Sunteți pe pagina 1din 7

Proiectarea unităţii tematice - Familia mea

Perioada 10 - 14 februarie 2014

Ziua Comp.spec. Activităţi integrate/pe Detalii de conţinut Resurse Evaluare


disciplină; organizarea
colectivului de elevi
Activităţi pe discipline
LIMBA ENGLEZĂ
L
U Activităţi integrate
N 2.2 DP - ,, Astăzi sunt vesel/ trist… - discuţii libere despre starea şi Imagini sugestive Observare
I ’’ emoţiile lor Coli xerox sistematică
Completarea calendarului naturii Carioca Aprecieri
2.2 Activitate frontală/ , prezenţă etc. Creioane colorate individuale
individuală - să reprezinte prin desen starea Calendarul
AVAP – ,, Azi sunt…’’ - desen interioară naturii
Activitate independentă
1.2 CLR - ,, Fata moşului şi fata - vizionare diafilm Laptop Observare
1.5 babei’’ - conversaţie pe baza celor Proiector sistematică
2.1 Formulare de întrebări şi observate Aprecieri
2.3 răspunsuri, solicitări. A se individuale
2.4; 3.4 prezenta. A prezenta pe cineva.
1.3; Sunete. Litere mari şi mici de
3.1 tipar: B, b Prezentarea unui
coleg. Exprimarea trăirilor - joc de atenţie – dezvoltarea
personale. acuităţii auditive
AVAP – ,, Desenează ce ţi-a
plăcut ’’
activitate frontala/
individuală

1.2 MEM -,, Să numărăm membrii – joc-exerciţiu de constituire de Jetoane cifre Observare
4.1 familiei ! ’’ mulţimi , recunoaşterea cifrei, Imagini sugestive sistematică
5.1 Numeraţia în limite 0-7 , compararea, compunerea, Aprecieri
1.2 numeralul ordinal descompunerea individuale
MM - ,, Jocul mut ’’
Activitate frontală / - joacă respectând regulile
individuală

Activităţi pe discipline
RELIGIE
M Activităţi integrate
A
R 1.2 CLR - ,, Interviu cu familia - ascultarea unui mesaj Imagini sugestive Observare
Ţ 1.5 mea ’’ - alcătuirea unor enunţuri scurte sistematică
I 2.1 Formulare de întrebări şi cu noile cuvinte învăţate Aprecieri
2.3 răspunsuri, solicitări. A se individuale
2.4; 3.4 prezenta. A prezenta pe cineva.
2.2 Sunete. Litere mari şi mici de
tipar: B, b Prezentarea unui coleg. Desenează pe tema dată
Exprimarea trăirilor personale.
AV – ,,Desenează familia ta ’’
Activitate independentă
1.1; 1.2 MEM- ,, Al câtelea copil lipseşte – joc-exerciţiu de recunoaştere a Jetoane cifre Observare
1.4; ? ’’ cifrei, compunere, descompunere, Tablă sistematică
2.1 Numeraţia în limite 0-7 , vecinii Cretă Aprecieri
1.2; 1.5 numeralul ordinal Panou individuale
2.1; 2.3 Activitate frontală, individuală - joc de atenţie copiii
2.4; 3.4 CLR - ,, Spune-mi dacă am
greşit!’’
Activitate frontală,
individuală

