Sunteți pe pagina 1din 31

Şc.

”Sfinţii Martiri Brâncoveni”


Constanţa

Planificări calendaristice
Clasa Pregătitoare
2012 – 2013

Înv. Eugenia Solomon


Pr. Prof. Adrian Chiagă
MUZICĂ
ŞI
MIŞCARE
Aria curriculară: Arte şi tehnologii
Nr. ore / săptămână: 1 oră
Nr. ore /sem. I: 13 ore
Nr. ore /sem. II: 21 ore
Nr. Unităţi tematice C.s. Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
crt. ore
Semestrul I

1.2
1. Ne amintim 2.1  De la grădiniţă învăţate 1 17.IX-21.IX

1.1 Mişcare liberă


2. Cântăm şi ne  Aşa cum simt eu… 24.IX-28.IX
1.4
 Pe aripile muzicii! 1.X-5.X
mişcăm! 2.1
Mişcarea sugerată de textul
2.2 8.X-12.X
cântecelor
3.1 8 15.X-19.X
 Purtat de versuri
3.2  Mişcat … de versuri 22.X-26.X
Percuţia corporală 5.XI-9.XI
 Altfel de instrumente… 12.XI-16.XI
Mişcarea impusă 19.XI-23.XI
 Învăţ să dansez!
 Să dăm mână cu mână…

1.1  Instrumente muzicale


3. 26.XI-30.XI
1.4  Jucării… muzicale
Jucării muzicale 2.1  Colinde, colinde… 4 3.XII-7.XII
2.2 10.XII-14.XII
2.3 17.XII-21.XII
3.4

Semestrul al II- lea


14.I-18.I
21.I-25.I
4. 1.1 Sunete din mediul apropiat 28.I-1.II
1.2  Muzică şi zgomot
4.II-8.II
 Fiecare cu muzica lui…
1.3 11.II-15.II
Sunetul vorbit şi sunetul cântat
2.3 18.II-22.II
Sunetul muzical  Versuri, melodii 11
3.1  Sunete lungi, sunete scurte 25.II-1.III
 Sunete înalte, sunete joase 4.III-8.III
11.III-15.III
18.III-22.III
25.III-29.III

Cântarea vocală 10
15.IV-19.IV
5. 1.1  Ştiu să cânt frumos!
22.IV-26.IV
2.1  Cântăm în cor!
2.2  Cântăm pe roluri! 29.IV-3.V
3.1  Astăzi sunt solist… 6.V-10.V
3.2 13.V-17.V
20.V-24.V
27.V-31.V
3.VI-7.VI
10.VI-14.VI
17.VI-21.VI
DEZVOLTARE
PERSONALĂ

Aria curriculară: Consiliere şi orientare


Nr. ore / săptămână: 1 oră
Nr. ore /sem. I: 13 ore
Nr. ore /sem. II: 21 ore
Nr. Unităţi tematice C.s. Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
crt. ore
Semestrul I

1.2  Grădiniţa mea dragă 17.IX-21.IX


1.3  Uneori râd, alteori plâng
De la grădiniţă 24.IX-28.IX
1. 2.1  Vreau să-mi cunosc şcoala! 9
la şcoală 2.1  Ce înseamnă să fiu şcolar? 1.X-5.X
2.2  Mie îmi place sa… 8.X-12.X
3.1  Orarul meu ilustrat 15.X-19.X
3.2  O zi din viaţa mea 22.X-26.X
3.3  Sună clopoţelul!
5.XI-9.XI
 Clasa mea este o floare!
12.XI-16.XI
19.XI-23.XI

1.1 26.XI-30.XI
4
2. 1.3  Corpul meu! 3.XII-7.XII
Acesta sunt eu! 2.1  Semănăm, dar nu suntem identici 10.XII-14.XII
 Sunt mândru de mine! 17.XII-21.XII
2.3
 De Crăciun sunt mai bun!
3.3

Semestrul al II- lea

Vreau să fiu 14.I-18.I


3. 1.1  Îmi place să fiu curat 3 21.I-25.I
sănătos! 1.2  Eu mănânc sănătos
8.I-1.II
1.3  Mi nte sănătoasă în corp sănătos

