Sunteți pe pagina 1din 1

Exerciţiul 1

Pentru un utilaj achiziţionat pe data de 1 ianuarie N, se cunosc următoarele informaţii:


-preţul de cumpărare 20.000 um, reducere comercială 2%, cheltuielile cu transportul înscrise în factură de
200 um, TVA 19%.
-la sfârşitl duratei de utilitate societatea are obligaţia să demonteze utilajul şi să refacă amplasamentul;
cheltuieli cu demontarea utilajului şi refacerea zonei, la sfârşitul duratei de utilizare, sunt estimate la 200 um.
-durata de utilizare este estimată la 10 ani.
-metoda de amortizare este cea liniară.
-pe data de 31.12.N+1, utilajul este reevaluat, valoarea justă a acestuia fiind de 24.000 um;
-pe data de 31.12.N+2, preţul de vânzare al utilajului este de 21.000 um, iar cheltuielile etimate cu vânzarea
sunt de 1.000 um; de asemenea, valoarea de utilitate este estimată la 19.000 um.
Să se efectueze înregistrările contabile de la 01.01.N, 31.12.N, 31.12.N+1, 31.12.N+2.

Notă: La prezentarea înregistrărilor contabile se vor avea în vedere prevederile IAS 16 Imobilizările
corporale şi IAS 36 Deprecierea activelor.

Exerciţiul 2
În luna decembrie a anului N, se cunosc următoarele informaţii despre un stoc de mărfuri:
-stocul, la 1 decembrie, a fost de 1.000 bucăţi x 5 lei/bucată;
-în luna decembrie au avut loc următoarele tranzacţii:
a)pe data de 10 decembrie, s-au cumpărat 500 de bucăţi la preţul de 5,1 lei/bucată, rabat 50 lei, cheltuieli de
transport înscrise în factură 50 lei, TVA 19%.
b)pe data de 15 decembrie, s-au vândut 1.200 de bucăţi la 5,4 lei/bucată, TVA 19%.
Se cere:
-să se prezinte înregistrările contabile de cumpărare, vânzare şi descărcare din gestiune (pentru
descărcarea din gestiune se utilizează metoda FIFO);
-să se stabilească valoarea stocului la 31.12.N;
-dacă valoarea realizabilă netă a unei bucăţi este, la 31.12.N, este de 5 lei, să se precizeze dacă stocul de
mărfuri este depreciat; dacă acesta este depreciat, să se înregistreze în contabilitate deprecierea
(ajustarea).

Exerciţiul 3
Pe 30 decembrie N, s-a achiziţionat o categorie de echipamente în următoarele condiţii: preţ negociat cu
furnizorul 550.000 u.m., cheltuieli cu transportul şi instalarea facturate de furnizor 50.000 u.m., TVA 19%.
Echipamentele se amortizează începând cu 1 ianuarie N+1 pe 10 ani, prin metoda de amortizare lineară. La
31.12.N+1, managerii au decis să reevalueze echipamentele. Valoarea justă (de piaţă) a acestor echipamente
este de 1.080.000 u.m.
Să se contabilizeze achiziţia echipamentelor, amortizarea în exerciţiul N şi reevaluarea echipamentelor,
în conformitate cu IAS 16.

Exerciţiul 4
La 31.12.N, societatea X deţine în stoc următoarele articole:
Articole Cost de Valoare
achiziţie realizabilă
(în u.m.) netă
(în u.m.)
Mărfuri M1 20.000 18.000
Mărfuri M2 16.000 17.000
Mărfuri M3 60.000 65.000
Mărfuri M4 10.000 9.000
Total 106.000 109.000
Să se stabilească la ce valoare trebuie evaluate stocurile la inventar, în conformitate cu IAS 2, şi să se
contabilizeze eventuala depreciere constatată.