Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învățământ: Școala Gimnaziala Victoria Vizat șef arie curriculara,

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Disciplina: Limba engleză
Manual: Super Safari 3, clasa pregatitoare Vizat director,
Profesor: Gavrila Ortansa Madelen
Clasa: pregatitoare (1 ora/sapt)
Conform ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3418/19.03.2013

Planificare calendaristică an şcolar 2019/2020


Semestrul I

Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Observaţii


crt. învăţare ore
1. Saluturi: good morning, good 1.1- Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o 3 S1
afternoon, good evening, good night intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar S2
Culori: red, blue, green, orange, purple, si foarte rar,care este insotita de gesturi de catre S3
yellow vorbitor.
Numere: 1-6 1.2- Recunoasterea denumirilor unor obiecte din
Hello Sa se prezinte pe sine: My name is, My universul imediat, in mesaje articulate rar si clar.
favourite colour is 2.1- Reproducerea unor informatii
Sa puna intrebari: What's your name, simple/cantece/poezii scurte si simple cu ajutorul
What's your favourite colour? profesorului.
2.2- Oferirea unor informatii elementare,
punctuale despre sine*nume,gen, varsta), despre
universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului.
2.3 Participarea la jocuri de comunicare in care
se reproduce sau creeaza rime/mesaje scurte.

2. Recapitulare: Unit Hello! 1.1- Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o 3 S4


Vocabular: pencil, chair, bag, rubber, intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar S5
book, desk si foarte rar,care este insotita de gesturi de catre S6
Numere: 7-10 vorbitor.
My classroom Actiuni: sing, draw, read, write, count 1.2- Recunoasterea denumirilor unor obiecte din
TPR: Sa dea comenzi si sa le execute universul imediat, in mesaje articulate rar si clar.
pe cele primite, sa cante un cantec 1.3- Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea
simplu semnificatiei globale a unor filme si a unor
Sa descrie ce au in penar cantece pentru copii in limba moderna
respectiva.
1
2.1- Reproducerea unor informatii
simple/cantece/poezii scurte si simple cu ajutorul
profesorului.
2.2- Oferirea unor informatii elementare,
punctuale despre sine*nume,gen, varsta), despre
universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului.
2.3- Participarea la jocurui de comunicare in care
se reproduce sau creeaza rime/mesaje scurte.
3.1- Manifestarea curiozitatii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple si scurte din universul
imediat.
3 My Family Vocabular: grandpa, grandma, mum, 1.1- Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o 3 S7 *S8 Vacanta
dad, sister, brother intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar S9 invatamantul
Sa vorbeasca despre familie folosind si foarte rar,care este insotita de gesturi de catre S10 primar
expresia “This is my….” vorbitor.
Sa faca un arbore genealogic 1.2- Recunoasterea denumirilor unor obiecte din
TPR; sa execute si sa dea comenzi universul imediat, in mesaje articulate rar si clar.
scurte, sa cante un cantec simplu 1.3- Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea
semnificatiei globale a unor filme sia a unir
cantece pentru copii in limba moderna
respectiva.
2.1- Reproducerea unor informatii
simple/cantece/poezii scurte si simple cu ajutorul
profesorului.
2.2- Oferirea unor informatii elementare,
punctuale despre sine*nume,gen, varsta), despre
universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului.
2.3- Participarea la jocurui de comunicare in care
se reproduce sau creeaza rime/mesaje scurte.

4. My Face Vocabular; eyes, ears, nose, face, teeth, 1.1- Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o 3 S11
mouth, intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar S12
Să-și descrie starile folosind expresiile: si foarte rar,care este insotita de gesturi de catre S13
I’m/You’re (angry, happy/ sad/ scared) vorbitor.
TPR: sa execute sau sa dea ordine 1.2- Recunoasterea denumirilor unor obiecte din
scurte, sa cânte un cântec simplu universul imediat, in mesaje articulate rar si clar.
1.3- Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea
semnificatiei globale a unor filme sia a unir
2
cantece pentru copii in limba moderna
respectiva.
2.1- Reproducerea unor informatii
simple/cantece/poezii scurte si simple cu ajutorul
profesorului.
2.2- Oferirea unor informatii elementare,
punctuale despre sine*nume,gen, varsta), despre
universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului.
2.3- Participarea la jocurui de comunicare in care
se reproduce sau creeaza rime/mesaje scurte.
3.1- Manifestarea curiozitatii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple si scurte din universul
imediat.