2.1  În familia mea…


4.II-8.II
4. Vreau să fiu 2.3  Clipe de fericire 4
 Clipe de tristeţe 11.II-15.II
fericit!  Uneori am nevoie de ajutor 18.II-22.II
25.II-1.III

Joc şi joacă 6 4.III-8.III


2.3  Mica mea colecţie 11.III-15.III
5. 3.3  Jucăriile mele
18.III-22.III
 Hai să ne jucăm!
25.III-29.III
15.IV-19.IV
22.IV-26.IV

29.IV-3.V
6. 1.3  De ce muncesc oamenii?
6.V-10.V
Şi eu voi fi adult! 2.3  Ştiu cu ce se ocupă mama şi tata?
8 13.V-17.V
3.3
 Carnavalul meseriilor!
 Acesta sunt eu! 20.V-24.V
27.V-31.V
3.VI-7.VI
10.VI-14.VI
17.VI-21.VI
ARTE VIZUALE
ŞI
LUCRU MANUAL
Aria curriculară: Arte şi tehnologii
Nr. ore / săptămână: 2 ore
Nr. ore /sem. I: 26 ore
Nr. ore /sem. II: 42 ore
Nr. Unităţi tematice C.s. Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
crt. ore
Semestrul I

Materiale şi
1. instrumente de  Tehnici specifice artelor plastice 17.IX-21.IX
1.1 2
lucru 2.1

Culorile
2. 1.2  Culori primare 4 24.IX-28.IX
spectrului solar  Culori binare
1.3 1.X-5.X
2.2
2.6
3.
Tehnici simple 2.2  Decuparea după contur,lipirea 4
de prelucrare a 8.X-12.X
2.3
hârtiei 15.X-19.X
2.4
2.6
4.
Clasificarea 1.2  Culori calde
 Culori reci 4 22.X-26.X
culorilor 1.3
5.XI-9.XI
2.2
2.6
5
Tehnici simple de 2.2  Ruperea pe drept şi pe rotund 12.XI-16.XI
4
prelucrare a hârtiei 2.4 19.XI-23.XI
2.6
6
1.1  Tehnici simple.Stropirea 8 26.XI-30.XI
Pata de culoare 2.2  Suflarea 3.XII-7.XII
Pata spontană 2.6  Presarea
10.XII-14.XII
 Decolorarea cu pic
17.XII-21.XII

Semestrul al II – lea

7. Pata de culoare  Tehnici simple.Amprentare


1.1  Ştampilare 14.I-18.I
Pata elaborată 4
2.1 21.I-25.I
2.2
2.6
Tehnici simple de 6
8. prelucrare a hârtiei 1.1  Mototolirea 28.I-1.II
2.1  Înşirarea 4.II-8.II
2.3  Răsucirea
2.4
11.II-15.II
2.5
2.6
9.
Tehnici simple de 1.3  Răsucirea
4 18.II-22.II
prelucrare a firului 2.1
25.II-1.III
textil 2.3
2.4
2.6
10.
1.2  Punctul.Rolul constructiv al
Elemente de 1.3 punctului 4.III-8.III
4
limbaj plastic 2.2  Rolul decorativ al punctului 11.III-15.III
2.5
2.5
11.
1.1  Colaj din hârtie 18.III-22.III
8
1.3  Colaj cu materiale din natură 25.III-29.III
Colaj  Colaj din materiale textile
2.3 15.IV-19.IV
2.4 22.IV-26.IV
2.6
12.
1.2  Linia.Rolul constructiv al liniei
4
Elemente de 1.3  Rolul decorativ al liniei 29.IV-3.V
limbaj plastic 2.2 6.V-10.V
2.5
2.6
13. 1.3
6 13.V-17.V
2.1  Forme spaţiale
Tehnica Origami 20.V-24.V
2.4
27.V-31.V
2.5
2.6
14
1.1  Tehnici simple
3.VI-7.VI
1.3
Modelaj 6 10.VI-14.VI
2.1
17.VI-21.VI
2.3
2.4
2.6
EDUCAŢIE
PENTRU
SOCIETATE
Aria curriculară: Om şi societate
Nr. ore / săptămână: 1 ora
Nr. ore /sem. I: 13 ore
Nr. ore /sem. II: 21 ore
Nr. Unităţi tematice C.s. Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
crt.
ore
Semestrul I

