Sunteți pe pagina 1din 8

AVIZAT

Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Fieni Inspector școlar


Grupa mare Iepurașii Prof. Tomescu Victoria
An școlar 2017-2018

Nr. _________/______________

AVIZAT
Director,
Prof. Suditu Petruța Raluca

ACTIVITATE OPȚIONALĂ

Prof. înv. preșc. Suditu Petruța Raluca


Prof. înv. preșc. Ionescu Mariana

1
OPTIONAL
“POVESTEA CALCULATORULUI”

Denumirea optionalului: “Povestea calculatorului”


Tipul: Informatică
Grupa: mare “Iepurașii”
Durata: 1 an
Numar de ore pe saptamana: 1
Locul desfasurarii: Gradinita cu P. P. “Dumbrava Minunată” Fieni
Profesor: Suditu Raluca/ Ionescu Mariana
Abilitatea pentru sustinerea cursului (Studii/Specializare):
Facultatea de litere (Specializarea Limba si literatura romana-limba
engleza) /Universitatea Valahia din Targoviste (Specializarea Pedagogia
invatamantului primar si pprescolar)

ARGUMENT

În epoca modernă, calculatorul a devenit un partener de lucru al


omului şi încet, încet, un prieten nedespărţit al copilului. Încă de mic
el este atras iremediabil de această „ minune a tehnicii „.
Dezvoltarea extraordinară a sistemelor de calcul din ultimii ani
şi necesitatea utilizării lor în variate domenii, pe de o parte , şi
importanţa tot mai mare ce i se atribuie utilizării calculatorului, pe de
altă parte, ne-a determinat să alegem acest opţional. Atracţia
copiilor spre tehnologia informaţională este evidentă, ei dorindu-și
să aibă acces cât mai des la calculator.
Opţionalul urmăreşte să ofere posibilitatea copiilor de a
dobândi cunoştinţe competitive in folosirea microcalculatorului
PC şi abilitarea lor în a comunica, mânui, controla şi
monitoriza informaţia în scopul integrării rapide într-o societate
modernă, computerizată.

2
Obiective cadru:
- achiziţionarea unor competenţe de utilizare a unui microcalculator
PC;
- cunoaşterea şi înţelegerea rolurilor componentelor şi accesoriilor
microcalculatorului PC;
- dezvoltarea capacităţii de utilizare şi investigare programată a
cunoştinţelor asimilate din alte domenii;
- dezvoltarea deprinderii de operare şi investigare independentă pe
calculator prin utilizarea unor strategii de lucru;
- valorificarea programelor şi softurilor educaţionale accesibile
vârstei.

Obiective de referinţă: La sfârşitul anului copiii vor putea :


- să identifice componentele microcalculatorului PC, să recunoască
rolul lor;
- să utilizeze corect dispozitivele periferice de intrare (tastatura,
mouse-ul)
- să lanseze în execuţie diferite aplicaţii;
- să rezolve sarcini de lucru utilizand softuri educaționale ca Edu și
Piticlick;
- să aplice în exerciţii şi jocuri cele învăţate;
- să folosească informaţiile oferite de calculator şi în alte domenii de
activitate.

3
Semestrul I
Nr.crt. Tema Conţinuturi Activităţi de
învăţare
1. „Poate fi Cunoaşterea rolului Observare dirijată
calculatorul calculatorului şi a a
prietenul tău?” informaţiei în viaţa omului; microcalculatorului
însuşirea unor tehnici PC
corecte de utilizare a Exerciţii de
calculatorului; păstrarea identificare,
poziţiei corecte în timpul investigare,
utilizării acestuia ; recunoaştere a
cunoaşterea măsurilor de modului de operare
protectie a sănătăţii si a calculatorului
siguranţei în folosirea
calculatorului.
2. „Din ce este Recunoaşterea Observarea
format componentelor componentelor,
calculatorul ?” microcalculatorului PC exerciţii de
investigare a
posibilităţilor de
operare

3. „Calculatoare de Cunoaşterea tipurilor de Observarea ,


birou, microcalculatoare lecturarea unor
calculatoare carti despre PC
portabile”
4. „Închidem şi Formarea deprinderii de a Exerciţii
deschidem deschide/închide individuale de
calculatorul” calculatorul pornire /închidere
„Ce este desktop- Recunoaşterea iconurilor pe
corectă a
ul? Ce sunt desktop. calculatorului;
iconurile? Observarea
iconurilor de pe
desktop; exerciţii
de accesare a
fişierelor,
directorilor
5. „Ne jucăm cu Utilizarea corectă a mouse- Ex. individuale de
mouse-ul” ului utilizare a mouse-
ului; Jocuri
6. „Ce conţine Utilizarea corectă a tastelor Ex.de cunoaştere,

