7. Se citesc succesiv n numere naturale . Sa se calucleze produsul valorilor cu proprietatea ca
ultima cifra este o cifra prima .
8. Sa se afiseze toate numere naturale din [a,b] cu proprietatea ca sunt numere perfecte .
9. Sa se calculeze media atirmetica a numerelor natural din [a,b] cu proprietatea ca sunt
patrate perfecte .
10. Sa se afiseze toate numerele naturale formate din exact trei cifre, care au un numar de trei
divizori .