1.  Sunt şcolar! 17.IX-21.IX


1.2  Aici locuiesc eu…
Cine sunt eu? 4
1.3  Familia mea 24.IX-28.IX
2.1  Îngeri păzitori! 1.X-5.X
2.2 8.X-12.X
3.1
3.3
15.X-19.X
2. 1.1  Ştiu să salut!
22.X-26.X
Ce înseamnă să 1.2  Ştiu să mulţumesc!
 Colegii mei 6 5.XI-9.XI
fii politicos? 2.1
 Facem lucruri împreună… 12.XI-16.XI
2.2
 Jocuri …serioase 19.XI-23.XI
3.1  În vizită 26.XI-30.XI
3.2

3.
1.3  Două sărbători…
Zile de sărbătoare  Vine Moş Crăciun!
3 3.XII-7.XII
2.1
 Colindăm… 10.XII-14.XII
2.2
17.XII-21.XII
2.3
3.3
Semestrul al II – lea

4.
1.1  Şi eu pot să ajut! 14.I-18.I
1.2  Sunt curat,deci sunt frumos… 5 21.I-25.I
Aşa da!/Aşa nu! 2.1  Camera mea
28.I-1.II
 Clasa noastră
2.2 4.II-8.II
 Aşa da!/ Aşa nu!
3.2 11.II-15.II
3.3
Despre respectul
faţă de ceilalţi 1.2  Mincinoşi faimoşi 3 18.II-22.II
5 1.3  Mărţişoare… 25.II-1.III
2.2  Îmi respect colegii
4.III-8.III
3.1
1.2  Ştiu să mă port pe stradă!
6 1.3  În armonie cu natura 9 11.III-15.III
2.2  Sunt un călător model! 18.III-22.III
Despre  Sărbătoarea Paştelui 25.III-29.III
2.3
comportamentul 3.3
 În excursie 15.IV-19.IV
civilizat  Spectator la… spectatori! 22.IV-26.IV
29.IV-3.V
6.V-10.V
13.V-17.V
20.V-24.V

7
1.2  Suntem actori talentaţi… 27.V-31.V
4
2.2  Ziua tuturor copiilor 3.VI-7.VI
Zile de sărbătoare  Clasa noastră în imagini
2.3 10.VI-14.VI
3.1 17.VI-21.VI
3.3
EDUCAŢIE
FIZICĂ
ŞI SPORT

Aria curriculară: Sănătate şi motricitate


Nr. ore / săptămână: 2 ore
Nr. ore /sem. I: 26 ore
Nr. ore /sem. II: 42 ore

Nr. Unităţi tematice Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


crt. ore
Semestrul I

1.  Utilizarea echipamentului adecvat


 Acceptarea unui sistem de reguli
1.1 17.IX-21.IX
simple
Joc de miscare 1.2  Mers pe vârfuri, pe calcâie, cu 24.IX-28.IX
3.1 6
ridicarea coapsei la piept, cu pas 1.X-5.X
3.2 şchiopătat
 Mers în echilibru, păşire peste
obstacole, săritura de pe loc

2. 1.1  Formaţii de adunare: în cerc, în 8.X-12.X


Adoptarea 1.2 semicerc, în linie pe un rând 4 15.X-19.X
1.3  Formaţii de deplasare: în cerc, în
posturii corecte în 2.1 coloană câte unul si câte doi
contexte diferite 3.1

3.
Exersarea 1.1  Mers spre diferite direcţii, cu
grupelor de mişcări 1.2 diferite poziţii de braţe 4 22.X-26.X
specifice 2.1  Mers pe vârfuri, pe călcâie, lateral, 5.XI-9.XI
segmentelor 3.1 cu pas şchiopătat, cu pas încrucişat
corpului

