Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Scoala: Liceul Tehnologic Halanga

Clasa: a IX a A

Data: 29.10.2017

Profesor: Ionita Nicolita

Modulul: Ecologie

Unitatea de invatare: Tipuri de ecosisteme naturale si artificiale

Titlul lectiei: „Ecosisteme acvatice. Râul„

Tipul de lectie: Mixtă

A. Obiective operationale:

O1: Sa stabileasca care sunt principalele tipuri de ecosisteme si sa cunoasca modul de


clasificare a ecosistemelor;
O2: Sa identifice factorii de mediu flora si fauna in finctie de cele doua zone ale raului:
O3: Sa defineasca termeni specifici;

B. Strategia didactica :

Avand in vedere caracterul mixt de verificare, comunicare si insusire de noi cunostiinte, la lectie se vor
folosi strategii inductive, deductive si euristice care presupun urmatoarele:

Metode: verificarea cunostiintelor dobandite la lectiile anterioare: expunerea, conversatia si


observarea dirijata pentru transmiterea si fixarea noilor cunostiinte.

Procedee: reactualizarea unor cunostiinte, insusirea si descoperirea noilor cunostiinte, precum si


activitatea individuala privind participarea activa la dezbatere si conversatie si consemnarea
cunostiintelor in caietele de notite.

Mijloace de invatamant: manualul, tabla, creta alba si colorata. caiet de notite, fise de lucru, reviste
Bioplanet:

Locul de desfasurare: Cabinet de Protectia mediului (sala de clasa).

Bibliografie:

Pentru elevi: manualul Ecologie si notite;

Pentru profesori: manualul Ecologie", Rodica Ciarnau, Ecologie si Protectia mediului. reviste
Bioplanet.

C. Modul de lucru cu elevii: frontal, individual:

D. Evaluarea: evaluare curenta, observarea sistematica pe parcursul activitatilor individuale, fisa de


evaluare:

Durata: 50 minute.
Scenariul activitatii didactice

Nr.
Timp Momentele lectiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Crt.
Organizeaza activitatea prin Elevul de serviciu spune elevii
Moment
1 2 minute verificarea prezentei elevilor și absenti. Se pregătec pentru
organizatoric
asigurarea conditiilor didactice. lectie.
Adresează elevilor următoarele
întrebări:
Reactualizarea 1. Ce este deșertul?
Răspund la întrebările adresate
2 5 minute cunostiintelor 2. Care sunt factorii de mediu
de profesor.
acumulate anterior caracteristici?
3. Dar flora și fauna prezentă
în deșert?
Se aduc imagini corespunzătoare Recunosc principalele tipuri de
3 3 minute Captarea atentie
tipurilor de ecosisteme. ecosisteme.
Anuntarea titlul
Notează în caiete titlul lectiei și
lectiei și a Anuntă titlul lectiei și obiectivele
4 2 minute urmăresc obiectivele
obiectivelor operationale.
operationale.
operantionale
Profesorul le explică elevilor Elevii urmăresc explicatiile
20 minute etapele lectiei. profesorului și coordonati de
acesta sunt atinse obiectivele
Cere elevilor să clasifice tipurile de operationale.
ecosisteme în functie de substat.
Ecosistemele se clasifică astfel:
- ecosisteme terestre
- ecosisteme acvatice
O1.
Ecosistemele acvatice se
clasifică după:
- mișcările masei de apă
- valorile salinitătii apei
- cantitatea de substante
organice
Transmiterea
5
cunostiintelor În functie de miscările masei de
apă există:
 ecosisteme de apă
O2. curgătoare: pârâuri, râuri,
fluvii
 ecosisteme de apă
curgătoare: mici ochiuri de
apă, mlaștini, balti, lacuri

Cu ajutorul manualului elevii


identifică factorii de mediu:
flora și fauna;
Râul prezintă două zone:
1. Zona superioară
( amonte sau zona
Profesorul dă indicatii cum vor păstrăvului);
identifica factorii de mediu: flora și 2. În cursul inferior (aval sau
fauna. zona crapului);
Solicită elevii să stabilească care
sunt factorii de mediu, flora și  Factorii de mediu
O3 fauna.  Flora – plantele
(fitoplanctonul)
 Fauna - animale
(zooplanctonul)

În cursul inferior plutesc


numeroase organisme de
dimensiuni mici care formeză
planctonul; plante și animale.

Elevii notează cu diferite culori


temenii de retinut:

3 minute - amonte, aval


Coordonează elevii pentru a
Realizare feedback- - plancton
6 identifica termenii specifici (de
ului - fitoplancton
retinut) din cadrul lectiei.
O3
- zooplancton
- zona păstrăvului
- zona crapului
Cere elevilor ca folosind fisele
individuale să își noile notiuni. Le
distribuie elevilor reviste Bioplanet Completează fisele de lucru.
Intensificarea din care elevii trebuie să Elevii recunosc elementele de
7 10 minute
retentiei recunoască elementele mediu caracterstice acestui
caracteristice ecosistemului acvatic ecosistem.
– râul.
Profesorul verifică fisele de lucru.
Asigurarea Notează elevii.
8 2 minute Notează tema pentru acasă.
transferului Tema de casă