5. Merry Christmas Vocabular: Santa Claus, Christmas 1.1- Oferirea unei reactii adecvate la salut si la o 2 S14
Tree, present, candy, etc intrebare/instructiune scurta si simpla rostita clar S15
TPR: sa cânte și sa interpreteze un si foarte rar,care este insotita de gesturi de catre
cântec simplu vorbitor.
Carte postala 1.2- Recunoasterea denumirilor unor obiecte din
universul imediat, in mesaje articulate rar si clar.
1.3- Manifestarea curiozitatii fata de sesizarea
semnificatiei globale a unor filme sia a unir
cantece pentru copii in limba moderna
respectiva.
2.1- Reproducerea unor informatii
simple/cantece/poezii scurte si simple cu ajutorul
profesorului.
2.2- Oferirea unor informatii elementare,
punctuale despre sine*nume,gen, varsta), despre
universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului.
2.3- Participarea la jocurui de comunicare in care
se reproduce sau creeaza rime/mesaje scurte.
3.1- Manifestarea curiozitatii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple si scurte din universul
imediat.

3
Clasa Pregătitoare (1 oră/săpt)
Semestrul II

1. Vocabular: ball, kite, rope, bear, doll, 1.1- Oferirea unei reactii adecvate la salut si 3 S16
plane la o intrebare/instructiune scurta si simpla S17
My Toys Sa descrie ceea ce au folosind rostita clar si foarte rar,care este insotita de S18
expresia: I’ve got a .... gesturi de catre vorbitor.
TPR: sa execute și sa dea ordine 1.2- Recunoasterea denumirilor unor obiecte
scurte, sa cânte un cântec simplu din universul imediat, in mesaje articulate
rar si clar.
1.3- Manifestarea curiozitatii fata de
sesizarea semnificatiei globale a unor filme
si a unor cantece pentru copii in limba
moderna respectiva.
2.1- Reproducerea unor informatii
simple/cantece/poezii scurte si simple cu
ajutorul profesorului.
2.2- Oferirea unor informatii elementare,
punctuale despre sine*nume,gen, varsta),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului.
2.3- Participarea la jocurui de comunicare in
care se reproduce sau creeaza rime/mesaje
scurte.
3.1- Manifestarea curiozitatii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple si
scurte din universul imediat.
4.1- Participarea la proiecte de grup/la
nivelul clasei in care se elaboreaza cu sprijin
scurte mesaje scrise.