4.
Exersarea  Dezvoltarea rezistenţei la eforturi
tipului de respiraţie 1.1 aerobe 12.XI-16.XI
specific efortului în 1.2  Alergare pe loc, cu pendularea 6
19.XI-23.XI
2.1 gambei înapoi, cu ridicarea
diferite contexte 3.1 genunchilor la piept
26.XI-30.XI
 Alergare În diferite direcţii cu opriri,
porniri şi întoarceri la semnal, cu
ocoliri şi păşiri peste obstacole
5.
1.2  Sărituri: pe loc, de pe loc în 3.XII-7.XII
Exersarea 1.4 lungime, de pe loc în adâncime, 10.XII-14.XII
6
2.1 peste obstacole
săriturilor prin 17.XII-21.XII
2.2  Dans folcloric- paşi succesivi înainte
jocuri dinamice 3.3 şi înapoi, pas adăugat cu oprire şi
bătaie

Semestrul al II – lea
6.
Efectuarea 1.2  Deplasare în echilibru pe o linie
unor exrciţii de 1.4 trasată pe sol (30cm), cu păşire 4 14.I-18.I
2.1 peste diferite obstacole şi transport 21.I-25.I
mobilitate în
2.2 de obiecte
limitele anatomice 3.2  Deplasare în echilibru pe o
suprafaţă înaltă (diferite poziţii de
braţe, transport de obiecte, păşire
peste obstacole şi întoarcere)
7.
 Deplasare pe palme şi genunchi
Participarea la 1.1  Târâre pe abdomen cu sprijin pe
1.3 antebraţe şi împingerea în vârful 6 28.I-1.II
ştafete şi parcursuri 2.1 picioarelor 4.II-8.II
combinate sub 2.2  Căţărare-învăţarea prizei şi 11.II-15.II
formă de întrecere 3.1 sprijinului la aparat
 Escaladare-urcarea şi trecerea peste
aparate joase cu sprijin pe diferite
părţi ale corpului
8.
Întreceri pe 1.1  Tractare şi împingere a diferitelor
diferite parcursuri 1.3 obiecte, individual 18.II-22.II
2.1  Transport de greutăţi- obiecte 4
aplicative 25.II-1.III
2.2 accesibile, individual
3.3

9. Adoptarea
1.1  Învăţarea prizei la obiect (apucarea,
comportamentului
2.1 ţinerea, transmiterea şi lansarea
adecvat în cadrul 4
3.1 obiectului) 4.III-8.III
relaţiilor  Aruncare şi prindere de la piept cu 11.III-15.III
două mâini (din autoaruncări şi de
interpersonale şi de
la partener)
grup

10. Organizare de 4 18.III-22.III


 Alergare de rezistenţă- exerciţii şi 25.III-29.III
jocuri dinamice ce
jocuri, ştafete şi parcursuri exersate
presupun alergare şi 1.4 în numar mai mare de repetări cu
2.2 mărirea duratei de execuţie şi a
3.1 distanţei de parcurs
urmărire 3.3  Alergare de rezistenţă pe teren
variat

11.
1.1  Alergare de viteză-execuţii
Evidenţierea 1.4 accelerate cu reacţii prompte la 4 15.IV-19.IV
2.2 semnale auditive
comportamentelor 3.1  Alergare cu viteză de reacţie-
22.IV-26.IV
lăudabile: 3.3 execuţii accelerate cu răspuns
cooperare, fair-play motric contrar comenzii

12. Efectuarea
1.1  Săritura în înălţime cu elan şi 29.IV-3.V
unor exrciţii de 1.4 desprindere de pe un picior pentru 4
mobilitate în 6.V-10.V
2.2 atingerea unui obiect suspendat
limitele anatomice 3.1  Săritura în lungime cu elan

13. Organizare de
1.1  Aruncare şi prindere-exerciţii de
jocuri dinamice ce 6 13.V-17.V
1.2 aruncare a mingii
presupun alergare , 2.2  Aruncare şi prindere-exerciţii de 20.V-24.V
urmărire, schimbare 3.1 prindere a mingii 27.V-31.V
3.2
de direcţie,
3.3
adoptare de poziţii
14.
Elemente de 1.1  Gimnastică ritmică-exerciţii cu
1.2 obiecte 3.VI-7.VI
dans folcloric
2.2  Dans folcloric-paşi succesivi înainte- 6 10.VI-14.VI
3.1 înapoi, pas alăturat cu oprire si 17.VI-21.VI
3.2 bătaie, pas încrucişat
COMUNICARE
ÎN LIMBA
ROMÂNĂ
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Nr. ore / săptămână: 4 ore + 1 (extindere)
Nr. ore /sem. I: 65 ore
Nr. ore /sem. II: 105 ore
Nr. Unităţi tematice Conţinuturi Nr. Săpt. Ob
crt. ore s.
Semestrul I

