Sunteți pe pagina 1din 2

07.04.

2017 MATHGAL

Home   Contact Us   CONCURS MATHGAL   REVISTA MATHGAL   SUBIECTE ŞI BAREME   Rezultate

programul­concursului­2017   REGULAMENT MATHGAL

MATHGAL

REGULAMENT
Concursul judeţean de matematică MATHGAL
27 mai 2017

 
1.La concurs poate participa orice elev din clasele III­VIII, respectând numărul maxim de elevi care pot fi înscrişi pentru fiecare clasă în parte.
2.Pentru  participarea  la  concurs  nu  se  plăteşte  taxă.  Finanţarea  concursului  este  asigurată  de  firma  Ţuca  Zbârcea  şi  Asociaţii  din  Bucureşti  şi  magazinul
Auchan Galaţi.
3.Proba de concurs se va desfăşura pe 27 mai 2017 între orele 10:00­12:00  la Şcoala Gimnazială Dan Barbilian Galaţi , situată pe Strada Furnaliştilor nr 3.
4.Proba de concurs constă într­un test cu 20 de probleme de tip grilă si încă 5 probleme pentru departajare.( tot tip grilă).

5.Fiecare problemă are un singur răspuns corect. Dacă alegeţi mai multe variante problema va fi considerată rezolvată greşit.(chiar dacă printre variantele
alese este şi cea corectă).
6.Fiecare  elev  primeşte  o  singură  foaie  de  răspunsuri.Datele  din  foaia  de  răspunsuri  se  completează  cu  majuscule.  Mare  atenţie  la  completarea  foii  de
răspunsuri!

7. Alegerea variantei considerate corecte se face prin umplerea integrală a căsuţei corespunzătoare.
Să considerăm că problema 1 are răspunsul corect B, iar problema 2 răspunsul corect D.

  A B C D E

1          

2          

8.Punctajul  final  se  calculează  astfel:  20  +  4  înmulţit  cu  numărul  de  răspunsuri  corecte  –  1  înmulţit  cu  numărul  de  răspunsuri  greşite.  Mai  clar  pentru  o
problemă rezolvată corect se acordă 4 puncte, iar pentru una rezolvată greşit se scade un punct. Întrebările fără răspuns nu se punctează sau depunctează.  
9.Dacă,  doi  sau  mai  mulţi  elevi  au  acelaşi  punctaj,  atunci  se  va  calcula  punctajul  de  departajare  pe  baza  răspunsurilor  la  cele  5  întrebări  propuse  pentru
departajare. Modul de calcul al punctajului de departajare este precizat pe foaia cu problemele de departajare. Dacă egalitatea persistă,  mai bine clasat este
elevul  care    are  cel  mai  mic  număr  de  răspunsuri  greşite.  Dacă  egalitatea  persistă,  atunci  mai  bine  clasat  este  elevul  care  are  cel  mai  mare  număr  de
răspunsuri corecte la problemele cele mai dificile.Comisia de concurs poate formula şi alte criterii obiective de departajare.

10.Copiatul,  vorbitul  în  timpul  concursului,  sau  folosirea  calculatorului,  telefonului  sunt  interzise.Orice  nelămurire  o  adresaţi  supraveghetorului  din  sala  de
concurs. Nu aveţi voie să puneţi întrebări despre modul de rezolvare a problemelor. Nu folosiţi alte foi decât cele primite: foaia de concurs, care reamintim
trebuie completată cu mare grijă şi ciorne.

11.Supraveghetorul vă poate muta din bancă sau elimina din concurs în cazul încălcării prezentului regulament.
12. Bifaţi răspunsurile corecte cu pixul sau stiloul. Nu are importanţă culoarea.

13.Nu aveţi voie să predaţi lucrarea, decât după o oră de la începerea concursului (ora 11:00).

14. Răspunsurile corecte vor fi afişate după finalizarea concursului pe site­ul concursului.
15. Elevii care consideră că au fost evaluaţi incorect pot depune contestaţii în 45 de minute de la afişarea rezultatelor (la sediul şcolii). Pentru depunerea unei
contestaţii se va completa o cerere, care va fi procurată de la secretariat.  Nu se admit contestaţii prin e­mail sau telefon. După expirarea celor 45 de minute
alocate depunerii contestaţiilor, nicio contestaţie nu va mai fi rezolvată, iar rezultatele vor deveni finale, urmând ca organizatorii să stabilească premiile şi
menţiunile.
16.Toţi elevii participanţi vor primi diplomă de participare.

17. Structura exactă a premiilor va fi stabilită în ziua concursului în funcţie de clasamentul final. Structura recomandată a premiilor la fiecare clasă este de: 1
premiu  I,  1  premiu  II,  1  premiu  III  şi  un  număr  de  menţiuni  egal  cu  15%  din  numărul  participanţilor.  Marele  Premiu  al  concursului  se  va  acorda  elevului  de
gimnaziu cu cel mai mare punctaj (care trebuie să fie cel puțin egal cu 90). În caz contrar acesta nu se va acorda.

18.Rezultatele concursului vor fi afişate pe site­ul concursului http://mathgal.yolasite.com.
19. Prin înscrierea la concurs se consideră că elevul  cunoaşte şi este de acord cu prezentul regulament.

 
Pentru departajare elevii vor primi 5 probleme tip grilă. Acestea vor fi punctate conform următorului tabel: (pe prima linie a tabelului sunt afişate punctajele
obţinute în cazul bifării corecte, iar pe a doua punctajele care se scad în cazul bifării greşite). Se acordă 8 puncte din oficiu. Punctajul de departajare maxim
este: 23 puncte!

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte

http://mathgal.yolasite.com/regulament­mathgal.php 1/2
07.04.2017 MATHGAL
0,5 puncte 1 punct 1,5 puncte 2 puncte 3 puncte

Make a Free Website with Yola.

http://mathgal.yolasite.com/regulament­mathgal.php 2/2