1.1 AVAP - ,,Covorul familiei mele Decorarea cu puncte şi linii Acuarele Observare
1.2 ’’ covorul Coli xerox sistematică
2.1 Activitate frontală / Desenează pe tema dată Pensula Aprecieri
2.2 individuală Panou individuale
,,Turul galeriei’’ pentru alegerea Pahar
CLR - ,, Cea mai frumoasă lucrării celei mai frumoase Apă
lucrare! ’’
Activităţi integrate
1.2 CLR -,, Povestea literei R…” – povestea învăţătoarei Jetoane litere Aprecieri
M 1.4 Formulare de întrebări şi - identificarea sunetelor învăţate Coli xerox generale şi
I 3.2 răspunsuri, solicitări. A se - recunoaşterea literelor învăţate Creioane individuale
E 4.4 prezenta. A prezenta pe cineva. colorate
R Sunete. Litere mari şi mici de Carioca
C tipar: R, r Prezentarea unui
U coleg.
R Exprimarea trăirilor personale. - Colorează în caietele speciale
I Activitate frontală, pe grupe Caiet special
AVAP - ,, Colorăm …litere pag. 29-31
învăţăm ’’
Activitate frontală / pe
grupe
1.2 MEM - ,, Găseşte-mi vecinii ! ” – joc didactic de identificarea Jetoane diferite Aprecieri
4.1 joc didactic vecinilor cifrelor învăţate Coli xerox generale şi
5.1 Numeraţia în limite 0 -7 , - recunoaşterea cifrei Creioane individuale
numeralul ordinal - descompuneri / compuneri colorate
2.2 activitate frontală/ Carioca
individuală - rezolvă fişa dată Fişă
AV - ,, Rezolvă fişa ’’
activitate frontală /
individual
1.1 ES - „ Familia mea ’’ - prezentarea igienei casei şi a Imagini Aprecieri
1.2 activitate frontală/ pe mediului înconjurător sugestive generale şi
3.1 grupuri individuale
1.1 - cântă pe tema dată cd muzică
3.1 MM – ,, Deschide urechea bine! cd-player
’’
activitate frontală/ pe
grupuri
1.1 MM - ,, Iarna ne-a sosit în zori Învăţarea unui cântec Aprecieri
1.3 ” Executarea unor mişcări de Imagini generale şi
2.3 Activitate frontală/ individual percuţie corporală: bătăi din sugestive individuale
palme, cu degetul pe bancă
2.4 CLR – ,, Ce ştii despre iarnă ? ’’ Joc – exerciţiu de identificarea
activitate frontală/ unor sunete dintr-un cuvânt
individuală

Activităţi pe discipline
1.2 EFS -,, Facem alpinism … ’’ Deprinderi motrice utilitar- Echipament Observarea
J 1.4 Activitate frontală/ aplicative sportiv sistematică a
O 2.1 individuală Căţărare Bănci sportive elevilor
I Activităţi integrate
1.2 MEM -,, Răspunde repede şi – joc – exerciţiu de recunoaştere, Coli colorate Aprecieri
4.1 bine! ’’ descompunere, compunere, Creioane colorate generale şi
5.1 Numeraţia în limitele 0-8, compararea cifrelor Jetoane cifre individuale
1.1 numeralul ordinal
3.1 activitate frontală/ individuală - Cântă versurile pe melodiile
MM - ,, Cântăm împreună… ’’ învăţate
Activitate frontală
1.2 CLR -,, Familia mea ’’ - memorizare Imagini sugestive Aprecieri
1.4 Formulare de întrebări şi generale şi
3.2 răspunsuri, solicitări. A se individuale
4.4 prezenta. A prezenta pe cineva.
1.2 Sunete. Litere mari şi mici de
2.2 tipar: R, r, B, b, Prezentarea unui
coleg. Exprimarea trăirilor Plastilină
personale - modelează pe tema dată planşete
activitate frontală/ individuală
AVLM - ,, Modelează un copil ’’
activitate frontală /
individuală
1.1 AVAP - ,, Covorul năzdrăvan - vor confecţiona covoraşul Coli xerox Aprecieri
3.1 ’’ năzdrăvan Lipici generale şi
confecţionare foarfeci individuale
2.2 activitate frontală/ pe grupe hârtie glasată
- Audiţie cd muzică
MM - ,, Cântece pentru copii ’’ cd-player
Activitate frontală

Activităţi integrate
1.2 MEM -„ Electricitatea în viaţa – joc-exerciţiu de identificarea Obiecte diverse
V 4.1 oamenilor ” şi denumire a aparatelor Jetoane diferite
I 5.1 activitate frontală/ individuală electrice cunoscute Coli xerox
N AV- Desenează aparate electrice Desenează pe tema dată Creioane colorate
E 2.2 activitate frontală/ individuală
R Activităţi pe discipline
I 1.2 EFS - ,, Tăietorii de lemne ’’ Deprinderi motrice utilitar- Echipament Observarea
1.4 Activitate frontală / aplicative sportiv sistematică a
2.1 individuală Tracţiune- împingere elevilor

Activităţi integrate
1.2 CLR - ,, El este colegul meu! ’’ - joc-exerciţiu de prezentarea Imaginea Aprecieri
1.4 Formulare de întrebări şi unei persoane sugestivă generale şi
3.2 răspunsuri, solicitări. A se individuale
4.4 prezenta. A prezenta pe cineva.
Sunete. Litere mari şi mici de
2.2 tipar: R, r, B, b Prezentarea unui
coleg. Exprimarea trăirilor
personale. activitate frontală/
individuală Joc distractiv Imagini diferite
MM - ,, Mimă surpriză ’’
activitate frontală/ individuală