Sunteți pe pagina 1din 2

Echipamente pentru masurarea consumului de

carburant si aer

Motoarele cu ardere internă pentru automobile funcționează pe baza arderii


unui amestec aer-combustibil. Funcționarea cu o anumită îmbogățire a
amestecului aer-combustibil se poate face numai dacă se cunoaște masa de aer
care intră în cilindru. La motoarele termice masa de aer se poate determina în
două moduri: prin utilizarea unui senzor de masă de aer (MAF) sau a unui senzor
de presiune aer admisie (MAP) combinat cu un senzor de temperatură aer
admisie.

Senzorul de masă de aer măsoară cantitatea de aer care intră în cilindri. La


motoarele pe benzină acestă informație este utilizată pentru a determina
cantitatea de combustibil ce trebuie injectată, iar la motoarele diesel pentru a
calcula cantitatea de gaze arse reintroduse în cilindri de sistemul EGR.

În cazul motoarelor pe benzină, funcționarea cu amestec stoichiometric este


crucială pentru a asigura randamentul optim al catalizatorului pe trei căi. Motorul
pe benzină funcționează în buclă deschisă doar cu informația de la senzorul de
masă de aer iar în buclă închisă și cu informația de la sonda lambda.

Fig 1-Funcționarea motorului (injecției) în buclă deschisă – schemă de principiu

Fig 2-Funcționarea motorului (injecției) în buclă închisă – schemă de principiu


În timpul funcționării în buclă deschisă (open loop), calculatorul de injecție
primește informația de la senzorul de masă de aer și pe baza acesteia calculează
cantitatea de combustibil ce va fi injectată în cilindru pentru a obține amestecul
aer-combustibil dorit. Se numește buclă deschisă deoarece calculatorul de injecție
nu știe dacă îmbogățirea reală a amestecului a fost cea dorită, acesta nu are
„feedback” de la motor. Pentru a închide bucla de control, sau mai bine spus
pentru a funcționa în buclă închisă (closed loop), calculatorul de injecție se
folosește de informația de la sonda lambda care măsoară cât oxigen a rămas în
gazele de eșapament după ardere. Cu informația adițională de la sonda lambda,
calculatorul de injecție aplică corecții de calcul asupra cantității de combustibil
injectată pentru a obține exact amestecul aer-combustibil dorit.
Senzorul de masă de aer are un rol de bază în funcționarea motoarelor pe
benzină și diesel. Acesta are impact direct asupra cantității de combustibil
injectată (benzină) și a debitului de gaze arse recirculate (diesel). Orice defect a
senzorului de masă de aer va avea ca efect aprinderea lămpii de emisii poluante
(MIL) precum și reducerea performanțelor motorului (turație de ralanti ridicată
sau instabilă, consum mărit de combustibil, putere scăzută).