2. Vocabular: bath, cupboard, bed, sofa, 1.1- Oferirea unei reactii adecvate la salut si 3 S19
table, armchair la o intrebare/instructiune scurta si simpla S20
My house Sa spuna pozitia obiectelor folosind rostita clar si foarte rar,care este insotita de S21
expresia: The (doll) is (in/ on/ under) gesturi de catre vorbitor.
the (table) 1.2- Recunoasterea denumirilor unor obiecte
TPR: sa execute si sa dea ordine din universul imediat, in mesaje articulate
scurte, sa cante un cantec simplu rar si clar.
1.3- Manifestarea curiozitatii fata de
4
sesizarea semnificatiei globale a unor filme
si a unor cantece pentru copii in limba
moderna respectiva.
2.1- Reproducerea unor informatii
simple/cantece/poezii scurte si simple cu
ajutorul profesorului.
2.2- Oferirea unor informatii elementare,
punctuale despre sine*nume,gen, varsta),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului.
2.3- Participarea la jocurui de comunicare in
care se reproduce sau creeaza rime/mesaje
scurte.
3. Vocabular: cat, horse, cow, dog, 1.1- Oferirea unei reactii adecvate la salut si 3 S23
rabbit, sheep la o intrebare/instructiune scurta si simpla S24 *S 22 Happy Happy
On the farm Sa spună care este animalul/ culoarea rostita clar si foarte rar,care este insotita de S25 Mother’s Day
preferata folosind expresia: My gesturi de catre vorbitor.
favourite (colour/ animal ) is .... 1.2- Recunoasterea denumirilor unor obiecte
TPR: sa execute și sa dea ordine din universul imediat, in mesaje articulate
scurte, sa cânte un cântec simplu rar si clar.
Sa facă un poster cu animalele 1.3- Manifestarea curiozitatii fata de
invatate și mediul în care traiesc ele sesizarea semnificatiei globale a unor filme
si a unor cantece pentru copii in limba
moderna respectiva.
2.1- Reproducerea unor informatii
simple/cantece/poezii scurte si simple cu
ajutorul profesorului.
2.2- Oferirea unor informatii elementare,
punctuale despre sine*nume,gen, varsta),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului.
2.3- Participarea la jocurui de comunicare in
care se reproduce sau creeaza rime/mesaje
scurte.
3.1- Manifestarea curiozitatii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple si
scurte din universul imediat.
4.1- Participarea la proiecte de grup/la
nivelul clasei in care se elaboreaza cu sprijin
scurte mesaje scrise.
5
4. Vocabular: carrots, sausages, apples, 1.1- Oferirea unei reactii adecvate la salut si 3 S26 *S27 Săptămâna Şcoala
I’m Hungry! cakes, ice cream, chips la o intrebare/instructiune scurta si simpla S28 Altfel
Sa exprime ceea ce le place sau le rostita clar si foarte rar,care este insotita de S29
displace folosind expresia: I like/ gesturi de catre vorbitor.
don’t like ( carrots). 1.2- Recunoasterea denumirilor unor obiecte
TPR: sa execute sau sa dea ordine din universul imediat, in mesaje articulate
simple, sa cânte un cântec simplu rar si clar.
Sa facă un poster cu tipurile de 1.3- Manifestarea curiozitatii fata de
mâncare invatate și locurile lor de sesizarea semnificatiei globale a unor filme
provenienta si a unor cantece pentru copii in limba
moderna respectiva.
2.1- Reproducerea unor informatii
simple/cantece/poezii scurte si simple cu
ajutorul profesorului.
2.2- Oferirea unor informatii elementare,
punctuale despre sine*nume,gen, varsta),
despre universul imediat, cu sprijin din
partea interlocutorului.
2.3- Participarea la jocurui de comunicare in
care se reproduce sau creeaza rime/mesaje
scurte.
3.1- Manifestarea curiozitatii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple si
scurte din universul imediat.
4.1- Participarea la proiecte de grup/la
nivelul clasei in care se elaboreaza cu sprijin
scurte mesaje scrise.
5. Vocabular: boat, train, car, scooter, 1.1- Oferirea unei reactii adecvate la salut si 3 S30
All Aboard!* bus, bike, square, circle, triangle, la o intrebare/instructiune scurta si simpla S31
rectangle. rostita clar si foarte rar,care este insotita de S32
Sa spuna ceea ce fac in momentul gesturi de catre vorbitor.
vorbirii folosind expresia: I’m/ 1.2- Recunoasterea denumirilor unor obiecte
You’re (riding) a (bike). din universul imediat, in mesaje articulate
TPR: sa execute sau sa dea ordine rar si clar.
scurte, sa cante un cantec simplu 2.1- Reproducerea unor informatii
Sa creeze mijloace de transport simple/cantece/poezii scurte si simple cu
folosind formele geometrice ajutorul profesorului.
2.2- Oferirea unor informatii elementare,
punctuale despre sine*nume,gen, varsta),
despre universul imediat, cu sprijin din
6
partea interlocutorului.
2.3- Participarea la jocurui de comunicare in
care se reproduce sau creeaza rime/mesaje
scurte.
3.1- Manifestarea curiozitatii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple si
scurte din universul imediat.
6. Revision Vocabular , expresii si TPR din toate toate 3 S33
lectiile invatate in cursul anului S34
S35

*Unitatea 5 ‘All Aboard!” este optionala. Dacă profesorul considera ca este necesar sa prelungeasca numarului de ore pentru oricare dintre unitățile de pe
parcursul anului, aceasta unitate nu va mai fi studiata.

S-ar putea să vă placă și