Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

(pentru o activitate monodisciplinară)

DATA:
GRĂDINIŢA: „Floare de colţ” Băile- Herculane
EDUCATOARE: Boţoacă Raluca
NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: 4-5 ani, nivel I, Grupa mijlocie „Albinuţele”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNALĂ: „Toamnă harnică”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂŢII : „Mărul buclucaş” de V. Suteev
MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
COMPORTAMENTE VIZATE:
 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înţelegerii şi receptării lui;
 Demonstrează înţelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoţiilor, semnificaţiilor;
 Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozităţi, acţiuni, emoţii proprii;
 Respectă reguli de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;
 Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului;

SCOPUL ACTIVITĂŢII
 Dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală;
 Formarea deprinderii copiilor de a asculta o poveste în grup;
 Stimularea interesului pentru povesti şi cărţi;

OBIECTIVE

O1- Să asculte cu atenţie conţinutul poveştii;


O2- Să reţină numele personajelor întâlnite în poveste;
O3- Să interacţioneze cu personajul – surpriză al activităţii;
O4- Să formuleze răspunsuri cu privire la personajele din poveste;
O5- Să identifice personajele din povestea „ Mărul buclucaş”;
O6- Să aranjeze in ordine animalele aşa cum apar in poveste;
O7- Să reproducă onomatopeele animalelor- personaje din poveste pe baza experienţelor anterioare.
STRATEGII DIDACTICE

Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, explicaţia, jocul, problematizarea, surpriza, demonstraţia,covorul povestitor, conversaţia
euristică, descoperirea , exerciţiul;
Resurse materiale: covorul povestitor, siluete reprezentând personajele din poveste, recompense, personaj- surpriză „ ursuleţul de
pluş”, jetoane, tabla magnetică, coşuleţ cu mere;
Forma de organizare: frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE

 Curriculum pentru educaţie timpurie 2019;


 Glava, A., Pascal, M., Tătaru, L., L. -, Educaţie timpurie –, Ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar”, Ed.
Paralela 45 Piteşti, 2009;
 Ezechil, L., Lăzărescu, P., M. -, Laborator preşcolar – ghid metodologic”, Ed. V&I, INTEGRAL Bucureşti (2001).
 Breban, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela, Metode interactive de grup - Ghid metodic, Editura Arves,
Piteşti, 2002.
DEMERSUL DIDACTIC
STRATEGII DIDACTICE
EVALUARE/
Nr. ETAPELE METODE ŞI
Metode şi Mijloace de
Crt. ACTIVITĂŢII CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC INDICATORI
procedee învăţământ

Momentul - aerisirea sălii de clasa; Observarea


1. organizatoric - aranjarea scăunelelor în formă de semicerc; Mobilierul grupei comportamentul
- pregatirea materialului didactic; ui copiilor
- intrarea ordonata a copiilor în sala de grupă.
În sala de grupă apare (sub forma de surpriză) un
ursuleţ de pluş.
Observarea
- Mor, mor, mor- zice ursuleţul. Surpriza Ursuleţul de pluş
sistematică a
2. Captarea - Voi copii aţi spus: mor? Conversaţia
comportamente-
atenţiei După răspunsul dat de copii, educatoarea le spune
lor copiilor
copiilor că vor asculta peripeţiile prin care a trecut
un măr şi ce rol a avut ursul in această poveste.
3. Anunţarea Se precizează numele poveştii şi sarcinile ce revin Observ
temei şi a copiilor: de a asculta cu atenţie povestea ,,Mărul Conversaţia Ursuleţul de pluş interesul
obiectivelor buclucaş, pentru a o povesti şi ei părinţilor acasă. Surpriza manifestat de
copii
Expunerea textului
Se redă cât mai expresiv conţinutul poveştii,
ţinându- se cont de modularea vocii, a ritmului Covorul
vorbirii pe parcursul expunerii, pe pauzele logice, Expunerea povestitor
psihologice şi gramaticale, accentuarea sau scăderea Observarea
intensităţii vocii, folosirea mimicii şi gesticii Povestirea Siluete comportamentu-
4. Prezentarea corespunzătoare, etc.... lui copiilor
noului conţinut Pentru fiecare personaj voi avea siluete pe care
şi dirijarea le voi aşeza în ordine pe covorul povestitor.
învăţării
Fixarea continutului

Se va face prin prezentarea imaginilor din


poveste. Aprecieri
1. Cum se numeşte povestea?(Mărul buclucaş); Problematizarea pozitive asupra
2 .Ce a văzut iepuraşul? (un măr); Planşe răspunsurilor
3. Pe cine a rugat să-l ajute?(pe cioară); Conversaţia copiilor
4. Ce a făcut cioara?( a rupt mărul);
5. Unde a căzut mărul?(pe arici); Exerciţiul
6. Ce a făcut ariciul? Dar iepurele?(au fugit);
7. Ce face cioara, ariciul şi iepurele?( încep să se
certe);
8. Cine reuşeşte să rezolve problema?(ursul);
9. Cum?(spunându- le să împartă mărul);
10. Cum este împărţit mărul?(ariciul îl împarte în
patru părţi egale);
11. Pentru cine sunt cele patru părţi?(iepure, cioară,
arici şi urs).

Joc – ”Jocul păcălelilor”( recunoaşterea variantei Conversaţia


Asigurarea adevărate). euristică Aprecierea
5. retenţiei şi a 1.Cioara face mor, mor mor şi ursul cra-cra-cra? verbală asupra
transferului 2.Ariciul are aripi şi cioara ţepi. Problematizarea răspunsurilor
3. Mărul este maro şi ursul roşu. copiilor
4. Iepurele zboară şi cioara ţopăie. Descoperirea

Aprecieri
Copiii vor alege siluetele personajelor din Conversaţia Siluete pozitive asupra
Obţinerea poveste şi le aşează pe panou în ordinea în care şi-au acţiunilor
6. performanţei făcut apariţia pe parcursul poveştii. În timp ce arată Exerciţiul Tabla magnetică copiilor şi
şi spun numele personajului ales ceilalţi copii vor asupra
imita glasul specific fiecărui animal. răspunsurilor
corecte
Rezolvarea
corectă a
sarcinilor de
lucru
Aprecieri
Încheierea Împreună cu ursuleţul voi face aprecieri generale generale şi
7. activităţii asupra modului de participare la activitate. Conversaţia individuale
Ursuleţul aduce un coş cu mere pe care le va tăia Ursuleţul de pluş
în patru părţi egale şi le va da copiilor câte-o Coş cu mere Observarea
bucăţică. sistematică a
comportamente-
lor copiilor