Sunteți pe pagina 1din 27

Care este peştera

cea mai frumoasă


din România ?

Peştera Muierii ?
Peştera Urşilor ?
Peştera Vînturilor ?
Sau ……
Printre primele trei
peşteri ale Europei,
situată între alte
minunăţii ale Munţilor
Bihorului, în Platoul Padiş,

descoperită în 1984 de
clujanul Daniel Cârlugea

Peştera
Piatra
Altarului
Peştera însumează patru mari galerii:
Palatul, Paradisul, Geoda şi Altarul Urşilor
Peştera
"Piatra Altarului“
nu este
amenajată pentru
public, fiind
deschisă doar
pentru cercetări
ştiinţifice !
Galeria "Palatul" este o
sală înaltă de 30 m
precedată de o
anticamera "Baldachinul";
este o zonă cu formaţiuni
rare, curgeri mari de
calcit şi domuri înalte.
“Palatul” are forma unei
catedrale gotice, înaltă şi
îngustă, flancată de
coloane de 15-20 m
înălţime. Este un
monument de arhitectură
subterană unic în felul său
în România.
Galeria "Paradisul" este o
sinteză a întregii peşteri.
Spaţii generoase sprijinite
pe coloane şi discuri,
geometrii cristaline
ascunse sub ochiuri de
apă, depuneri diafane de
ace, unice în peşterile
noastre. Galeria
Paradisului se sfîrşeşte
neaşteptat, cu un pîrîu de
"laptele de lună" - o
pastă fluidă, de un alb
nepămîntean, ce izvorăşte
dintr-o crăpătură a
calcarului.
La baza peşterii s-a
dezvoltat, pe scară
largă, un alt fenomen
rar întîlnit pe glob. Sub
oglinda nemişcată, apa
supramineralizată a
acoperit totul în cristale
perfecte de calcit.
Aceasta face ca
"Geoda" din Piatra
Altarului să fie unul
dintre superlativele
domeniului subteran.
Admiraţi perfecţiunea
cristalelor.
Galeria "Altarul Urşilor"
este o galerie orizontală
cu bolţi arcuite,
denumită "Cimitirul
Urşilor". Ursul de
caverna - "Ursus
Spelaeus"- era un
locuitor obişnuit al
peşterilor în timpul
ultimelor perioade
glaciare.
Aici se pot observa un
mare număr de cranii de
urşi tineri şi de pui,
unele dintre ele abia se
mai ghicesc sub stratul
gros de calcit.
Dar să lăsăm
FRUMOSUL
să ne bucure …
O vorbă de pe plaiuri bihorene zice:

Ce-i frumos … e rupt din Rai.

Trimite o părticică de Rai unui suflet


doritor, bucură-l !

Vizitează şi www.speologie.ro