Sunteți pe pagina 1din 1

GRILA DE ECHIVALARE /RECUNOAŞTERE A REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII DOBÂNDITE

DE ELEVII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC PRIN STAGIILE DE


PREGĂTIRE PRACTICĂ

Nume: …………………………………………
Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic Transilvania Brasov
Specialitatea: …………………………………………………………………

1. Recunoasterea competentelor profesionale dobandite formal in urma stagiului de pregatire practica

Nr. Criteriul Nr. de credite Evaluare comisie


Crt.
1. Acordul de formare
2. Angajamentul de calitate
3. Documentul Europass Mobility

2. Recunoasterea competentelor profesionale dobandite nonformal si informal in urma stagiului de


pregatire practica

Nr. Activitatea Nr. de credite acordate la Evaluare comisie


Crt. activitati
1.
2.

Nr. Capitolul Punctaj evaluare comisie


Crt.
1. Recunoasterea competentelor profesionale dobandite formal in urma
stagiului de pregatire practica

2. Recunoasterea competentelor profesionale dobandite nonformal si


informal in urma stagiului de pregatire practica

3. Total

Semnatura candidatului:

Semnatura membrilor comisiei de recunoastere a competentelor profesionale:

Potopea Mariana

Clinciu Mihaela Rodica

Hociung Lileta