1. 1.1  Evaluare iniţială a cunoştinţelor din 17.IX-21.IX


Bun venit la 1.2 grădiniţă, cu rol predictiv 5
1.3  “Şcolarul vesel” de Sofica Matei
şcoală!
2.2

2. 1.1  Acte de vorbire:salutul, propia


1.2 prezentare, prezentarea unei 5 24.IX-28.IX
1.3 persoane
Să facem 2.1
 Modele de comportament
cunoştinţă!  “Zile de toamnă” de George Coşbuc
2.2
2.3
 Acte de vorbire: salutul,
identificarea şi descrierea unui 5 1.X-5.X
obiect
 “Crizantema” de Nicuţa Bejan

3.
1.1  Formulare de enunţuri
 Caracteristici ale obiectelor 5
1.2 8.X-12.X
1.3  Sunetul a. Literele a şi A
 Elemente grafice
1.4
 „Ariciul si vulpea” de Petre Ispirescu
1.5
“Mândră-i
2.1
toamna şi bogată”
2.2  Formulare de întrebări şi răspunsuri
2.3  Identificarea poziţiei unui sunet în
4.1 pronunţarea unor cuvinte
4.2  Sunetul m. Literele m şi M 5 15.X-19.X
 Elemente grafice

 ,,Motanul încălţat,, de Charles


Perrault
4.
1.1  Formulare de păreri proprii
 Modele de comportament 5
1.2
1.3  Sunetul i. Literele i şi I 22.X-26.X
 Elemente grafice
1.4
 „Inul şi cămeşa” de Ion Creangă
1.5
Picături de ploaie 2.1
2.2  Formulare de enunţuri care să
2.3 conţină distincţii între obiecte
4.1  Exersarea de dialoguri
5 5.XI-9.XI
4.2  Sunetul r. Literele r şi R
 Elemente grafice
 „Răţuşca cea urâtă” de Hans
Christian Andersen

5.
 Semnificaţia globală a unui mesaj
oral
1.1  Recunoaşterea detaliilor dintr-un
1.2 mesaj oral 5 12.XI-16.XI
1.3  Sunetul o. Literele o şi O
1.4  Elemente grafice
 „Punguţa cu doi bani” de Ion
1.5
Creangă
Sfârşit de toamnă 2.1
2.2
4.1  Evidenţierea unor modele de
4.2 comportament
 A da şi a cere informaţii.
5 19.XI-23.XI
 Formule de solicitare
 Sunetul s. Literele s şi S
 Elemente grafice
 “Sarea în bucate” de Petre Ispirescu

6.
 Evidenţierea unor modele de
1.1 comportament
1.2  Formule de întrebări şi răspunsuri 5 26.XI-30.XI
1.3  Sunetul t. Literele t şi T
1.4  Elemente grafice
 Legende istorice
Micul românaş 2.1
2.2
3.1  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
3.2 şi litera 5 3.XII-7.XII
4.1  Sunetul n. Literele n şi N
4.2  Elemente grafice
 Legende istorice
7.
 Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
şi litera 10.XII-14.XII
1.1  Sunetul u. Literele u şi U 5
17.XII-21.XII
1.2  Elemente grafice
1.3  Legenda bradului de Crăciun
1.4
“ Colinde, 2.1
colinde...”  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
2.2 3
şi litera
3.1  Sunetul c. Literele c şi C
4.1  Elemente grafice
4.2 17.XII-21.XII

 Să recapitulăm!
 Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su - 2
netul şi litera
 Colinde