4
tastatura ?” utilizare a tastelor
alfa-numerice
7. „Să lansăm Executarea unor operaţii Ex de identificare
aplicaţia folosind editorul de texte şi scriere a literelor
Notepad” Notepad
8. Jocuri cu litere Aplicarea cunoştinţelor Ex. de editare de
folosind editorul de texte cuvinte, texte
Notepad simple; Jocuri
9. „Scrisoare” Efectuarea unor operaţii în Ex de realizare a
pentru Moş programul de desenare Paint unor desene cu
Crăciun mouse-ul , ex..
de utilizare a
instrumentelor
specifice
programului;
10. Jocuri interactive: Executarea unor operaţii Ex. de identificare
Numeraţia folosind aplicaţia Word şi scriere a cifrelor;
Jocuri de utilizare a
tastelor numerice
11. „Ce face Efectuarea unor operaţii de Aplicaţii ,listare la
imprimanta ?” listare la imprimantă imprimantă
12. „Scriem cuvinte” Editarea de texte Ex. individuale de
deschidere a unui
document şi
redactarea unor
cuvinte
14. „Cel mai bun Evaluarea sumativă a Ex. de alegere a
operator PC” cunoştinţelor opţiunilor de lucru;
executarea unor
operaţiuni învăţate
15 Jocul preferat Executarea unor operaţii Jocuri în care să
folosind aplicaţia Word utilizeze
cunoştinţele
acumulate
16 „Cine a scris Scrierea unor litere in Exerciţii de scriere
corect ?” aplicaţia Word în aplicaţia Word
17 „Desenăm şi Utilizarea programului Exerciţii
scriem felicitări” CorelDraw individuale de
scriere, desen
18 „Desenăm o scenă Utilizarea programului Paint Exerciţii
din poveste „ individuale de
scriere, desen
Concurs

5
19 Jocul preferat Elaborarea şi executarea Ex. de alegere a
unor strategii de joc opţiunilor de lucru;
executarea unor
jocuri de strategie
20 Jocuri distractive Utilizarea mouse-ului Ex. şi jocuri cu
mouse-ul
21 „Ce este CD-ul? Utilizarea CD –ului Ex. de utilizare
Cum il folosim?” corectă a CD-urilor
Ex.de verbalizare a
etapelor de lucru

22 Fotografiile Vizualizarea de fotografii Ex. de deschidere a


grupei utilizand programul Picassa fisierelor tip jpg
3 sau jpeg
23 Ascultăm muzică Utilizarea CD-urilor audio Aplicaţii şi
exerciţii de
utilizare a CD-
urilor audio
24 Ascultăm poveşti Utilizarea CD-urilor audio Aplicaţii şi
exerciţii de
utilizare a CD-
urilor audio
25 Jocul preferat Aplicarea cunoştinţelor în Ex. de alegere a
aplicaţiile cu jocuri opţiunilor de lucru;
executarea unor
jocuri de strategie
26 Concurs de Utilizarea tastelor numerice, Ex. de numărare,
matematică a simbolurilor matematice, şi rezolvare de
rezolvarea unor exerciţii, probleme ilustrate
jocuri, probleme ilustrate
27 Desene Utilizarea programului Paint Ex. de creare a
libere/salvare/ /listare la imprimantă unor desene
listare folosind tehnici de
desen şi colorare
specifice
programului;
salvare, listare
28 „Puzzle pe Accesarea unor jocuri- Ex. de realizare a
calculator!” puzzle pe calculator. unor puzzle-uri pe
caculator
29 „Ce este tableta? Familiarizarea cu tableta pc Ex. de
familiarizare cu

6
tableta
- executarea unor
operaţiuni învăţate.
30 „Coloram virtual” Colorarea unor imagini in Ex. de utilizare a
cadrul aplicatiei Paint aplicatiei Paint.
31 Povestea Citire de imagini pe monitor Ex. de citire a unor
aparatului de imagini pe monitor.
fotografiat-lectura
activa a unor
imagini care
infatiseaza
aparate
de fotografiat in
evolutie, de la
cele mai vechi
la cele mai
moderne

32 Joc de rol-”Stiu sa Inregistrarea in clasa cu Ex. de inregistrare


cant si sa dansez” ajutorul unei webcam video cu ajutorul
a derularii unor exercitii webcam-ului.
fizice sau jocuri de
miscare, un cantec sau o
poezie si analiza
acestora impreuna cu copiii.
33 Povestea ochilor Lectura activa in Ex. de
obositi imagini care sa ofere constientizare a
copiilor exemple despre riscurilor pe care le
efectele utilizarii excesive a implica utilizarea
computerului sau in exces a
a altor dispozitive digitale calculatoarelor,
Joc de rol:” Computerul mi- tabletelor.
a rapit
prietenul. Ajuta-ma sa il
salvez!”
34 „Cel mai bun Evaluarea sumativă a Ex. de alegere a
operator!” cunoştinţelor opţiunilor de lucru;
executarea unor
operaţiuni învăţate.

7
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
 Probe practice, probe teoretice
 Realizarea unor activităţi comune cu întreaga grupă asistate de
calculator
 Concursuri individuale şi în echipe
 Realizarea unei reviste cu lucrările realizate şi listate de copii
 Portofoliu
 „Clubul micilor informaticieni”, cu participarea unor experţi,
părinţi, alţi invitaţi

Bibliografie:
 Ana, Aurelia şi colaboratorii, Activităţi opţionale pentru
învăţământul preşcolar şi primar clasele I şi a II-a Ghid
metodologic, Astra Deva, 2005
 Poenaru, Vasile, Calculatorul, prietenul nostru, Ed.Coresi,
Bucureşti, 2005