Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


MEHEDINȚI

DOMNULE INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Subsemnatul/a(...............................................................................absolvent(a) a.............................
................................................................cu diploma de licenta/absolvire in anul .................., avand inscrisa
pe diploma SPECIALIZAREA............................................................................, cu functia didactica de
................................................................................................................, titular/detasat/suplinitor in unitatea
de invatamant..................................................................................................................................................,
va rog sa-mi aprobati efectuarea :
 Inspectiei curente de inscriere in perioada ..........................................................
 Inspectiei curente(a doua) in perioada ................................................................
 Inspectiei speciale in perioada ............................................................................
In vederea sustinerii probelor pentru obtinerea :
o Definitivatului
o Gradului didactic II
o Gradului didactic I
In sesiunea .............................................. la specialitatea ...............................................................................

Optez pentru sustinerea examenului la centrul de perfectionare din .............................................................


Mentionez ca la 1.09.2019 am:
 Un stagiu de predare la catedra de ...........ani.
 Un stagiu de predare la catedra de ........... ani de la obtinerea definitivarii in invatamant,in anul
................. cu media .....................
 Un stagiu de predare la catedra de ........... ani de la obtinerea gradului didactic II ,in anul .............
cu media ..............................

Data: Semnatura,
Pot fi contactat la nr. de tel.
.............................................

DOMNULUI INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL AL I.S.J.MEHEDINȚI

Str. Decebal nr.23, Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi


Tel: +40 (252) 315579
Fax: +40 (252) 311223
www.isj.mh.edu.ro