Semestrul al II – lea

8.
 Evidenţierea unor modele de
comportament 14.I-18.I
1.1  Exersarea de dialoguri 5
1.2  Sunetul e. Literele e şi E
1.3  Elemente grafice
1.4  „Fulgul de nea” de Otilia Cazimir
Ninge, ninge ca- 1.5
n poveşti! 2.1
 Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
2.2 şi litera
3.1  Reguli de comunicare eficientă 5 21.I-25.I
3.2  Sunetul f. Literele f şi F
4.1  Elemente grafice
4.2  “Fata babei şi fata moşneagului” de
Ion Creangă
4.3
9. 5 28.I-1.II
1.1  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
Săniuţa fuge! 1.2 şi litera
1.3  Formulări de comparaţii
 Distincţii între obiecte familiare
1.4
 Sunetul d. Literele d şi D
1.5
 Elemente grafice
2.1
2.2  “Omul de zăpadă” de V. Carianopol
3.1
3.2  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
4.2 şi litera
 Acte de vorbire: salutul,
4.3 4.II-8.II
prezentarea, solicitarea
 Sunetul l. Literele l şi L
 Elemente grafice
 “Lebedele” de L. N. Tolstoi

10.
 Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
şi litera
1.1  Acte de vorbire: a cere şi a da
1.2 informaţii 5 11.II-15.II
1.3  Sunetul b. Literele b şi B
1.4  Elemente grafice
 “Bulgărele de zăpadă” de Edmondo
2.1
de Amicis
Mirajul iernii! 2.2
3.1
3.2  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
3.4 şi litera
4.1  Exprimarea de idei prin limbaj
5 18.II-22.II
4.2 neconvenţional
 Sunetul h. Literele h şi H
 Elemente grafice
 “Albă ca Zăpada” de Fraţii Grimm

11.
1.1  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
1.2 şi litera
1.3  Modele de comportament 5 25.II-1.III
 Sunetul p. Literele p şi P
1.4
 Elemente grafice
1.5  ,,Pomii infloriţi ,, de Nicuţa Bejan
Vestitorii 2.1
primăverii! 2.2
3.1  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
3.4 şi litera
4.2  Intonaţia propoziţiei 5 4.III-8.III
 Sunetul g. Literele g şi G
 Elemente grafice
 Versuri închinate mamei
12.
1.1  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
1.2 şi litera
1.3  Simboluri neconvenţionale folosite
5 11.III-15.III
în exprimarea scrisă
1.4
 Sunetul ţ. Literele ţ şi Ţ
2.1
 Elemente grafice
2.2  ,,Căţeluşul şchiop,, de Elena Farago
Jocurile copilăriei
3.1
3.2
3.3  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
4.2 şi litera
 Acte de vorbire: dialogul dintre
4.4 5 18.III-22.III
personaje
 Sunetul j. Literele j şi J
 Elemente grafice
 Ghicitori

13.
 Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
şi litera
1.1  Simboluri uzuale din universul
5 25.III-29.III
1.2 apropiat
1.3  Sunetul z. Literele z şi Z
1.4  Elemente grafice
 “Zâna Zorilor” de Ioan Slavici
2.1
Balul florilor 2.2
3.1  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
3.2 şi litera
3.4  Crearea de poveşti după suport
4.1 vizual 5 15.IV-19.IV
4.2  Sunetul v. Literele v şi V
 Elemente grafice
 “Ursul păcălit de vulpe” de Ion
Creangă

14. În excursie 5 22.IV-26.IV


1.1  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
1.2 şi litera
1.3  Asemănări şi deseobiri între
suporturi de lectură variate
1.4
 Sunetul x. Literele x şi X
2.1  Elemente grafice
2.2  “Chipul cifrelor” de Alexandru
3.1 Şahighian
3.4
4.2  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
şi litera
5 29.IV-3.V
 Exprimarea unei idei prin simboluri
 Sunetul ş. Literele ş şi Ş
 Elemente grafice
 “Cei trei purceluşi” de Fratii Grimm
15
 Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
şi litera
1.1  Acte de vorbire: a formula o
1.2 solicitare, un răspuns 5 6.V-10.V
1.3  Sunetul k. Literele k şi K
1.4  Elemente grafice
 “Klaus cel mic şi Klaus cel mare “ de
Lumea desenelor 2.1
Hans Christian Andersen
animate 2.2
3.1
3.2  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
4.2 şi litera
 Literele y şi Y, w şi W, q şi Q 5 13.V-17.V
 Elemente grafice
 ,,Alfabetul năzdrăvan,, de Viniciu
Gafiţa

16. Trăistuţa cu
poveşti  Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
şi litera
1.1 5 20.V-24.V
 Grupurile de litere ce, Ce, ci, Ci
1.2  Elemente grafice
1.3  “Cenuşăreasa” de Fraţii Grimm
1.4
2.1
 Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
2.2
şi litera
3.1 5 27.V-31.V
 Grupurile de litere che, Che, chi, Chi
3.2  Elemente grafice
3.3  “Pinocchio” de Carlo Collodi
4.2
5 3.VI-7.VI
 Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
şi litera
 Grupurile de litere ge, Ge, gi, Gi
 Elemente grafice
 “Degeţica” de Hans Christian
Andersen
 Propoziţia.Cuvântul.Silaba.Su-netul
şi litera
 Grupurile de litere ghe, Ghe, ghi, 5 10.VI-14.VI
Ghi
 Elemente grafice
 Dăm viaţă personajelor din poveste

17. 1.1
1.2  Recapitulare finală
1.3  Prezentarea proprie şi a unei alte
persoane
1.4
 Exprimarea scrisă- litere şi semne
1.5 uzuale şi neconvenţionale
La revedere, 2.1  Elemente grafice
2.2 5 17.VI-21.VI
clasa pregătitoare!  Cel mai bun povestitor!
3.1
3.2
3.3
3.4
4.2

MATEMATICĂ
ŞI EXPLORAREA
MEDIULUI

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii


Nr. ore / săptămână: 4 ore + 1(extindere)
Nr. ore /sem. I: 65 ore
Nr. ore /sem. II: 105 ore

Nr. Unităţi tematice C.s. Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


crt. ore
Semestrul I

1. De la grădiniţă 2.2  Evaluare iniţială a cunoştinţelor din 5 17.IX-21.IX


3.3 grădiniţă, cu rol predictiv
la şcoală

5
2. 2.1  Obiecte din localitate 24.IX-28.IX
Sunt şcolar! 2.2  Orientare spaţială
3.3  Direcţia de deplasare
5.1  Poziţiile unei linii drepte
 Medii de viaţă
 Adaptarea plantelor şi animalelor la
modul de viaţă 5 1.X-5.X
 Forme geometrice
 Grupare de obiecte
 Sortare după diferite criterii

3.
5
1.2  Legume.Alcătuirea unei plante 8.X-12.X
2.1  Sortare şi clasificare după criterii
3.2  Elemente grafice prematema-tice
3.3
5.1  Plante spontane. Plante cultivate
5 15.X-19.X
 Sortare şi clasificare după criterii
 Elemente grafice prematema-tice
Toamna

 Pomi fructiferi. Alcătuirea plantei


 Clasificare obiectelor după criterii
date 5 22.X-26.X

 Modele repetitive. Forme


geometrice

4.
1.1  Activităţi ale oamenilor
1.2  Cu ce ne îmbrăcam?
Activităţi de 5.XI-9.XI
1.3  Conceptul de mulţime vidă 5
toamnă  Numărul şi cifra 0
1.4
3.2
6.2
5.
1.1  Păsări sălbatice
În zbor 1.2  Alcătuirea corpului 5 12.XI-16.XI
1.4  Calendarul naturii
 Numărul şi cifra 1
3.2
6.
1.1  Arbori, plante de pădure
1.2  Animale sălbatice.
În pădure 1.3  Părţi componente. Mod de hrănire 5 19.XI-23.XI
 Numărul şi cifra 2
1.4
3.2

7. Despre corpul meu 5 26.XI-30.XI


1.1  Corpul omenesc
1.2  Alcătuire
1.3  Organe interne.Organe de simţ
 Obiceiuri alimentare.
1.4  Igiena alimentaţiei
3.2  Numărul şi cifra 3

8.
 Anotimpurile.Caracteristici.Activi-
tăţi 5 3.XII-7.XII
1.1  Transformările apei în natură
1.2  Numărul şi cifra 4
1.3
1.4
2.1  Jocuri şi sporturi de iarnă
 Numărul şi cifra 5 5 10.XII-14.XII
3.2
 Şirul crescător,descrescător
 Vecinii unui număr
Iarna

 Sărbătorile de iarnă
 Tradiţii şi obiceiuri
 Numărul şi cifra 6
3 17.XII-21.XII

 Să recapitulăm! 2
 Numerele de la 0 – 6
 Scriere, ordonare, comparare

Semestrul al II – lea
9.
1.1  Măsurarea timpului
1.2  Calendarul
La început de an  Numărul şi cifra 7 5 14.I-18.I
1.3
1.4
3.2
6.2
10.
1.1  Simboluri,reguli de circulţie şi
1.2 norme de comportament
Mijloace de 1.3  Forţe 21.I-25.I
 Numărul şi cifra 8 5
transport 1.4
3.2
4.1
4.2
11. Camera mea 5 28.I-1.II
1.1  Mijloace de comunicaţie
1.2  Igiena camerei, a locuinţei
1.3  Numărul şi cifra 9
1.4
3.2
3.3
4.1
4.2
12.
1.1  Unităţi de măsură pentru valoare
1.2  Gestionarea unui mic buget
La magazin 5 4.II-8.II
1.3  Numărul 10
1.4
6.3

13.
1.1  Activităţi fizice din viaţa omului
1.2  Numeraţia 0-10
În sala de 1.3 11.II-15.II
5
sport 1.4
3.2
4.1
4.2
14.
1.1  Măsurarea timpului
1.2  Ceasul
Cum îmi 1.3  Săptămâna de lucru 18.II-22.II
 Programul zilnic 5
organizez timpul 1.4
 Orarul şcolarului
3.2  Numeraţia 0-31
4.2
6.2
15.
 Anotimpurile.Caracteristici.
5 25.II-1.III
Obiceiuri.Activităţi
3.1  Adunarea cu 1
3.2
5.2
 Flori de primăvară
5 4.III-8.III
 Alcătuirea plantei
Primăvara  Adunarea cu 1

 Colţul viu al clasei


 Activitate practică – Plantare de
5 11.III-15.III
seminţe
 Jurnalul unei plante
 Adunarea cu 1

16.
Măsurare şi 3.1  Măsurarea lungimii folosind unităţi
18.III-22.III
nestandard 5
măsuri 5.2
6.1  Scăderea cu 1
17.
3.1  Animale şi păsări domestice
La fermă  Alcătuire şi mod de hrănire 5 25.III-29.III
3.2
3.3  Scăderea cu 1
5.2
18.
3.1  Activităţi ale oamenilor
În grădina şcolii 3.2  Noţiuni de îngrijire şi protejare a 5 15.IV-19.IV
3.3 mediului
 Scăderea cu 1
5.2

19.
3.1  Ereditatea
5 22.IV-26.IV
3.2  Etape din viaţă
5.2  Adunarea cu 2
Familia mea
 Norme de comportament
5 29.IV-3.V
 Etape din viaţă
 Adunarea cu 1-5 elemente

20.
3.1  Tradiţii şi obiceiuri
De Paşte 5 6.V-10.V
3.2  Scăderea cu 2
5.2

21.
3.1  Producerea sunetului
3.2  Relaţia vibraţie-sunet 5 13.V-17.V

5.2
 Scăderea cu 1-5 elemente
La concert
 Electricitatea.Utilizări
 Exerciţii şi probleme de adunare şi 5 20.V-24.V
scădere cu 1-2 elemente / 1-5
elemente

22. Vara 5 27.V-31.V


 Rezolvare şi compunere de care se
rezolvă prin adunare şi scădere cu
2.1 1-2 elemente / 1-5 elemente
3.1
3.2
5.2
 Universul.Pământul.
 Soarele.Luna
5 3.VI-7.VI
 Rezolvare şi compunere de care se
rezolvă prin adunare şi scădere cu
1-2 elemente / 1-5 elemente

 Anotimpurile.Caracteristici
 Activităţi 5 10.VI-14.VI
 Recapitularea cunoştinţelor

23.
1.1  Recapitulare finală
1.2
Bun rămas, 1.3 17.VI-21.VI
5
clasa pregătitoare! 1.4
3.1
3.2
5.1